Popular Posts

ေမာ္ကြန္းတင္(၁၃)ဦး

ေမာ္ကြန္းတင္(၁၃)ဦး
နတ္တလင္းအသင္းျဖစ္ေပၚလာပံု
ျပည္ေထာင္စုဆိုရွယ္လစ္သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ လြတ္လပ္ေရးရရွိရန္အတြက္ သက္စြန္႕ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ ရြက္ခဲ့ၾကေသာ ပုဂၢိဳလ္ၾကီးမ်ားအား ျပည္ေထာင္စုဆိုရွယ္လစ္သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္မွ ေမာ္ကြန္း၀င္ပထမ အဆင့္၊ ဒုတိယအဆင့္၊ တတိယအဆင့္တို႕ျဖင့္ ခ်ီးျမွင့္ဂုဏ္ျပဳလွ်က္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတၾကီးမွ ဘြဲ႕တံဆိပ္ အေဆာင္အေယာင္မ်ားျဖင့္ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးက်ဴးလွ်က္ရွိသည္ကို ျပည္ေထာင္စု ဆိုရွယ္လစ္သမၼတႏိုင္ငံအတြင္း မွီတင္းေနထိုင္ၾကေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုအားလံုး သိရွိၾကၿပီးျဖစ္ေပသည္၊

နတ္တလင္းၿမိဳ႕နယ္အသင္းၾကီးကို စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၾကေသာ ပုဂၢိဳလ္ၾကီးမ်ားအား နတ္တလင္းၿမိဳ႕နယ္ အသင္းၾကီးမွ ေမာ္ကြန္းတင္လိုက္ရံုသာမက နတ္တလင္းၿမိဳ႕နယ္မွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းသို႕ အသက္ေမြး ၀မ္းေၾကာင္းရန္အတြက္ ေျပာင္းေရြ႕ေနထိုင္ၾကေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ျပည္သူ႕၀န္ထမ္းအျဖစ္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္၍ တာ၀န္အရ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ေျပာင္းေရြ႕ေနထိုင္ၾကရေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ မိသားစုမ်ားႏွင့္ ပညာသင္ၾကားရန္ အတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ေခတၱလာေရာက္ေနထိုင္ၾကရေသာ ရန္ကုန္/၀ိဇၨာႏွင့္သိပၸံတကၠသိုလ္၊ ပညာေရး တကၠသိုလ္၊ စီးပြားေရးတကၠသိုလ္၊ ေဆးတကၠသိုလ္၊ စက္မွုတကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ားတို႔ႏွင့္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးခင္မင္ရင္းႏွီးစြာျဖင့္ လူမူေရး/ပညာေရးကိစၥမ်ားတြင္ ရိုင္းပင္းကူညီရန္အတြက္ ရည္သန္၍ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ပုဂၢိဳလ္ၾကီးမ်ားအား မ်ားစြာေက်းဇူးတင္ထိုက္အပ္ေပသည္၊

၁၉၅၁ခုႏွစ္တြင္ သာယာ၀တီခရိုင္ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားက သာယာ၀တီခရိုင္အသင္းၾကီး အား စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္၊ အသင္းမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားမွ ရန္ပံုေငြရရွိေရးႏွစ္စဥ္အလွဴေငြမ်ား လာေရာက္ေကာက္ခံတိုင္း နတ္တလင္းၿမိဳ႕နယ္မွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႕လာေရာက္ေနထိုင္ၾကေသာ ပုဂၢိဳလ္ၾကီးမ်ား က နတ္တလင္းၿမိဳ႕နယ္အသင္းတည္ေထာင္ရန္ စိတ္ကူးမိသျဖင့္ ပညာအလင္းျပပုံႏွိပ္တိုက္ပိုင္ရွင္ဆရာၿဖိဳး ကရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားျဖစ္သည့္ကၽြန္ေတာ္အားတာ၀န္တရပ္အေနျဖင့္နတ္တလင္းၿမိဳ႕မွရန္ကုန္ ၿမိဳ႕သို႔ေျပာင္းေရြ႕ေနထိုင္ၾကေသာ နတ္တလင္းသားမ်ား၏ ေနရပ္လိပ္စာမ်ားကိုစုေဆာင္းထားရန္မွာၾကား ခဲ့ေလသည္၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ သာယာ၀တီခရိုင္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအသင္းဥကၠ႒တာ၀န္ကို ကၽြန္ေတာ္ကေဆာင္ရြက္ခြင့္ရရွိလာေသာအခါ နတ္တလင္းအသင္းတည္ေထာင္ရန္ အခ်က္အလက္ျပည့္ စံုေနၿပီျဖစ္သည္၊နတ္တလင္းၿမိဳ႕နယ္အသင္းစည္းမ်ဥ္းမူၾကမ္းကိုေရးသားေပးခဲ့သည္၊လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ေနာက္(၈)ႏွစ္ အၾကာတြင္ နတ္တလင္းအသင္းတည္ေထာင္ရန္အတြက္ ေစတနာသဒၵါတရားထက္သန္လွေသာပုဂၢိဳလ္ၾကီး မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး၍နတ္တလင္းအသင္းတည္ေထာင္မည္ဟုဆရာျဖိဳးက ေျပာၾကားခဲ့သည္၊ စိတ္တူ သေဘာတူ ေငြေၾကးအကုန္အက်ခံႏိုင္မည့္လူၾကီးမ်ားပါ၀င္လာမွျဖစ္မည္ဟုလည္းေျပာၾကားခဲ့သည္၊ ဆရာျဖိဳးတို႕ ပုဂၢိဳလ္(၁၃)ဦးကလည္း ေငြေၾကးအကုန္အက်မွန္သမွ်အားလံုး သေဘာတူတာ၀န္ယူခဲ့ၾက သည္၊ နတ္တလင္း ၿမိဳ႕နယ္အသင္းတည္ေထာင္ရန္အတြက္ သတင္းစာအသီးသီးတြင္ ထည့္သြင္းေၾကာ္ျငာ ၿပီး ေရႊတိဂံုဘုရား လမ္းရွိ ဆန္းကဖီးကိုတ္မုန္႕တိုက္တြင္ အသင္းၾကီးကို စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္၊ နတ္္တလင္းၿမိဳ႕နယ္အသင္း စည္းမ်ဥ္းကို ကုန္သည္ၾကီး ဦးဘစိန္ႏွင့္ ပညာမင္းၾကီး ဦးေအးေမာင္တို႕ က ျပဳျပင္ေပးခဲ့ၾကသည္၊ ထိုေန႕အစည္းအေ၀းမွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ အမွတ္(၇၃)၊ ဘုန္းၾကီးလမ္းေန ထား၀ယ္ ကူးသန္းေရာင္း ၀ယ္ေရးတိုက္မွ ဦးေအးေမာင္ကို အသင္းၾကီး၏ ဥကၠ႒အျဖစ္ တင္ေျမာက္ၾကသည္၊ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ဆိပ္ကမ္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မွ ဒုတိယအင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္၀င္းကိုေရြးခ်ယ္ၿပီး ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ရူပေဗဒဌာနမွ သရုပ္ျပဆရာ ဦးေထြးရင္ႏွင့္ ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ကုမၸဏီမွ ဦးသန္းေက်ာ္တို႕ ပါ၀င္ေသာ အလုပ္အမွုေဆာင္အဖြဲ႕တို႕ျဖင့္ စတင္ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေလသည္၊ နတ္တလင္းၿမိဳ႕ နယ္အသင္းၾကီးကို စတင္တည္ေထာင္ေသာေန႕မွာ (၁၆.၃.၁၉၅၆)ေန႕ဟုေကာင္းစြာမွတ္မိသည္။

နတ္တလင္းၿမိဳ႕နယ္အသင္းျဖစ္ေျမာက္ရန္အတြက္ ဦးေဆာင္ခဲ့ေသာ ေမာ္ကြန္းတင္ပုဂၢိဳလ္ၾကီး(၁၃)ဦးတို႕၏ အမည္စာရင္းမွာ-

(၁) ဦးေအးေမာင္ (ထား၀ယ္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးတိုက္)

(၂) ဦးက်င္ပု (အၿငိမ္းစားေက်ာက္စာ၀န္)

(၃) ဆရာၿဖိဳး (ပညာ့အလင္းျပ)

(၄) ဦးဘစိန္ (ကုန္သည္ၾကီး)

(၅) ဦးဘ၀မ္း (လူမူ၀န္ထမ္းဌာနစု)

(၆) ဦးဘေအး (စင္ထရယ္စဖို႔ ဆင္ဒီကိတ္)

(၇) ဦးေအးေမာင္ (ဒုတိယပညာမင္းၾကီး)

(၈) ေဒၚခင္ေရႊ (ျမဴနီစီပါယ္ပညာေရးအရာရွိ)

(၉) ဦးအုန္းေရႊ (အျငိမ္းစားတိုက္ပိုင္)

(၁၀) ဦးေက်ာ္ရိုး (ေသြးေသာ္ကမဂၢဇင္း)

(၁၁) ဦးေက်ာ္၀င္း (ဆိပ္ကမ္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕)

(၁၂) ဦးသန္းေက်ာ္ (ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ကုမၸဏီ)

(၁၃) ဦးေထြးရင္ (ရူပေဗဒဌာန၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္)

ထိုပုဂၢိဳလ္ၾကီးမ်ားကို နတ္တလင္းၿမိဳ႕နယ္အသင္း၀င္တိုင္းက အၿမဲတေစ ေက်းဇူးတင္ေနၾကရမည့္ ပုဂၢိဳလ္ၾကီး မ်ားပင္ျဖစ္ေပသည္။

ထိုပုဂၢိဳလ္ၾကီးမ်ား၏ ေစတနာထက္သန္သကဲ့သို႕ အဆက္ဆက္ အသင္းသူ/အသင္းသားမ်ားက နတ္တလင္း ၿမိဳ႕နယ္အသင္းၾကီး ထာ၀စဥ္တည္ၿမဲေရးအတြက္ စိတ္ေရာကိုယ္ပါေဆာင္ရြက္ၾကရန္ တိုက္တြန္းလိုက္ ရေပသည္။ (နတ္တလင္း/၂၂၁)ျပဳစုသူ

ဦးေထြးရင္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၀န္ထမ္းအၾကီးတန္း၊ ဗဟိုတရားရံုးေရွ႕ေန

အမွတ္(၅၃)၊ မေနာဟရီလမ္း၊ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕

မွတ္ခ်က္- နတ္တလင္းအသင္းစာအုပ္မွ ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ေခတ္ကာလၾကာျမင့္ခဲ့သည့္အေျခအေန ေၾကာင့္ အေရးအသားစာသားအခ်ိဳ႕အား ျပင္ဆင္ေဖာ္ျပထားပါေၾကာင္းႏွင့္ အျပည့္အစံု ဖတ္ရွုလိုပါက ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ထုတ္ နတ္တလင္းၿမိဳ႕နယ္အသင္းစာေစာင္တြင္ ဖတ္ရွုႏိုင္ပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ ပါသည္-

မွတ္တမ္းေဖာ္ျပသူ

ကိုလင္း(မယ္လိုဒီ)

Nattalin Township

သူရိယ အလင္း - လိုင္းေပါင္းစံု

ေရာင္ေတာ္ဖြင့္လူငယ္အဖြဲ႕ လွုပ္ရွားမွု(နတ္တလင္းၿမိဳ႕)

HEART TO HEART

ဟိတကာရီ နာေရးကူညီမွုအသင္း

DoReMe

Pyithu Hluttaw - ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

ရဲဇာနည္

Eleven Media Group

Shwemyanmar media group

Health Articles

အိပ္ေရးပ်က္တဲ့ညမ်ား

ေနာက္တစ္ၾကိမ္ လာလည္ဖို႕ ဖိတ္ေခၚပါတယ္ ဆက္လက္ၾကိဳးစားေပးပါမယ္ .... တာရာ ပြႀကီး