Popular Posts

မ်ိဳးေပါက္ႏွုန္းစစ္ေဆးၿပီး မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔ ကိုေရြးခ်ယ္၀ယ္ယူနည္း


17.2.2011 ေန႔တြင္ ထုတ္ေ၀ေသာ ျပည္သူ႔ေခတ္ဂ်ာနယ္တြင္ ေဆာင္းပါးရွင္ ေစာအိမ္သူ ေရးသားထားမွုအား ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္-
    မ်ိဳးေစ့၀ယ္ယူမည့္ လယ္သမားမ်ားအေနႏွင့္ ၀ယ္ယူမည့္မ်ိဳးစပါးမ်ားကို မ်ိဳးေပါက္ႏွုန္းသန္႔စင္မွု ႏွုန္းႏွင့္ အျခားမ်ိဳးစပါးမ်ား ပါ၀င္မွုႏွုန္းတို႕ကို စစ္ေဆးၿပီးမွ ၀ယ္ယူသင့္ေၾကာင္း ျမန္မာ့စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမွတာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာျပခဲ့သည္၊
    ပညာေပး၀န္ထမ္းေတြက ေျပာထားၿပီးပါၿပီ၊ မ်ိဳးေပါက္ရာခိုင္ႏွုန္းဘယ္ေလာက္ရွိတယ္ဆိုတာကို လာေရာင္းတဲ့လူေျပာတိုင္းမယံုပါနဲ႕ ကိုယ္တိုင္မ်ိဳးေပါက္ႏွုန္းကို စစ္ေဆးၿပီးမွ ၀ယ္ယူသင့္တယ္၊ ဒါေၾကာင့္လည္း မ်ိဳးေစ့ဥပေဒ ထုတ္ျပန္ၿပီးနည္းဥပေဒေတြ ေရးဆြဲေနတာပါ၊ အဲဒီမွာမ်ိဳးေစ့တစ္ခုထုတ္ရင္ ကိုယ္က်ိဳးမၾကည့္ရဘူး၊ တိုင္းျပည္အက်ိဳးကိုၾကည့္ရမယ္၊ လယ္သမားေတြကိုကာကြယ္ဖို႕ မ်ိဳးေစ့ဥပေဒကိုထုတ္တာပါ၊ လို႔ျမန္မာ့စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမွ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးက ေျပာျပခဲ့သည္၊
   လယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ လာေရာက္ေရာင္းခ်ေသာ စိုက္စပါးမ်ိဳးေစ့ကို အပင္ေပါက္တဲ့ ရာခိုင္ႏွုန္းမည္မွ်ရွိသလဲဆိုသည္ကို အေစ့တစ္ရာကို ယူၿပီးေနာက္ ပန္းကန္ျပားမွာ မွုိင္းခံစကၠဴသို႔မဟုတ္ အ၀တ္စကို ေရဆြတ္ၿပီးခ်ကာ ထိုအေပၚတြင္ မ်ိဳးေစ့မ်ားအား တင္ထားသည့္ နည္းျဖင့္ စမ္းသပ္ႏိုင္သည္၊ ထိုေနာက္ သံုးေလးရက္အၾကာတြင္ အေညွာင့္ေလးမ်ား ထြက္လာသည့္အခါ အေစ့တစ္ရာလံုးထြက္လွ်င္ တစ္ရာရာခိုင္ႏွုန္းမ်ိဳးေအာင္သည္ဟု သိႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္၊
    ဒီတိုင္းျပည္ကလယ္သမားေတြကို မွီခိုေနရတာပါ၊ 70 ရာခိုင္နွုန္းရွိတဲ့ေတာင္သူကို အသိပညာေပးဖို႔ရယ္ သူတို႔လိုက္နာဖို႔ရယ္ လိုပါတယ္၊ အထူးသျဖင့္ မ်ိဳးေစ့ကစၿပီး စပါးကို ကြဲဖိုလိုပါတယ္၊ ဒီလယ္ထဲကပဲသင့္ေတာ္တယ္ထင္တဲ့ စပါးေလးကို ေျခာက္ေအာင္လွမ္းၿပီးစည္ထဲပုဒ္ထဲထည့္လိုက္တယ္၊ အမွန္က ဒါဟာမ်ိဳးေစ့မဟုတ္ဘူး၊ စပါးဘဲလို႔ လပြတၱာမွ ဆန္စက္လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ေျပာျပသည္၊ မ်ိဳးေစ့ဥပေဒကို 1/2011 ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ယခုအခါနည္းဥပေဒမ်ားထပ္မံထုတ္ျပန္ႏိုင္ေရးအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရးပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ဥပေဒက်ြမ္းက်င္သူမ်ားပူးေပါင္းကာ ထုတ္ျပန္ရန္ ေရးဆြဲေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။
မယ္လုိဒီေကာင္မေလး

ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာမလံုေလာက္မွု


ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာမလံုေလာက္မွု ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆာင္းပါးရွင္ Lester R Brown ၏ေဆာင္းပါးအား 23.5.2011 ေန႔ထုတ္ ႏိုင္ငံတကာသတင္းဂ်ာနယ္တြင္  ျပည္စိုး၏ ေရးသားေဖာ္ျပထားမွုအား ေကာက္ႏုတ္ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္-
    စားနပ္ရိကၡာကို ေတာင္းဆိုေနေသာ (Demand) ဘက္ကိုၾကည့္ပါက အခ်က္သံုးခ်က္ကိုေတြ႕ႏိုင္သည္ဟု ဆိုသည္၊ ပထမလူဦးေရတိုးတက္လာမွု(Population growth)ျဖစ္သည္၊ ေန႔စဥ္ ထမင္းစား၀ိုင္းမ်ားတြင္ လူဦးေရ 219000 ခန္႔တိုးေနသည္ဟု ဆိုသည္၊ အခ်ိဳ႕မွာ စားစရာပန္းကန္ရွိေသာ္လည္း ထမင္းႏွင့္ဟင္းဗလာျဖစ္ေနသည္၊ ဒုတိယအခ်က္မွာ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာမွု (Affluence) တိုးပြားလာျခင္းျဖစ္၏၊ သံုးဘီလီယံမွ်ေသာ လူမ်ားသည္ ပိုမိုစားေသာက္ႏိုင္စြမ္းရွိၾကသည္၊ အသား၊ ႏို႔ႏွင့္ ၾကက္ဥမ်ား၊ ျဖစ္သည္၊ အားလံုးမွာ ေကာက္ပဲသီးႏွံႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ စားေသာက္စရာမ်ားျဖစ္ၾကသည္၊ ေကာက္ပဲသီးႏွံပမာဏ အေျမာက္အျမားကို ေမာ္ေတာ္ကားမ်ားတြင္ ေလာင္စာဆီအျဖစ္ လြဲွွေျပာင္းအသံုးျပဳရန္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ကိစၥသည္ တတိယအခ်က္ျဖစ္သည္၊
    အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ သီးႏွံတန္ေပါင္း 400 ခန္႔သည္ အီသေနာလ္ (Ethanol) စက္ရံုမ်ားဆီသို႔ ေရာက္ရွိေနသည္ ဟု ၄င္းကဆိုသည္။
    9.5.2011 ေန႔တြင္ထုတ္ေ၀ေသာ ႏိုင္ငံတကာသတင္းဂ်ာနယ္တြင္ ေဆာင္းပါးရွင္ ကိုတင္ေဇာ္မင္း ၏ သတင္းေဆာင္းပါးအား ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္-
အစားအစာ ငတ္မြတ္ေနေသာ ႏိုင္ငံတြင္ ေကာက္ပဲသီးႏွံတစ္ေစ့ မွ်ပင္ အေလအလြင့္ျဖစ္ေပၚေစျခင္းသည္ ရာဇ၀တ္မွု ျဖစ္သည္ဟု ဗဟိုတရားရံုးခ်ဳပ္ကပင္ ေျပာခဲ့သည္၊ အစားအေသာက္ ငတ္မြတ္သည့္ႏိုင္ငံမ်ားကိုစိစစ္သည့္ International food Policy Research Institute ၏Global Hunger Index သတ္မွတ္ခ်က္အရ 84 ႏိုင္ငံအနက္ အိႏိၵယႏိုင္ငံသည္ 67 အဆင့္တြင္ ရွိၿပီး ရ၀မ္ဒါ၊ ဇင္ဘာေဘြ၊ ပါကစၥတန္တို႔ေအာက္တြင္ ရွိေနသည္ဟု ဆိုသည္၊ အိႏိၵယႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ဆုိခဲ့ၿပီးေသာ အေလအလြင့္ အားလံုးကို ရာႏွုန္းျပည့္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္သည့္တိုင္ ႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားမ်ားအား ၀၀လင္လင္ေက်ြးေမြးႏိုင္ရန္ ေနာက္ထပ္သီးႏွံ တန္ေပါင္းသန္း 60 ခန္႔လိုအပ္မည္ဟုဆိုသည္။
မယ္လုိဒီေကာင္မေလး

ေအာ္ဂင္းနစ္နည္းပညာသံုး စပါးစိုက္ခင္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕သြားရန္


13.1.2011 ရက္ေန႔ ျပည္သူ႔ေခတ္ ဂ်ာနယ္တြင္ မိုးတိမ္၏ ေဖာ္ျပထားမွုအား ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္-
ဘိုကေလးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ဘုရားသံုးဆူေက်းရြာအုပ္စု၊ သရက္ပင္ေက်းရြာတြင္ ေအာ္ဂင္းနစ္နည္းသံုးၿပီး စပါးစမ္းသပ္စိုက္ပ်ိဳးမွုမ်ား စတင္ေနၿပီ ျဖစ္ရာ ေနာက္ထပ္အလံုးအရင္းနဲ႔ တိုးခ်ဲ႕သြားရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း သရက္ပင္ေက်းရြာမွ ကိုေအာင္သူရကေျပာသည္၊ "က်ြန္ေတာ္တို႔ သရက္ပင္ေက်းရြာကလူငယ္ 24 ေယာက္စုၿပီး ဒီေအာ္ဂင္းနစ္စိုက္ခင္းေလးကို ဒီဇင္ဘာ 1 ရက္ေန႔ကမွ စတင္ခဲ့တာပါ၊ ကုန္က်စရိတ္ကိုလည္း က်ြန္ေတာ္တို႔အဖြဲ႕ထဲက လူငယ္ေတြ တစ္ပတ္ကို 500 ေလာက္စုၿပီး လုပ္ၾကတာပါ။ ေျမကြက္ကိုက်ေတာ့က်ြန္ေတာ္တို႕အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဦးစန္းလြင္ကေထာက္ပံ့ေပးတယ္၊ အလကားသေဘာမ်ိိဳးေပါ့၊ စပါးပင္ေလးေတြကို စပ်ိဳးကတည္းက သဘာ၀နည္းျဖစ္တဲ့ႏြားေခ်းတို႕၊ ေျမေဆြးတို႔၊ စပါးခြံတို႔သံုးၿပီးလုပ္ခဲ့တာ၊ အကုန္အက်လည္းအရမ္းသက္သာတယ္၊ ေျမဆီလြာလည္းမပ်က္ဆီးေတာ့ဘူး၊ က်ြန္ေတာ္တို႔ဘက္မွာက ဓာတုဓာတ္ေျမၾသဇာေတြ၊ ပိုးသတ္ေဆးေတြတအားသံုးလို႔ လယ္ေတြကပ်က္ေနတာၾကာၿပီ၊ ဥပမာ-ဒီႏွစ္ဓာတ္ေျမၾသဇာ(၂)အိတ္ပက္ရမယ္ဆို ေနာက္ႏွစ္(၃)အိတ္ေလာက္တိုးသံုးႏိုင္မွ အထြက္ႏွုန္းကေတာ္ရာက်မယ္၊လယ္သမားေတြက အထြက္ႏွုန္းေနာက္လိုက္ေနၾကတာ၊ ဒီအတြက္ ေဆးေတြအလြန္အက်ြံသံုးၾကရတယ္၊ ဒီမွာက ပုလဲဆိုတဲ့ ယူရီးယား ဓာတ္ေျမၾသဇာကို အရမ္းသံုးစြဲၾကတာ၊ တစ္ဧကကို ၃ အိတ္ေလာက္သံုးရတယ္၊ တစ္အိတ္(ကီလိုဂရမ္ ၅၀ ပါ)ကိုလည္းေစ်းႏွုန္းက ၂ေသာင္းခြဲေလာက္ထိရွိတယ္၊ ပိုးသတ္ေဆးဖိုးနဲ႔ စပါး ထြက္တာနဲ႔ဆိုမကာမိတာေတာင္ရွိတယ္၊ ၀မ္းစာေတာင္မနည္းရေအာင္လုပ္ေနရတာ ဟု ကိုေအာင္သူရကဆိုသည္၊ က်ြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႕ ဒီနည္းေလးကို ၿပီးခဲ့တဲ့ နွစ္ကုန္ပိုင္းေလာက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ လုပ္တဲ့ေျမဆီလြွာျပပြဲမွာ ဒီအေၾကာင္းေလးကိုသိခဲ့ရတာပါ၊ အဲျပပြဲမွာ ေအာ္ဂင္းနစ္နည္းပညာ အေၾကာင္းကိုပညာရွင္တစ္ေယာက္ကမွ်ေ၀ေပးခဲ့တာ၊ ေနာက္စိုက္ပ်ိဳးေရးသင္တန္းေတြလည္း တက္တာပါတယ္၊ ဓာတုစုိက္ခင္းေတြက လူေတြကို ဥပဒ္ျဖစ္ေစတယ္၊ ေနာက္ ဓာတု အစားအစာေတြကလူေတြ ေရာဂါရေစတယ္ ဆိုတာေလးေတြ သိလာခဲ့တယ္၊ ဒီေအာ္ဂင္းနစ္နည္းက်ေတာ့ မိရိုးဖလာနည္း သံုးတာျဖစ္လို႔ အနၱရာယ္ေတြမရွိဘူး၊ ဒါေၾကာင့္ က်ြန္ေတာ္တို႔ ဒီေအာ္ဂင္းနစ္နည္းသံုးၿပီး စိုက္ခင္းေတြ တိုးခ်ဲ႕သြားဖို႔စီစဥ္ေနပါတယ္၊ ေအာင္ျမင္မယ္ ဆိုတာလည္း ယံုၾကည္တယ္ ဒီနည္းအသံုးျပဳျခင္းဟာ သဘာ၀နည္းကို အသံုးျပဳတာျဖစ္လို႔လည္း လယ္ေျမေတြရဲ႕ ေျမဆီလြွာပ်က္စီးေနမွုကို ကာကြယ္ေပးရာ ေရာက္တဲ့အျပင္ အကုန္ အက်လည္း အရမ္းသက္သာေစတယ္ဆိုတာ အားလံုးသိေအာင္ က်ြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ေဆာင္သြားမွာပါ၊ ဟု သူကဆက္လက္ေျပာသည္၊ ယခုဆိုလွ်င္ရာသီပင္မ်ားျဖစ္သည့္ မုန္လာ၊ ကန္စြန္း၊ ခ်ဥ္ေပါင္အျပင္ ေဒသခံဘုရားပန္းတို႕ကိုလည္း ေအာ္ဂင္းနစ္နည္းျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးထားရာ ေအာင္ျမင္ေနေၾကာင္း ကုိေအာင္သူရက ဆက္လက္ေျပာသည္၊
မယ္လုိဒီေကာင္မေလး

ဓာတ္ေျမၾသဇာ အတုေလ်ာ့နည္းေအာင္ျပဳလုပ္သြားမည္ဟုဆို


ျပည္သူ႔ေခတ္ဂ်ာနယ္မွ ကိုပိုင္စိုးဦး ၏ေရးသားတင္ျပထားမွုအား ထည့္သြင္းေပးထားျခင္းျဖစ္ပါသည္-
    လတ္တေလာ လယ္သမားမ်ားတြင္ ျဖစ္ေနသည့္ျပႆနာမ်ားကို စစ္ေဆးၿပီး ေလ်ာ့နည္းေအာင္ ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး တိုင္းစိုက္ပိ်ဳးေရး မန္ေနဂ်ာ ဦးေအးကိုကိုကေျပာသည္၊ "ပထမအေနနဲ႔ ဓာတ္ေျမၾသဇာအတုေရာင္းတာလား အစစ္ေရာင္းတာလားကို ဓာတ္ေျမၾသဇာ စစ္ေဆးေရးေကာ္မတီက ေရာင္းတဲ့ဆိုင္ေတြကို လုိက္ၿပီးစစ္မယ္၊ ေနာက္ၿပီး လယ္သမားေတြကို ဓာတ္ေျမၾသဇာအတုနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးပညာေပးမွုေတြ ျပဳလုပ္သြားမယ္"ဟု ဦးေအးကိုကိုကရွင္းျပသည္၊
    ဓာတ္ေျမၾသဇာေရာင္းခ်သည့္ဆိုင္မ်ား မွတ္ပံုတင္ထာဒျခင္းရွိမရွိ ကိုလုိအပ္သလို စစ္ေဆးသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ေရာင္းခ်သည့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ားလည္း မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းရွိ/မရွိ ကိုပါ စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ စစ္ေဆးျခင္းအျပင္ ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာ အဟာရ အခ်ိဳးအဆမ်ား မွန္မွန္ကန္ကန္ သံုးစြဲထားျခင္းရွိ/မရွိ ကို ဓာတ္ေျမၾသဇာ ေရာင္းခ်သည့္ ဆိုင္မ်ားမွ နမူနာမ်ား ယူကာ စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာနရွိ ဓာတ္ခြဲခန္းတြင္ စစ္ေဆးျခင္းမ်ားလည္း ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေအးကိုကိုကဆိုသည္၊ 
    "စစ္ေဆးလို႔ မွတ္ပံုတင္ထားတာမရွိတဲ့ ဓာတ္ေျမၾသဇာ ေရာင္းတာေတြ႔ရင္ ပထမအေနနဲ႔ ပညာေပးမယ္၊ ဒုတိယ အေနနဲ႔ပညာေပးမယ္၊ တတိယအႀကိမ္ ဆိုရင္ေတာ့ လိုင္စင္သိမ္းသည္အထိ အေရးယူပါမယ္"ဟု ဦးေအးကိုကိုက ရွင္းျပသည္၊
    ဓာတ္ေျမၾသဇာေရာင္းခ်ခြင့္လိုင္စင္မ်ားကုိ 2010 ခုႏွစ္မွစတင္ခ်ထားေပးလွ်က္ရွိရာ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ မည္သည့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာမဆို ေရာင္းခ်ႏိုင္ၿပီး လုိင္စင္ သက္တမ္းမွာ ႏွစ္ႏွစ္ခန္႔ရွိေၾကာင္း၊ ဓာတ္ေျမၾသဇာ ေရာင္းခ်ခြင့္ လိုင္စင္မွာ တစ္ဆိုင္လွ်င္ က်ပ္ 5 ေသာင္းခန္႔ ရွိေၾကာင္း ဦးေအးကိုကိုက ေျပာသည္၊ ဓာတ္ေျမၾသဇာ အတုဆိုသည္မွာ တရား၀င္ မွတ္ပံုတင္ထားျခင္း မရွိသည့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ားကို ဆိုလိုၿပီး ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ တရား၀င္ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ားသာ ၀ယ္သံုးသင့္ေၾကာင္း၊ တခ်ိဳ႕အမ်ိဳးအစားမွာ ဓာတ္ေျမၾသဇာအိတ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အဟာရပမာဏကို ေလ်ာ့နည္းေအာင္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ျပဳလုပ္ထားသည္ကိုေတြ႔ရေၾကာင္း ဦးေအးကိုကိုကဆိုသည္၊ 
    "ဒီႏွစ္ ဒီေလာက္ေကာင္းတဲ့ဟာက ေနာင္ႏွစ္လည္းက်ေရာ အရည္အေသြးကေလ်ာ့သြားတယ္ ဒါနဲ႔ျပန္ေနာက္ထပ္အသစ္ကို ျပန္သံုးၾကတယ္၊ အဲေတာ့ သူရဲ႕အရည္အေသြးက မမွန္ေတာ့လို႔စပါးမွာ သြားၿပီးထိခိုက္တာ" ဟုသနပ္ပင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိေတာင္သူတစ္ဦးကဆိုသည္၊ ေတာင္သာတို႔ ျမင္းၿခံတို႔ ဘက္ကထုတ္တဲ့ ေျမၾသဇာတစ္ခုဆိုရင္ အိတ္ထဲမွာ ေျမၾကီးခဲေတြေရာထည့္တာမ်ိဳးေတာင္ လုပ္တယ္၊ ေတာင္သူေတြကလည္း အညိဳေရာင္တို႔ အ၀ါေရာင္တို႔ ဆိုရင္ေကာင္းတယ္ထင္တာ၊ ေနာက္ၿပီး အဲဒါေတြကလည္း ေစ်းေပါတယ္ဟု ဦးကိုကိုႀကီးက ေျပာသည္၊ 
    လယ္သမားမ်ား အသံုးျပဳေနၾကေသာ နာမည္ၾကီးဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ားမွာ ပုလဲ၊ တီစူပါ၊ အစရွိသည္တို႔ျဖစ္ၿပီး တရုတ္၊ ထိုင္၀မ္၊ ထိုင္းအစရွိသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားမွတင္သြင္း သည့္ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ားလည္းရွိေသးေၾကာင္း ေတာင္သူမ်ားကဆိုသည္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑တြင္ ျပည္တြင္း ထုတ္လုပ္မွုမလံုေလာက္သည့္ အတြက္ တရုတ္၊ အိနၵိယ၊ ထိုင္းတို႔မွ မွာယူတင္သြင္းေနရၿပီး ယင္း အေျခအေနေအာက္တြင္ ဓာတ္ေျမၾသဇာအတုမ်ား၊ အရည္အေသြးမျပည့္မီသည့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ား တျဖည္းျဖည္းမ်ားျပားလာေနေၾကာင္း သိရသည္၊
မယ္လုိဒီေကာင္မေလး

ပိုးသတ္ေဆးၾကြင္းေၾကာင့္ ေရာဂါေတြတိုးလာ
ပိုးသတ္ေဆးၾကြင္းေၾကာင့္ ေရာဂါေတြ တိုးလာ..
““ ပိုးသတ္ေဆးၾကြင္းေတြေၾကာင့္ ဆီးခ်ိဳ၊ ကင္ဆာ၊ စိတ္က်ေရာဂါေတြ အျဖစ္မ်ားလာတယ္လို႔ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ရဲ႕ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ စီမံေရးထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ရန္ကုန္ျပည္သူ႕ ေဆးရံုၾကီးမွ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာဦးခ်စ္စိုးက ေျပာေၾကာင္း၊ ပိုးသတ္ေဆးၾကြင္းေၾကာင့္ ေအာ့အန္တာ၊ထံုက်င္တာအျပင္ ေသြးကင္ဆာေရာဂါ၊ ေသြးအားနည္းတာနဲ႕ကေလးပ်က္က်တာ၊ ကေလးေမြးရင္ ခႏ`ဓာခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ေတြပါလာတာေတြ ျဖစ္တယ္၊ စိတ္ဓာတ္က်တယ္၊ စိတ္ခံစားမွု လြယ္တယ္လို႕ အဲဒီဆရာ၀န္ၾကီးကပဲေျပာဆိုေၾကာင္း”” 20.8.10 ရက္ေန႕ထုတ္ Weekly ဂ်ာနယ္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္...
ပိုးသတ္ေဆးၾကြင္းတည္ရွိမွု
    ပိုးသတ္ေဆးၾကြင္းေတြကို လတ္ဆတ္တဲ့ သစ္သီးနဲ႔ ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ စည္သြတ္ထားတဲ့ အသီးအႏွံ၊ အသားငါးနဲ႔ပိုးသတ္ေဆးဖ်န္းထားတဲ့ ေကာက္ပဲသီးႏွံေတြကို ထုတ္ထားတဲ့ ေဖ်ာ္ရည္၊ အရက္ေတြမွာလည္း ေတြ႕ရတယ္၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ သုေတသနမွတ္တမ္းေတြအရ အဲသည္ႏိုင္ငံမွာ သက္ၾကီး(၈၀)ရာခိုင္ႏွုန္းနဲ႕ ကေလး(၉၀)ရာခိုင္ႏွုန္းမွာ ခႏ`ဓာကိုယ္ထဲ ပိုးသတ္ေဆးၾကြင္းေတြ ရွိေနတယ္လို႕ ဆိုပါတယ္၊ အျခားႏိုင္ငံေတြမွာ စိုက္ခင္းေတြကို ပိုးသတ္ေဆးဖ်န္းရင္ ေလယာဥ္ေတြနဲ႕ ဖ်န္းတယ္၊ အဲဒီလိုဖ်န္းေတာ့ ပိုးသတ္ေဆးေတြက ေလထဲကေန တစ္ဆင့္ အျခားေနရာနဲ႕ လူေနအိမ္ေတြေပၚေရာက္ကုန္တယ္၊ စိုက္ခင္းေပၚေရာက္တာက (၁၀)ရာခိုင္ႏွုန္းေလာက္ပဲရွိတာ အျခားေနရာေတြကို(၉၀)ရာခိုင္ႏွုန္းေလာက္ေရာက္ကုန္းတယ္....
ပိုးသတ္ေဆးမိုး
    ပိုးသတ္ေဆးကို စိုက္ခင္းေတြမွာ သံုးတဲ့အခါ ေျမၾကီးေပၚေရာက္သြားၿပီး အဲသည္ကေနတဆင့္ ေရေျမာင္း၊ ျမစ္ေခ်ာင္းေတြထဲ စီး၀င္ကုန္တယ္၊ ေနပူရွိန္ေၾကာင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းေတြက အေငြ႕ျပန္တဲ့အခါ ပိုးသတ္ေဆးတခ်ိဳ႕ပါသြားတယ္၊ အဲသည္ကေန မိုးျပန္ရြာေတာ့ ပိုးသတ္ေဆးမိုးအျဖစ္ျပန္ရြာတာမ်ိဳးျဖစ္တယ္လို႕ ေဒါက္တာဦးခ်စ္စိုးက ေျပာပါတယ္...အဲဒီလိုအျဖစ္မ်ိဳး အေမရိကားကရြာတစ္ရြာမွာ ျဖစ္ခဲ့ဖူးတယ္၊ မိုးရြာတဲ့အခါမွာလည္း ပိုးသတ္ေဆးပါတယ္၊ အဲဒီရြာမွာ ေနာက္ေတာ့တရြာလံုးေသြးအားနည္းၿပီး ေရာဂါျဖစ္လာတယ္...ေနာက္ဆံုးစစ္ေဆးေတာ့ ပိုးသတ္ေဆးေၾကာင့္ ျဖစ္မွန္းသိသြားေတာ့ တစ္ကမၻာလံုးေၾကာက္သြားတယ္လို႕ ျဖစ္ရပ္မွန္တစ္ခုနဲ႕ ယွဥ္ၿပီး ေျပာျပတယ္..ျမန္မာႏိုင္ငံမွာမိုးစပါးစိုက္ဧက(၁၇)သန္း၊ ေႏြစပါးစိုက္ဧက(၃)သန္းခန္႔စိုက္ပ်ိဳးခဲ့တယ္၊ အဲဒီစပါးစိုက္ဧကသန္း(၂၀)မွာ စပါးတင္းသန္းေပါင္း(၁၅၆၀)ထြက္ရွိတယ္လို႕ သိရတယ္...အခုဆို...ဓာတုဓာတ္ေျမၾသဇာနဲ႕ ပိုးသတ္ေဆးအစားထိုး သံုးစြဲမွုကို ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး သဘာ၀ေအာ္ဂင္းနစ္ေျမၾသဇာနဲ႕ ပိုးသတ္ေဆးအစားထိုးသံုးစြဲေရးစီမံခ်က္ ေတြကို ေဆာင္ရြက္ဖို႕ စိုက္ပ်ိဳးေရး ကုမၸဏီတခ်ိဳ႕နဲ႕ စိုက္ပ်ိဳးေရးေတာင္သူတခ်ိဳ႕ ၾကိဳးပမ္းေနတာ ေတြ႕လာရေၾကာင္း ေျပာပါတယ္....
ပိုးသတ္ေဆး၀င္ေရာက္ႏိုင္တဲ့အေျခအေန
    ပိုးသတ္ေဆးၾကြင္းေတြကို ခႏ`ဓာကုိယ္ထဲကို ၀င္ေရာက္ႏိုင္တဲ့ အေျခအေနထဲမွာ လတ္ဆတ္တဲ့ အသီးအႏွံစားရာကတဆင့္ အူလမ္းေၾကာင္း၊ အစာအိမ္နဲ႕ ေသြးထဲကိုေပ်ာ္၀င္နိုင္တယ္..ပိုးသတ္ေဆးၾကြင္းပါတဲ့ ေလကိုရွုမိၿပီး ေလၿပြန္ကေန အဆုတ္ထဲကို ၀င္ႏိုင္တယ္..ပိုးသတ္ေဆးကို ခႏ`ဓာကိုယ္အေရျပားနဲ႕ တိုက္ရိုက္ထိေနတဲ့ ေနရာေတြကေန ခႏ`ဓာကိုယ္တြင္း ၀င္ႏိုင္ပါတယ္..ဒီမွာက ပိုးသတ္ေဆးဖ်န္းရင္ ပုိးသတ္ေဆးဘူးကို ပုခံုးေပၚထမ္းၿပီးဖ်န္းတာဆိုေတာ့ အဲဒီအေရျပားကေန၀င္ႏိုင္တယ္...ပိုးသတ္ေဆးဖ်န္းရင္ နားေခါင္းစည္းပိတ္ရမယ္၊ ပိုးသတ္ေဆးေဖ်ာ္ရင္ လက္နဲ႔ေဖ်ာ္တဲ့အခါမွာ ပိုးသတ္ေဆးေတြ ၀င္ႏိုင္တယ္လို႕ဆိုပါတယ္၊ ပိုးသတ္ေဆးအသံုးျပဳတဲ့အခါမွာျဖစ္ျဖစ္၊ ပိုးသတ္ေဆးပက္ဖ်န္းတဲ့အခါမွာျဖစ္ျဖစ္၊ မ်က္စိ၊ နားေခါင္း၊ အေရျပားကို ပိုးသတ္ေဆးမ၀င္ေအာင္အကာအကြယ္အသံုးျပဳဖုိ႕လိုတယ္၊ စိုက္ခင္းမွာ အသံုးျပဳတဲ့အခါသတ္မွတ္ထားတဲ့ နည္းအတိုင္းပဲ ပိုးသတ္ေဆးသံုးစြဲသင့္တယ္လို႕ေျပာတယ္...
ပိုးသတ္ေဆးသံုးစြဲခဲ့တာ...
    ပိုးသတ္ေဆးသံုးစြဲခဲ့တာ ကမၻာမွာ လြန္ခဲ့တဲ့ ဘီစီ 2000 ကတည္းကသံုးစြဲခဲ့တာေတြ႕ရတယ္..မစ္ဆိုပိုေတးနီးရားလို႕ေခၚတဲ့ ဆာလဖာကို ပိုးသတ္ေဆးအေနနဲ႕ အသံုးျပဳခဲ့တာလို႕ ေဖာ္ျပထားပါတယ္....ပိုးသတ္ေဆးတစ္ခါဖ်န္းထားတဲ့ေျမၾကီးထဲမွာ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ (၁၅)ႏွစ္ေလာက္ပိုးသတ္ေဆးအၾကြင္းအက်န္ေတြ ရွိႏိုင္တယ္လို႕ ေဒါက္တာဦးခ်စ္စိုးက WHO ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ကိုးကားေဖာ္ျပတယ္..
ပိုးသတ္ေဆးအႏၱရာယ္..
    တစ္ကမၻာလံုးမွာ ခန္႕မွန္းၾကည့္ရင္တစ္နွစ္ကို ပိုးသတ္ေဆးအၾကြင္းအက်န္အႏၱရယ္ေၾကာင့္ လူေပါင္း ၁၈၀၀၀ ေလာက္ေသဆံုးေနၿပီး လူေပါင္းသံုးသန္းေလာက္ပိုးသတ္ေဆးအၾကြင္းအက်န္ေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ ေ၀ဒနာေတြ ခံစားေနရတယ္လို႕ ဆိုတယ္...ေဒါက္တာဦးခ်စ္စိုးက ေျမာက္အေမရိကနဲ႕ ဥေရာပမွာ ဆိုရင္ ပိုးသတ္ေဆးသံုးစြဲခြင့္မျပဳတာ အႏွစ္(၂၀)ေလာက္ရွိၿပီ ဒါေတာင္ အခုထိ ႏို႕၊ ဒိန္ခဲ၊ အမဲသားေတြမွာ စစ္ၾကည့္ရင္ ပိုးသတ္ေဆးၾကြင္းက်န္းပါတာ ေတြ႕ေနရေၾကာင္းနဲ႕ ပိုးသတ္ေဆးအႏၱရာယ္က မေသးတဲ့အတြက္ သတိထားသံုးသင့္ေၾကာင္းလည္း ရွင္းျပထားပါတယ္...
အဆင္ေျပပါေစ...
မယ္လုိဒီေကာင္မေလး

ဓာတ္ေျမၾသဇာစစ္ေဆးေရးေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းမည္


7 DAY NEWS JOURNAL မွ 19.5.2011 တြင္ ထုတ္ေ၀ေသာ အေၾကာင္းအရာ အားထည့္သြင္းမွတ္သားေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္-
ေစ်းကြက္အတြင္း ေရာင္းခ်ေနေသာ ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ား၏ အရည္အေသြးႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းရွိ/မရွိ စစ္ေဆးရန္ ဓာတ္ေျမၾသဇာ စစ္ေဆးေရးေကာ္မတီတစ္ရပ္ဖြဲ႔စည္းၿပီး စစ္ေဆးသြားေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး တိုင္းစိုက္ပ်ိဳးေရးမန္ေနဂ်ာ ဦးေအးကိုကိုက ေျပာၾကားသည္။
    ေစ်းကြက္အတြင္း ေရာင္းခ်ေနေသာ ဓာတ္ေျမၾသဇာအခ်ိဳ႔သည္ အိတ္တြင္ ရိုက္ႏွိပ္ထားေသာ အဟာရပမာဏ အတိအက်ပါ၀င္မွုမရွိျခင္းေၾကာင့္ သံုးစြဲသူ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား  အက်ိဳးမရွိျဖစ္ေနရသည္ဟု ဆိုသည္။
ထိုဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ားမွာ ေစ်းႏွုန္းသက္သာသည့္အတြက္ လယ္သမားမ်ားကလည္း ၀ယ္ယူသံုးစြဲေနၾကသည္၊ နိုင္ငံေတာ္က အထြက္တုိးရန္ ၾကိဳးစားေနခ်ိန္တြင္ ယင္းကဲ့သို႔ အရည္အေသြးမမွီ ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ားေၾကာင့္ ေတာင္သူမ်ားသာမက တိုင္းျပည္အတြက္လည္းနစ္နာရေၾကာင္း အထက္ပါပုပ္ကိုလ္ကဆိုသည္ ထိုေၾကာင့္ အထက္ပါေကာ္မတီ ဖြဲ႔ၿပီးပါက တိုင္းေဒသၾကီးႏွင့္ ျပည္နယ္တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ သြားေရာက္စစ္ေဆးမည္ဟုဆိုသည္။
      "သံုးစြဲသူအေပၚမွာလည္းမူတည္သည္ သံုးစြဲသူက ေစ်းသက္သာတာကို အဓိကမၾကည့္ဘဲ အရည္အေသြးျပည့္မွတ္ပံုတင္ထားတာေတြကိုဘဲ သံုးသင့္တယ္ဟု အဆိုပါတိုင္းမန္ေနဂ်ာက ဆိုသည္၊ တရား၀င္ တင္သြင္းလာေသာ ဓာတ္ေျမၾသဇာ မ်ားကို ပုပ္ကလိကသို႔ 2010 မွစတင္ၿပီး တရား၀င္တင္သြင္းေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳခဲ့သည္၊ လိုင္စင္တစ္ေစာင္လွ်င္ သက္တမ္း 2 နွစ္ သတ္မွတ္ၿပီး လုိင္စင္ေၾကးမွာ က်ပ္ငါးေသာင္းျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း သတင္းရရွိသည္၊ ဓာတ္ေျမၾသဇာ ထုတ္လုပ္ခြင့္ မွတ္ပံုတင္ရရွိထားေသာ လုပ္ငန္း 216 ခုရွိၿပီး တင္သြင္းခြင့္ ရရွိသူ 426 ဦး ရွိသည္၊ ထိုအတူ ဓာတ္ေျမၾသဇာ တင္ပို႔ခြင့္ရရွိထားသူ 2 ဦး ရွိသည္၊ ထိုေၾကာင့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာအတြက္ မွတ္ပံုတင္ထုတ္ေပးထားမွုမွာ 644 ခုရွိသည္ဟု ဆိုသည္၊ ဓာတ္ေျမၾသဇာအတုမ်ား၊ အရည္အေသြးမမီဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ားမွာ ေမွာင္ခိုတင္သြင္းသူမ်ားႏွင့္ ေတာင္သာ၊ ျမင္းၿခံဘက္မွ ေျမၾကီးလံုးၿပီးေရာင္းခ်ေနသူမ်ားေၾကာင့္ ေစ်းကြက္ႀကီးလာသည္ဟု ဆိုသည္၊ ဓာတ္ေျမၾသဇာအတုမ်ားေၾကာင့္ အရည္အေသြးမွီဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ားမွာလည္းေရာင္းခ်ရာတြင္ အခက္အခဲရွိလာသည္၊ ေတာင္သူမ်ားမွလည္း ေငြေၾကးအခက္အခဲ၊ ရာသီဥတုေၾကာင့္ သီးႏွံပ်က္စီးမွု မ်ားလာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေစ်းသက္သာေသာ ေျမၾသဇာမ်ားကို အသံုးျပဳရန္ တြန္းအားျဖစ္ေစေၾကာင္း သိရသည္။
မယ္လုိဒီေကာင္မေလး

ကုမၼဏီအသစ္ ထူေထာင္ျခင္းနွင့္ သက္တမ္းတိုးျခင္းမ်ား တစ္ႀကိမ္တည္း တစ္ေနရာတည္းႏွင့္ အၿပီး၀န္ေဆာင္မွုေပးၿပီ


7 DAY NEWS JOURNALမွ 26.5.2011 တြင္ ထုတ္ေ၀ေသာ ဂ်ာနယ္တြင္ ပါလာေသာ အေၾကာင္းအရာျဖစ္ပါသည္-
ကုမၼဏီအသစ္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္သက္တမ္းတိုးျခင္းမ်ားကို အခ်က္အလက္ျပည့္စံုပါက တစ္ႀကိမ္တည္းႏွင့္ အၿပီးေဆာင္ရြက္ေပးသည့္စနစ္ (ONE Stop Service)ကို ေမလ 18 ရက္မွစတင္၀န္ေဆာင္မွုေပးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မွု ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာကံေဇာ္ကေျပာၾကားသည္၊
"One Stop Service"ကို 18.5.2011 ကစလုပ္ေနၿပီဟု ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေမလ 20 မွ 22 ရက္အထိ က်င္းပခဲ့ေသာ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွု ေလ်ွာ့က်ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေဒါက္တာကံေဇာ္က ေမ 21 ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။
ထို၀န္ေဆာင္မွုစတင္ခ်ိန္မွ ေမ 22 ရက္အထိ ကုမ္မဏီ 25 ခု ကိုကုမ္မဏီစတင္ဖြဲ႔စည္းျခင္းႏွင့္ သက္တမ္းတိုးျခင္းအတြက္ ထိုစနစ္ျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မွုေပးခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္းအမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မွု၀န္ႀကီးဌာန ညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအးကိုက ေမ 22 ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။
ထိုေၾကာင့္ ကုမ္ပဏီသစ္ဖြဲ႕စည္းလိုသူမ်ားမွာ ကုမ္ပဏီအမည္တူမရွိဘဲ အျခားလိုအပ္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္သည့္ သင္းဖြဲ႔စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ သင္းဖြဲ႔မွတ္တမ္းမ်ား၊ ဒါရိုက္တာအမည္၊ မွတ္ပံုတင္၊ ေနရပ္လိပ္စာ၊ အျပည့္အစံုစေသာ အခ်က္အလက္မ်ားျပည့္စံုၿပီး မွန္ကန္ပါက တစ္ႀကိမ္တည္း တစ္ေနရာတည္းအၿပီး နာရီပိုင္းအတြင္း ေျခာက္လသက္တမ္းရွိ ယာယီကုမ္ပဏီလိုင္စင္ကို ေဆာင္ရြက္ေပးေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေအးကိုက ဆက္လက္ရွင္းျပသည္။ ကုမ္ပဏီအသစ္ဖြဲ႔စည္းျခင္းအတြက္ မွတ္ပံုတင္ေၾကးမွာ ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိဘဲ က်ပ္ 10 သိန္း ကိုတပါတည္းေပးေဆာင္ရန္လည္းလိုသည္၊ ထိုကာလအတြင္း ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ကုမ္ပဏီေနာက္ခံသမိုင္းကို စစ္ေဆးၿပီးပါက မူရင္းကတ္ကို ဆက္လက္ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။
ယခင္က ကုမ္ပဏီ အသစ္မွတ္ပံုတင္ပါက ေျခာက္လသက္တမ္းရွိ ယာယီလိုင္စင္ ရရွိရန္ကိုပင္ နွစ္လခန္႔ ၾကာျမင့္ေၾကာင္း၊ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးကေျပာသည္။
ထိုေၾကာင့္ တႀကိမ္တည္းတထိုင္တည္းႏွင့္ လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္းမွာ ကုမ္ပဏီထူေထာင္လိုသူမ်ားအတြက္ အလြန္ေကာင္းေၾကာင္းလည္း ဆက္လက္ေျပာသည္၊ထိုအတူ လိုင္စင္သက္တမ္းတိုးျခင္းမ်ားကိုလည္းအဆိုပါ၀န္ေဆာင္မွုတြင္ ပါ၀င္ၿပီး အခ်က္အလက္ျပည့္စံုကာ က်ပ္ငါးသိန္းေပးသြင္းပါက တစ္ႀကိမ္တည္းတစ္ေနရာတည္း ေဆာင္ရြက္နိုင္သည္၊ အထက္ပါ၀န္ေဆာင္မွုမ်ားအတြက္ ေငြေပးသြင္းျခင္းမ်ားကို ေနျပည္ေတာ္ရံုးအမွတ္-32 ရွိ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မွု၀န္ႀကီးဌာနရံုးမွာပင္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးထားေၾကာင္း ဦးေအးကိုကဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။
ကုမ္ပဏီ ထူေထာင္မည့္သူမွာ နိုင္ငံျခားသားျဖစ္ပါက မွတ္ပံုတင္ေၾကး အေမရိကန္ေဒၚလာ2500 သတ္မွတ္ထားၿပီး သက္တမ္းတိုးပါက ေဒၚလာ 500 သတ္မွတ္ထားသည္၊ ၀န္ေဆာင္မွုလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္မည့္ နိုင္ငံျခားကုမ္ပဏီ ျဖစ္ပါက ရင္းႏွီးမတည္ေငြ အေမရိကန္ ေဒၚလာ 300000 ရွိရန္ သတ္မွတ္ထားၿပီး ကုန္ထုတ္လုပ္မွု ကုမ္ပဏီျဖစ္ပါက ရင္းႏွီွးမတည္ေငြ အေမရိကန္ ေဒၚလာ 500000 ရွိရန္ သတ္မွတ္ထားသည္။
ယခင္က ကုမ္ပဏီအသစ္မွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ သက္တမ္းတိုးျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အခ်ိန္ၾကာခဲ့ျခင္းမွာ အခ်က္အလက္မျပည့္စံုျခင္း၊ အခြန္ေငြမ်ားမရွင္းလင္းျခင္း စေသာ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ဦးေအးကိုကဆိုသည္၊ အဆိုပါဌာနတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ကုမ္ပဏီေပါင္းႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ရွိသည္၊ ထိုထဲမွ အမွန္တကယ္ အလုပ္လုပ္ကိုင္လိုေသာ ပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္ကုမ္ပဏီေပါင္းသံုးေထာင္ခန္႔ရွိသည္။
ျပည္ပမွ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံလုပ္ကိုင္ေသာ ႏိုင္ငံေပါင္း 30 ေက်ာ္ရွိၿပီး၊ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွု ပမာဏစုစုေပါင္းမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ 35 ဘီလီယံ၀န္းက်င္ရွိသည္။
ကြမ္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့
19.5.2011 ေန႔တြင္ ထုတ္ေ၀ေသာ ျပည့္သူ႔ေခတ္ဂ်ာနယ္တြင္ မင္းကံလွ၏ ေရးသားမွုအား ထည္းသြင္းေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္-
    ေမလ 14 ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေျမပေဒသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းပညာအားေပးေရးဌာနမာ ကြမ္း စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျမန္မာ့စိုက္ပ်ိဳးေရးမွ ဦး၀င္းသန္းမွ ကြမ္းစိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာမ်ားကို ျပည့္ျပည့္စံုစံုေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့သည့္အျပင္ အခ်ိဳ႕ကြမ္းကုန္သည္မ်ားအေနျဖင့္ ကြမ္းကိုၾကြပ္ၿပီး ႏူးညံ့ကာ ေစ်းကြက္၀င္ေစရန္ ပိုးသတ္ေဆးတစ္မ်ိဳးျဖစ္တဲ့ Furadan-3G ႏွင့္ ေဖ်ာ္စပ္ထားေသာ ေရတြင္စိမ္ၿပီးမွ ေစ်းကြက္တင္ေရာင္းခ်ၾကေၾကာင္း၊ ယခုလို ျပဳလုပ္မွုေၾကာင့္ ကြမ္းစားသူမ်ား ေရရွည္အနၱရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္ေၾကာင္း၊ သတိေပးေဆြးေႏြးခဲ့သည္၊ အဆိုပါ ဖ်ဴဒရန္ ပိုးသတ္ေဆးမွာ ေရႏွင့္ေရာစပ္ၿပီး လူေသာက္မိပါက အသက္ေသဆံုးႏိုင္သည္အထိ အနၱရာယ္ ေပးႏိုင္ေသာ အပင္သံုးပိုးသတ္ေဆးတစ္မ်ိဳးျဖစ္ေၾကာင္းလည္းရွင္းျပသည္၊ ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္သည့္ ေျမပေဒသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးသံုးပစၥည္းအေရာင္းဆိုင္ႏွင့္ နည္းပညာ အားေပးေရးဌာနကို 2004 ခုႏွစ္က စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္၊ လစဥ္ ၀ယ္ယူသူ၊ ေလ့လာသူ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး ၀ါသနာရွင္မ်ားႏွင့္ ဌာန၀န္ထမ္းေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမွုမ်ား ရွိခဲ့ပါသည္၊ မူလတြင္ ဥယ်ာဥ္ၿခံပန္းမန္စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ အပင္ေရာဂါ မွိုသတ္ေဆးမ်ား၊  ပိုးသတ္ေဆး ဓာတ္ၾကြင္းအနၱရာယ္ စသည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္၊
    နာဂစ္အလြန္ ကာလတြင္ NGO,INGO မ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး ဘြဲ႕ရ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္အရ စုိက္ပ်ိဳးေရးတကၠသိုလ္ဌာနဆိုင္ရာမွ အၿငိမ္းစား ဆရာၾကီး၊ ဆရာမၾကီးမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚလွ်က္ Information sharing က႑ကို စတင္၍ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္၊  2011 ေဖေဖာ္၀ါရီလ တြင္ ဥယ်ာဥ္ၿခံသီးႏွံဘာသာရပ္ ဆိုင္ရာကို ေဒါက္တာစိန္လွဗိုလ္(ညြွန္မွဴး၊ ၿငိမ္း စိုက္-သု)(ယခုႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ အႀကံေပးအဖြဲ႔ အဖြဲ႕၀င္) ကလည္းေကာင္း၊ 2011 ခုႏွစ္ (မတ္)တြင္ ေဒါက္တာခ်ိဳခ်ိဳျမင့္(ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္(ၿငိမ္း)စိုက္-တကၠသိုလ္)က (ဓာတ္ေျမၾသဇာ စနစ္တက် သံုးစြဲမွု) Alternative Agriculture ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ လည္းေကာင္းေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္၊ 2011 ခုႏွစ္ ေမလ 14 ရက္တြင္ အပင္ေရာဂါႏွင့္ မွုိသတ္ေဆးမ်ား၊ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးပညာရွင္ ဦး၀င္းသန္း ဦးေဆာင္ကာ ကြမ္းကို အဓိကထားေဆြးေႏြးသြားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္၊No comments:

Post a Comment

Nattalin Township

သူရိယ အလင္း - လိုင္းေပါင္းစံု

ေရာင္ေတာ္ဖြင့္လူငယ္အဖြဲ႕ လွုပ္ရွားမွု(နတ္တလင္းၿမိဳ႕)

HEART TO HEART

ဟိတကာရီ နာေရးကူညီမွုအသင္း

DoReMe

Pyithu Hluttaw - ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

ရဲဇာနည္

Eleven Media Group

Shwemyanmar media group

Health Articles

အိပ္ေရးပ်က္တဲ့ညမ်ား

ေနာက္တစ္ၾကိမ္ လာလည္ဖို႕ ဖိတ္ေခၚပါတယ္ ဆက္လက္ၾကိဳးစားေပးပါမယ္ .... တာရာ ပြႀကီး