Popular Posts

ထူးထူးျခားျခားသမိုင္းတြင္သည့္ ေန႕တေန႕

နတ္တလင္းၿမိဳ႕၏ ထူးထူးျခားျခား သမိုင္းတြင္ေသာေန႕
 ၁၉၆၀ျပည့္ႏွစ္သည္နတ္တလင္းၿမိဳ႕အတြက္အလြန္ထူးျခားေသာႏွစ္ျဖစ္ေလသည္၊ထိုႏွစ္တြင္နတ္တလင္းၿမိဳ႕ ၌ ႏွစ္စဥ္က်င္းပၿမဲျဖစ္ေသာတန္ေဆာင္တိုင္ပြဲေတာ္ကို ေန႔ပြဲညပြဲအစံုအလင္ျဖင့္ျခိမ့္ျခိမ့္သဲမွ်စည္ကား သိုက္ ၿမိဳက္စြာက်င္းပသည္၊ထိုတန္ေဆာင္တိုင္ပြဲေတာ္မွာသံုးႏွစ္တစ္ၾကိမ္က်င္းပေလ့ရွိေသာျမတ္ဗုဒၶဓာတ္ေတာ္ႏွင့္ စြယ္ေတာ္လွည့္လည္အပူေဇာ္ခံပြဲႏွင့္လာေရာက္တိုက္ဆိုင္သည္၊ထိုႏွစ္တန္ေဆာင္တိုင္မွာပင္နတ္တလင္း ၿမိဳ႕နယ္လူထုတစ္ရပ္လံုး၏အလွဴေငြမ်ားျဖင့္တည္ေဆာက္ေသာျပည္သူ႕ေဆးရံုသစ္ၾကီး ကို အခမ္းအနားျဖင့္ ဖြင့္လွစ္သည္၊ထိုမွ်ထူးျခားေသာႏွစ္တြင္ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္နတ္တလင္းၿမိဳ႕နယ္၌ မီးပံုးပ်ံစီးျပခြင့္ရခဲ့သည္ မွာ ကၽြန္ေတာ့္အဖို႕(ဦးေက်ာ္လင္း) အလြန္ကံထူးသည္ဟု ဆိုရေပမည္။
 ကၽြန္ေတာ္သည္၁၉၂၉ခုႏွစ္ကထား၀ယ္ၿမိဳ႕ေပၚ၌ေပၚပီေဒး(ပထမကမၻာစစ္စစ္ေျပျငိမ္းအထိမ္းအမွတ္ေန႕) ရန္ပံုေငြအတြက္ကၽြန္ေတာ္၏ေက်းဇူးရွင္ဖခင္ဦးေက်ာ္ရင္မီးပံုးပ်ံစီးျပစဥ္ကဖခင္ႏွင့္အတူလိုက္၍စီးခဲ့ဖူးသည္၊ ထုိသုိ႕စီးခဲ့ဖူးျခင္းေၾကာင့္၁၉၆၀ျပည့္ႏွစ္တြင္နတ္တလင္းၿမိဳ႕၌ကၽြန္ေတာ္မီးပံုးပ်ံစီးျပရန္အေၾကာင္းဖန္လာျခင္း
 ျဖစ္ေလသည္။
 ၁၉၂၉ခုႏွစ္ထား၀ယ္ၿမိဳ႕၌ဖခင္ႏွင့္အတူမီးပံုးပ်ံစီးစဥ္ကကၽြန္ေတာ္သည္ထား၀ယ္ၿမိဳ႕အစိုးရအထက္တန္း ေက်ာင္း ၉တန္း၌ပညာသင္ၾကားလွ်က္ရွိ၍အသက္မွာ၁၆ႏွစ္ပင္မျပည့္တတ္ေသးေပ၊အမွန္မွာထိုေန႕(၁၉၂၉ခု၊ ႏို၀င္ ဘာလ၆ရက္ေန႔)ကကၽြန္ေတာ္စီးလိုက္မည့္အေၾကာင္းကိုမည္သူမွ်မသိၾကေခ်၊ ဖခင္ႏွင့္အတူစီးလိုက္လိုေၾကာင္းကၽြန္ေတာ္ကေျပာၾကည့္ခဲ့ရာဖခင္ကခြင့္မျပဳေသာေၾကာင့္ကၽြန္ေတာ္စီး ျဖစ္ မည္မျဖစ္မည္ကိုကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ပင္မသိေပ၊သို႕ေသာ္ထိုေန႔နံနက္တြင္ကၽြန္ေတာ္ကအတန္တန္ပူဆာ ေသာေၾကာင့္ ေနာက္ဆံုး၌ ဖခင္ကလိုက္ေလ်ာ၍သာ ကၽြန္ေတာ္ပါ အတူစီးျဖစ္သြားျခင္းျဖစ္ေပသည္။
 ထိုအခ်ိန္ကကၽြန္ေတာ္တြင္ ဖခင္အားကိုးျဖင့္အတူစီးလိုက္လိုသည့္ ဆႏၵကလြဲ၍ အျခားထူးထူးျခားျခားဘာ ရည္ရြယ္ခ်က္မွ်မရွိေခ်၊ ထိုေၾကာင့္လည္း ၁၉၅၉ ခုႏွစ္တြင္ နတ္တလင္းတန္ေဆာင္တိုင္ပြဲေကာ္မတီမွ ဖခင္ ဦးေက်ာ္ရင္ကဲ့သို႕လူကိုယ္တိုင္မီးပံုးပ်ံစီးျပႏိုင္မည့္သူကိုဆုေငြတစ္ေထာင္ခ်ီးျမွႈင့္မည္ဟုသတင္းစာမွေၾကာ္ျငာ ၍ ဖိတ္ေခၚခဲ့စဥ္က ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္ မည္သုိ႕မွ်မတံု႔ျပန္ခဲ့ေပ။
 နတ္တလင္းၿမိဳ႕သည္ ထိုအခ်ိန္က ႏွစ္စဥ္တန္ေဆာင္တိုင္ပြဲေတာ္၌ စကၠဴမီးပံုးပ်ံလႊတ္ပြဲမ်ားကို ဆုမ်ားေပး၍ အၿပိဳင္အဆိုင္က်င္းပျခင္းျဖင့္ အလြန္နာမည္ၾကီးေသာၿမိဳ႕ျဖစ္သည္၊ ေန႕ဘက္တြင္ ဆင္ရုပ္၊ က်ားရုပ္၊ ႏြားရုပ္၊ မီးေက်ာင္းရုပ္၊စသည္ျဖင့္မီးပံုးပ်ံမ်ားကိုပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျပဳလုပ္၍ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကရသည္၊ညဥ့္ဘက္တြင္မူမီးပံုးပ်ံေအာက္ မွခ်ိတ္ဆြဲလိုက္ေသာပံုေတာင္တြဲေခၚမီးပံုးကေလးမ်ားကိုျပာႆဒ္ပံု၊ေစတီပံု၊ၾကယ္ပံုစသည္ျဖင့္ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျပဳ လုပ္ရံုမကမီးပံုးပ်ံတက္ေနစဥ္အတြင္းပံုစံႏွစ္မ်ိဳးသံုးမ်ိဳးေျပာင္းေစျခင္းျဖင့္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကသည္၊ ထိုမီးပံုးပ်ံၿပိဳင္ပြဲသို႔ အျခားၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ၀ါသနာရွင္မ်ားပင္ လာေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကသည္။
 သို႕ရာတြင္ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္သို႔ေရာက္ေသာအခါ နတ္တလင္းၿမိဳ႕မွ တန္ေဆာင္တိုင္ေကာ္မတီလူၾကီးမ်ားသည္ စကၠဴမီးပံုးပ်ံလႊတ္ပြဲက်င္းပရံုျဖင့္မေက်နပ္ႏိုင္ဘဲကၽြန္ေတာ္၏ဖခင္ဦးေက်ာ္ရင္ကဲ့သို႕လူကိုယ္တိုင္စီးျပေသာ မီးပံုးပ်ံကို လႊတ္တင္ႏိုင္ေအာင္ ၾကိဳးပမ္းလာၾကသည္။
 ကၽြန္ေတာ္၏ဖခင္ ဦးေက်ာ္ရင္သည္ လက္ပံတန္း၊ ေရႊေတာင္၊ ၾကိဳ႕ပင္ေကာက္၊ စေသာရန္ကုန္-ျပည္လမ္း တေလွ်ာက္ရွိၿမိဳ႕မ်ား၌ အေၾကာင္းအားေလွ်ာ္စြာ မီးပံုးပ်ံစီးျပခဲ့ဖူးေသာ္လည္း နတ္တလင္းၿမိဳ႕၌ စီးျပရန္ အခြင့္ မၾကံဳခဲ့ေပ၊ ထို႕ေၾကာင့္နတ္တလင္းၿမိဳ႕မွ တန္ေဆာင္တိုင္ ေကာ္မတီလူၾကီးမ်ားသည္ နတ္တလင္းၿမိဳ႕၌ လည္း လူကိုယ္တိုင္စီးျပသည့္မီးပံုးပ်ံလႊတ္ပြဲကိုဆင္ႏြဲႏိုင္ရန္အတြက္ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္တြင္ သတင္းစာမွေန၍ စီးျပႏိုင္မည့္သူကိုဖိတ္ေခၚခဲ့ျခင္းျဖစ္ေလသည္။
 ထိုဖိတ္ေခၚခ်က္ကိုကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္တံု႕ျပန္ခဲ့ျခင္းမရွိေသာ္လည္းေနာင္သိရသည္မွာကၽြန္ေတာ္၏ ဖခင္ ဦးေက်ာ္ရင္ကဲ့သို႕မီးပံုးပ်ံစီးျပႏိုင္သည္ဆိုသူတစ္ဦးထြက္ေပၚလာခဲ့သည္၊ ထိုပုဂၢိဳလ္၏ အၾကံေပးခ်က္အတိုင္း မီးပံုးပ်ံကိုပိတ္အုပ္ေျခာက္အုပ္ခန္႔ခ်ဳပ္လုပ္သည္၊မီးပံုးပ်ံစီးျပရန္ေၾကျငာထားသည့္ေန႔၌လာေရာက္ၾကည့္ရွု႕ ၾကေသာပရိသတ္မွာမနည္းလွဟုဆို၏၊သို႕ရာတြင္မီးပံုးပ်ံကိုမွိုင္းသြင္းေသာအခါမီးပံုးပ်ံမွာအရြယ္ေသးငယ္ျခင္း၊ မွိုင္းသြင္းပံုးနည္းလမ္းမက်ျခင္း၊ထို႕ေၾကာင့္မွိုင္းသြင္းေနစဥ္မွာပင္ပိတ္သားတြင္စြဲကပ္ေသာမွိုင္းအေလးေၾကာင့္ အိက်လာသျဖင့္ ေနာက္ဆံုး၌ လက္ေလွ်ာ့လိုက္ရသည္ဟုသိရသည္။
 ထိုေၾကာင့္လူကိုယ္တိုင္မီးပံုးပ်ံစီးျပမည့္ကိစၥကိုမျဖစ္မေနၾကိဳးစားလွ်က္ရွိေသာနတ္တလင္းၿမိဳ႕မွ တန္ေဆာင္ တိုင္ေကာ္မတီလူၾကီးမ်ားသည္ေနာက္ႏွစ္၁၉၆၀ျပည့္ႏွစ္တြင္နတ္တလင္းၿမိဳ႕သားျဖစ္သူဦးေက်ာ္ရိုး(ေသြးေသာက္ မဂၢဇင္းပိုင္ရွင္ႏွင့္အယ္ဒီတာဦးျပည့္စံု)မွတဆင့္ဦးေက်ာ္ရင္၏သားမွန္းသိထားေသာကၽြန္ေတာ့္ညီဦးေက်ာ္ဆန္း ကာတြန္း(ကဆ)ထံခ်ည္းကပ္လာၾကသည္၊ကၽြန္ေတာ္၏ညီမွေန၍တဖန္ဖခင္ႏွင့္အတူမီးပံုးပ်ံစီးခဲ့ဖူးေသာ ကၽြန္ေတာ့္ထံသို႕ ေရာက္ရွိလာၾကသည္။
 ထိုအခ်ိန္ကကၽြန္ေတာ္၏ညီကာတြန္းဦးေက်ာ္ဆန္းသည္ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာတိုက္တြင္ လက္ေထာက္ အယ္ဒီတာအျဖစ္အမွုထမ္းလွ်က္ရွိ၍ ကၽြန္ေတာ္ကစာေပဗိမာန္တြင္ လက္ေထာက္စာတည္း အျဖစ္အမွုထမ္း လွ်က္ရွိသည္၊ သို႕ျဖင့္မွတ္မိသေလာက္ ၁၉၆၀ျပည့္ႏွစ္ေအာက္တိုဘာလ ၁၇ ရက္ေန႕တြင္ နတ္တလင္းၿမိဳ႕ မွတန္ေဆာင္တိုင္ေကာ္မတီလူၾကီးမ်ားျဖစ္ၾကေသာဦးဘိုးက်င္ႏွင့္ဦးက်င္တို႕သည္ ဦးေက်ာ္ရိုး၊ ကၽြန္ေတာ့္ညီ ဦးေက်ာ္ဆန္းတို႕ႏွင့္အတူ ကၽြန္ေတာ္ရွိရာ စာေပဗိမာန္သို႕ေရာက္ရွိလာၾက ၿပီးလွ်င္ မီးပံုးပ်ံလႊတ္မည့္ကိစၥကို ရင္းရင္းႏွီးႏွီးေဆြးေႏြးၾကသည္၊ကၽြန္ေတာ္ကမီးပံုးပ်ံခ်ဳပ္လုပ္ရန္လႊတ္တင္ရန္ကိစၥအ၀၀ကိုကူညီရန္အာမခံ၍ စီးျပႏိုင္မည့္သူကိုမူမိမိတို႕ဘာသာရွာၾကရန္အၾကံေပးလိုက္သည္၊ နတ္တလင္းၿမိဳ႕မွေကာ္မတီလူၾကီးမ်ား အေနျဖင့္ကား ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္စီးျပေစလိုေသာ ဆႏၵရွိၾကသည္။
 နတ္တလင္းၿမဳိ႕မွေကာ္မတီလူၾကီးမ်ားျပန္သြားေသာအခါကၽြန္ေတာ္သည္ခ်ဳပ္လုပ္မည့္မီးပံုးပ်ံအတြက္အေသး စိတ္ပံုးစံမ်ားေရးဆြဲယင္းက်န္ခဲ့သည္၊ကၽြန္ေတာ့္ဖခင္ပထမခ်ဳပ္လုပ္ေသာမီးပံုးပ်ံမွာကိုက္၄၀ရွိလွသဂၤီပိတ္ အုပ္ေပါင္း၂၄အုပ္ျဖင့္သံပုရာသီး၊ေရွာက္သီးပမာအေျမာင္းလိုက္စပ္၍ခ်ဳပ္လုပ္ထားကာထက္-ေအာက္လံုးပတ္ အေတာင္၁၀၀၊အျမင့္အေတာင္၃၀ခန္႕ရွိ၍ထုထည္ကုဗေပ၃၂၀၀၀ခန္႕ရွိေပမည္၊မီးပံုးပ်ံၾကီးမွာအလြန္ၾကီးမား ၍တက္အားလည္းအလြန္ေကာင္းသည္၊လူသံုးေလးေယာက္အသာကေလးသယ္ေဆာင္သြားႏိုင္ေလာက္ ေအာင္ အားရွိသည္။
 ယခုကၽြန္ေတာ္စီစဥ္ခ်ဳပ္လုပ္မည့္ မီးပံုးပ်ံကို အကုန္အက်လည္းနည္း၍ လူတစ္ေယာက္ကိုလည္း ေကာင္းစြာ သယ္ေဆာင္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္အရြယ္ငယ္ေစလိုသည္၊ထိုေၾကာင့္ပံုၾကမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေရးဆြဲ၍ပံုစံထုတ္ရာေနာက္ ဆံုးတြင္ပိတ္အုပ္၁၃အုပ္ခန္႕ျဖင့္ခ်ဳပ္လုပ္၍လံုးပတ္ေပ၁၁၀၊အျမင့္၃၀ေပခန္႕ႏွင့္ထူထည္ကုဗေပ၁၆၄၀၀ ခန္႔ ရွိမည္ျဖစ္ေသာမီးပံုးပံ်ပံုစံကိုထုတ္လုပ္ရရွိသည္၊ထုထည္အားျဖင့္ကၽြန္ေတာ့္ဖခင္ မီးပံုးပ်ံ၏ထက္၀က္ခန္႕ ရွိမည္ျဖစ္၍ လူတစ္ေယာက္ကိုေကာင္းစြာသယ္ေဆာင္ႏိုင္မည္မွာ ေသခ်ာသည္။
 ေနာက္ေလးငါးရက္ခန္႕အၾကာတြင္ နတ္တလင္းၿမိဳ႕မွ ေကာ္မတီလူၾကီးမ်ား ဒုတိယအၾကိမ္ျပန္လာၾကေသာ အခါဦးေက်ာ္ရိုးႏွင့္အတူ ဦးသူငယ္ႏွင့္အတူမီးပံုး၀ိဇၨာဦးတင္ေမာင္လည္း ပါလာသည္၊ ဦးတင္ေမာင္မွာ ထိုအခ်ိန္က မီးပံုးပ်ံမ်ားကို ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျပဳလုပ္လႊတ္တင္ရာ၌ ၿပိဳင္ဘက္ကင္းသူျဖစ္၍ သူ႕ကိုယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း မျပဳ ေစေတာ့ဘဲအကဲျဖတ္လူၾကီးမ်ားအဖြဲ႕တြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္ တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရသူျဖစ္သည္။
 မီးပံုးပ်ံခ်ဳပ္လုပ္မည့္ကိစၥအေသးစိတ္ကို တိုင္ပင္စီစဥ္ၾကၿပီးေနာက္ ပိတ္အုပ္နွင့္ၾကိဳးမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္တို႕ အတူတကြလိုက္၀ယ္ၾကသည္၊ ေကာ္မတီလူၾကီးမ်ားက ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္စီးျပလိုေသာဆႏၵ ကိုထပ္မံေျပာၾကားသည္၊ အမွန္အတိုင္း၀န္ခံရလွ်င္ ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္ ထိုအခ်ိန္တြင္ ကိုယ္တိုင္စီးသင့္ မစီးသင့္စဥ္းစားေနၿပီျဖစ္သည္၊ သို႕ေသာ္ခ်ီတံုခ်တံုျဖစ္ဆဲမို႕ ယတိျပတ္အေျဖမေပးေသးဘဲ စဥ္းစားမည္ဟု သာမတင္မက်ျပန္ၾကားလိုက္သည္။
 ေကာ္မတီလူၾကီးမ်ားနတ္တလင္းျပန္သြားၾကၿပီးေနာက္မီးပံုးပ်ံကိုအခ်ိန္မွီျပီးစီးေအာင္မီးပံုး၀ိဇၨာဦးတင္ေမာင္ ကိုယ္တိုင္ဦးစီးၿပီးအပူတျပင္းခ်ဳပ္လုပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသတင္းရရွိေသာအခါကၽြန္ေတာ့္ေခါင္း ထဲသို႕အေတြး တခု၀င္ေရာက္လာသည္၊မီးပံုးပ်ံကိုကၽြန္ေတာ္စီစဥ္ေပးလိုက္သည့္အတိုင္းခ်ဳပ္လုပ္ေနၿပီမီးပံုးပ်ံလႊတ္မည့္ေန႕ တြင္ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္ၾကီးၾကပ္ဖို႕လည္း စိတ္ကူးထားသည္။
 သို႕ရာတြင္ မီးပံုးပ်ံစီးျပသည့္ကိစၥေခ်ာေမာေအာင္ျမင္သြားလွ်င္ဘာမွေျပာစရာမရွိ၊ မီးပံုးပ်ံစီးသူမွာ ယခင္က အေတြ႕အၾကံဳမရွိသျဖင့္အကယ္၍မေတာ္တဆေျခေခ်ာ္လက္ေခ်ာ္ျဖစ္သြားခဲ့ေသာ္မီးပံုးပ်ံစီးျပသည့္ကိစၥတစ္ခု လံုးမည္သို႕ျဖစ္သြားမည္စိုးရိမ္စိတ္ျဖင့္အေတြးက ကၽြန္ေတာ့ေခါင္းထဲသို႕၀င္ေရာက္လာသည္၊ ထိုေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္စီးမွအဆင္ေျပမည္ကိုဆင္ျခင္မိသည့္အတိုင္းကၽြန္ေတာ့္ဖခင္ဦးေက်ာ္ရင္ ကိုလည္းျပန္ သတိရၾကေစျခင္းငွာ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္စီးျပဖို႕ ယတိျပတ္ဆံုးျဖတ္လိုက္ေတာ့သည္။
 ကၽြန္ေတာ္၏အေတြ႕အၾကံဳအရေျပာရလွ်င္မီးပံုးပ်ံစီးျပမည့္သူသည္ေရွးဦးစြာသတၱိအေတာ္အတန္ရွိဖို႕ေတာ့ လိုသည္၊ထိုေနာက္က်န္းမာေရးႏွင့္ျပည့္စံုၿပီးေျခလက္ၿမဲကာဖ်က္လက္ဖို႕လိုသည္၊ထိုေနာက္သတိအလြန္ရွိဖို႕ လိုသည္၊မီးပံုးပ်ံသည္ေျမျပင္မွတက္စတြင္လိုက္ပါသူကိုရုတ္တရက္အရွိန္ျဖင့္ေဆာင့္ဆြဲသြားတတ္သည္၊ ထိုေနာက္အနီးပတ္၀န္းက်င္တြင္အေဆာက္အဦမ်ား၊သစ္ပင္မ်ားရွိကေလပင့္ရာပါၿပီး ရိုက္ခတ္မိတတ္သည္၊ အေရးအၾကီးဆံုးမွာေျမျပင္သို႕ျပန္က်လာခ်ိန္တြင္ျဖစ္၏၊မီးပံုပ်ံတြင္ မွိုင္းမ်ားက ခပ္ျဖည္းျဖည္းက်လာတတ္၍ မွိုင္းနည္းက လ်င္ျမန္စြာက်လာတတ္သည္။
 တဖန္ေလေဆာင္ရာသို႕လိုက္ပါရသည့္အတိုင္းေျမၾကီးေပၚသို႕က်မည္ေလာ၊ေခါင္မိုးေပၚက်မည္ေလာ၊သစ္ပင္ ေပၚက်မည္ေလာ၊ ေရထဲက်မည္ေလာ၊ ဆိုသည္ကိုမည္သို႕မွ်ၾကိဳတင္ၿပီးမခန္႕မွန္းႏိုင္ေပ၊တဖန္မီးပံုးပ်ံသည္ေျမျပင္ေပၚျပန္က်လာေသာအခါ ေျမၾကီး ႏွင့္ေဆာင့္မိၿပီး အေပၚသို႕ထန္းႏွစ္ဖ်ားသံုးဖ်ားခန္႕ျပန္တက္သြားေလ့ရွိသည္၊ထိုသို႕ျပန္တက္စဥ္မီးပံုးပ်ံကိုတြဲထားရန္ၾကိဳးစား ပါကတရြတ္တိုက္ပါသြားလိမ့္မည္၊ထို႕ေၾကင့္မည္သည့္ေနရာတြင္က်သည္ျဖစ္ေစ၊ မီးပံုးပ်ံႏွင့္လိုက္ပါသြားသူ သည္ ထိုေနရာ၌ ျဖစ္သည့္ နည္းႏွင့္ေနရစ္ခဲ့ရန္ သတိရဖို႕အေရးၾကီးေပသည္။
 ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ မီးပံုးပ်ံစီးျပဖို႕ဆံုးျဖတ္လိုက္သည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ ကၽြန္ေတာ့္ညီဦးေက်ာ္ဆန္းမွတဆင့္ ဦးေက်ာ္ရိုးထံအေၾကာင္းၾကားလိုက္သည္၊ဦးေက်ာ္ရိုးမွတဖန္နတ္တလင္းသို႕တယ္လီဖုန္းျဖင့္သတင္းပို႕လိုက္
 ေသာအခါနတ္တလင္းၿမိဳ႕မွေကာ္မတီလူၾကီးမ်ားအားလံုး၀မ္းေျမာက္မဆံုးျဖစ္သြားေၾကာင္းသိရသည္၊ ေနာက္ ရက္မ်ားမၾကာမီျမန္မာ့အလင္းႏွင့္ ဗိုလ္တေထာင္သတင္းစာမ်ား၌ နတ္တလင္းတန္ေဆာင္ တိုင္ပြဲေတာ္တြင္ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ အဖေျခရာနင္းၿပီး မီးပံုးပ်ံစီးျပမည့္သတင္း ပါလာသည္။
 ကၽြန္ေတာ္သည္ထိုအခ်ိန္တြင္အသက္အားျဖင့္၄၆ႏွစ္ေက်ာ္ရွိေနၿပီ၊ငယ္စဥ္ကေဘာလံုးသမားတစ္ေယာက္ျဖစ္ ကာဖခင္နည္းတူဂၽြမ္းဘား၀ါသနာပါသူျဖစ္ေသာ္လည္းယခုအခါေဘာလံုး၊ဂၽြမ္းဘားတို႕ႏွင့္အဆက္ျပတ္ေနသည္ မွာအေတာ္ၾကာသြားေလၿပီ၊ထို႕ေၾကာင့္ကိုယ္တိုင္မီးပံုးပ်ံစီးျပဖို႕ဆံုးျဖတ္လိုက္ၿပီးသည့္ေနမွစ၍ ကၽြန္ေတာ္ သည္အတန္ျပန္လည္ဖ်က္လတ္လာေစရန္အတြက္က်န္းမာေရးေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကိုအိမ္ထဲ၌အျပင္းအထန္
 ေလ့က်င့္ရေတာ့သည္။
 နတ္တလင္းၿမိဳ႕၌ ႏို၀င္ဘာလ၂ရက္၊(၁၃၂၂ခုတန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္)ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္မီးပံုးပ်ံစီးျပရန္ သတ္ မွတ္ၿပီးျဖစ္သည့္အတိုင္းကၽြန္ေတာ္သည္ကၽြန္ေတာ္၏သမီးၿမိဳ႕မအမ်ိဳးသမီးအထက္တန္းေက်ာင္း ေက်ာင္းသူ (၂)ေယာက္၊ ညီဦးေက်ာ္ဆန္းတို႕ႏွင့္အတူ နတ္တလင္းၿမိဳ႕သို႕ ေအာက္တိုဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔ညဥ့္ရထားျဖင့္ လိုက္ပါသြားၾကသည္။
 နတ္တလင္းဘူးတာတြင္ တန္ေဆာင္တိုင္ေကာ္မတီလူၾကီးမ်ား လာေရာက္ၾကိဳဆိုေနၾက၍ ကၽြန္ေတာ္တို႕ကို ပန္းတိမ္ဆရာၾကီးဦးေအးေမာင္ေနအိမ္၌ တည္းခိုေနထိုင္ရန္ေနရာခ်ထားသည္၊ ၾကိဳတင္စီစဥ္ထားသည့္ အတိုင္း မီးပံုးပံ်စီးမျပမီတစ္ရက္အလို ႏို၀င္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔နံနက္တြင္ သက်မဟာျမတ္မုနိဘုရားၾကီး အေရွ႕ဘက္ရွိအစိုးရအထက္တန္းေက်ာင္း၀င္းအတြင္း၌မီးပံုးပ်ံကိုမွိုင္းအ၀သြင္းၾကည့္ရာစိတ္ေက်နပ္ ေလာက္ ေအာင္ ေကာင္းစြာ ေအာင္ျမင္သည္ကိုေတြ႕ရသည္။
 ေနာက္ေန႕ ႏို၀င္ဘာလ ၂ ရက္ (တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေန႔ )နံနက္ ၈ နာရီေက်ာ္ေလာက္တြင္မီးပံုးပ်ံစီးျပ မည့္ကြင္းထဲသို႕ ကၽြန္ေတာ္တို႕ေရာက္ရွိသြားေသာအခါ ၾကည့္ရွုရန္လာေသာပရိသတ္မွာ အေတာ္မ်ားမ်ား ပင္ ေရာက္ရွိေနၾကၿပီ၊
 မီးပံုးပ်ံကို မွိုင္းသြင္းရန္ ျပင္ဆင္ထားပံုမွာ ဤသို႕ျဖစ္၏၊ လူတစ္ရပ္ခန္႕ျမင့္ေသာ မွိုင္းပံုးပ်ံကို ကြင္းအလယ္ ၌ တည္ထားၿပီးလွ်င္ မွိုင္းပံုးႏွင့္ မီးပံုးပ်ံပိတ္သား မထိမိေစရန္ အတြက္ မွိုင္းပံုးအေပၚတြင္ ၀ါးလံုးၾကီးမ်ားျဖင့္ ဗူးစင္သဖြယ္ စင္တစ္ခု၊ ေဆာက္လုပ္ထားသည္၊ မီးပံုးပ်ံ၏ ဒြါရ (မွိုင္းခံမည့္အ၀)ကို မွိုင္းပံုးေပၚဇြတ္ထားၿပီး မီးပံုးကိုယ္ထည္ကို မွိုင္းစင္ေပၚ၌ ျဖန္႕ထားသည္၊မီးပံုးပ်ံ၏ထိပ္ကို နံေဘးတစ္ဘက္တစ္ခ်က္မလွမ္းမကမ္း၌ စိုက္ထူထားေသာ ၀ါးပိုးတိုင္ႏွစ္လံုး၏ထိပ္မွစက္သီးၾကိဳးမ်ားျဖင့္ ဆြဲတင္ထားသည္၊ မီးပံုးပ်ံ၏ ဒြါရကို ေျမစိုက္ ၾကိဳးမ်ားျဖင့္ ထိမ္းထား၍ ယင္းတို႕ကို အလြယ္တကူ ျဖဳတ္ႏိုင္ေအာင္ ေခါက္တုပ္အရွင္ခ်ည္ထားသည္။
 မီးပံုးပ်ံလႊတ္မည့္ကြင္းတ၀ိုက္ကို စစ္ဖက္၊ ရဲဖက္၊ မီးသတ္ရဲေဘာ္ႏွင့္ ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႕သားမ်ား ေစာင့္ၾကပ္ လွ်က္ရွိၿပီးဆရာ၀န္ၾကီးမ်ားႏွင့္တျခားတာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားလည္းေရာက္ႏွင့္ေနၾကသည္၊မီးပံုးပ်ံက်ရာသို႕ေမာ္ ေတာ္ကား၊ ျမင္းလွည္းမ်ားျဖင့္လိုက္ရန္လည္း အသင့္ျပင္ထားေၾကာင္း သိရသည္၊ ဒိုး ပတ္၀ိုင္းက တေနရာမွေန၍ ျမဴးၾကြၾကြတီးမွုတ္လွ်က္ရွိေလသည္၊
 ရာသီဥတုမွာသာယာလွ်က္ရွိ၍ေလလည္းျငိမ္သျဖင့္မွိုင္းသြင္းရန္အေကာင္းဆံုးအေျခအေနကို ဖန္တီးလွ်က္ ရွိသည္၊ ထိုေၾကာင့္ နံနက္ ၉ နာရီ မိနစ္ ၅၀ ခန္႕တြင္ မွိုင္းပံုးအတြင္း ေရနံခြက္ထဲရွိ ေရနံေခ်းစိမ္ ထားေသာ ဂုန္နီအိတ္အပိုင္းအစမ်ားကိုမီးရွိဳ႕ေပးျခင္းျဖင့္မီးပံုးပ်ံကိုမွိုင္း၀၍သြင္းေလသည္၊ကၽြန္ေတာ့္ညီဦးေက်ာ္ဆန္း ႏွင့္ အတူဦးဘိုးက်င္၊ဦးသူငယ္၊ဦးတင္ေမာင္၊စသည္တို႕ကအစစအဆင္ေျပေအာင္ ၾကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိ သည္။
 မီးပံုးပ်ံသည္ တျဖည္းျဖည္းၾကြတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် မီးပံုးပ်ံ၏အိမ္ကို အေပၚသို႕ဆြဲတင္ေပးရသည္၊ မွိုင္းပံုး အတြင္းရွိေရနံခြက္ထဲသို႕ေရနံေခ်းကိုတခြက္ၿပီးတခြက္ေလာင္းထည့္ေပးေနရသည္၊မွိုင္းပံုးရွိ ေလ၀င္ေပါက္ကို ဖြင့္ထားရာမီးမွာအရွိန္ျပင္းစြာျဖင့္တဟုန္းဟုန္းေတာက္ေလာင္လွ်က္ရွိသည္၊မွိုင္းပံုးကို အပူရွိန္မျပင္းေစ ရန္ေရပိုက္မ်ားျဖင့့္အဆက္မျပတ္ဆက္ေပးေနရ၍မီးပံုးပ်ံဒြါရပတ္လည္ရွိပိတ္သားကိုလည္း မီးမဟတ္ႏိုင္ေစ ရန္ ေရနာနာပက္ဖ်န္းေပးေနရသည္၊
 မွုိင္းသြင္း၍၄၅မိႏွစ္ခန္႕ၾကာေသာအခါမွိုင္းမ်ားအန္လာ၍မီးပံုးပ်ံမွာရုန္းကန္စျပဳလာသည္၊ထိုအခါ မွိုင္းစင္ကို ဖယ္လိုက္၍၀ါးပိုးတိုင္ႏွစ္လံုးကိုလွဲခ်လိုက္သည္၊မီးပံုးပ်ံကို မယိမ္းေစရန္ မီးပံုးပ်ံထိပ္သို႕ ေလးဖက္ေလးတန္မွ ၾကိဳးမ်ားျဖင့္ဆြဲထိန္းေပးထားရသည္၊မီးပံုးပ်ံမွာဧရာမသေဘၤာသီးၾကီးကိုေျမၾကီးေပၚ၌မားမားမတ္မတ္ေထာင္ ထားသကဲ့သို႕ရွိ၏၊ ပရိသတ္မွာမ်ားျပားလွ၍ တသိန္းခန္႔ပင္ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းၾကသည္။
 ၁၀နာရီမိနစ္၅၀ခန္႔အခ်ိန္ေရာက္ေသာအခါမီးပံုးပ်ံမွာတအားရုန္း၍ေနေလၿပီ၊အားလံုးအသင့္ရွိၾကရန္ သတိေပးၿပီးေနာက္ ကၽြန္ေတာ္သည္ရတနာသံုးပါး၊မိဘဆရာသမားမ်ားႏွင့္သက္ၾကီးရြယ္ၾကီးမ်ားကုိလက္ အုပ္ခ်ီအာရံုျပဳၿပီးလွ်င္မွိုင္းပံုးအနီး၂လံကြာေလာက္၌ကၽြန္ေတာ္စီးလိုက္မည့္သံဘားတန္းကိုင္းကိုကိုင္၍ ရပ္ေနလိုက္သည္၊မီးပံုးပ်ံဒြါရကိုထိန္းထားေသာေခါက္တုပ္ၾကိဳးအရွင္မ်ားကိုကိုင္ထားသူမ်ားမွာအသင့္ျဖစ္
 ေနၾကေလၿပီ။
 ကၽြန္ေတာ္သည္ထိုအခ်ိန္ကစပို႔ရွပ္အျဖဴ၊ေဘာင္းဘီတိုအျဖဴ၊ေျခအိတ္အျဖဴ၊ကင္းဘတ္ဖိနပ္အျဖဴျဖင့္တင္း နစ္ကစားသမားတဦးပမာ၀တ္ဆင္ထားသည္၊ငယ္စဥ္ကဖခင္ႏွင့္အတူမီးပံုးပ်ံစီး၍လိုက္ဖူးသည္ကိုအမွတ္ ရၿပီးကၽြန္ေတာ္သည္ဖခင္အားအထူးသတိရတမ္းတေနမိသည္၊ပရိသတ္အခ်ိဳ႕မွာကၽြန္ေတာ္၏လွုပ္ရွားမွုကို ၾကည့္ကာရႊင္ျပအားတက္လ်က္ရွိေသာ္လည္းအခ်ိဳ႕ကမွုစိုးရိမ္မကင္းသည့္မ်က္ႏွာမ်ားျဖင့္ၾကည့္ေနၾကဟန္ ရွိေပသည္။
 ကၽြန္ေတာ္စီးလိုက္မည့္သံဘားတန္းကိုင္းကိုမီးပံုးပ်ံဒြါရတြင္ခ်ည္ထားေသာေပ၃၀ခန္႔ရွိသည့္သံၾကိဳးအဆံုး၌ ခ်ည္ထား၍ထိုၾကိဳးကိုကၽြန္ေတာ့္ေရွ႕နား၌အလိုက္သင့္ေခြထားသည္၊သံဘားတန္းကိုင္းမွာငါးမူးလံုးျဖင့္ျပဳလုပ္ ထား၍အျမင့္၇ေပခြဲ၊အက်ယ္၂ေပရွိသည္၊အေပၚဘက္တြင္ဂၽြမ္းထိုးႏိုင္ရန္ဘားတန္းတစ္ခုႏွင့္ေအာက္ဘက္တြင္ ရပ္လိုကရပ္၊ထိုင္လိုကထိုင္ႏိုင္ရန္ဘားတန္းတစ္ခုပါရွိသည္၊အေပၚတက္စဥ္ေ၀ွ႕ယမ္းျပရန္ႏိုင္ငံေတာ္အလံ ငယ္တစ္ခုကိုသံကိုင္းတြင္ခ်ည္ထားၿပီးျပန္အက်တြင္အေလးခ်ိန္ေလ်ာ့ခ်ရန္အတြက္သဲအိတ္မ်ားခ်ည္ထား သသည္၊ေခါင္မိုးေပၚ၊သစ္ပင္ေပၚက်ပါကအသံုးျပဳႏိုင္ရန္ၾကိဳးတေခြကိုအသင့္ခ်ည္ထား၍ေရထဲက်ပါကေဖာ့ ကြင္းပမာအသံုးျပဳႏိုင္ရန္ေလထိုးထားေသာေမာ္ေတာ္ကားကၽြတ္တစ္လံုးကိုသံကိုင္းေအာက္၌ခ်ည္ထားသည္ အမွန္မွာထိုအနီးတ၀ိုက္၌ေရထဲသို႕က်စရာအေၾကာင္းမရွိေသာ္လည္းကၽြန္ေတာ့္ဖခင္မီးပံုးပ်ံစီးသည့္အခါေဆာင္ ယူသြားေလ့ရွိပံုကိုသိျမင္ၾကေစရန္သ႑န္လုပ္ျပျခင္းျဖစ္ေပသည္၊(ကၽြန္ေတာ္၏ဖခင္စီးစဥ္ကသဲအိတ္မ်ားႏွင့္ ၾကိဳးမပါေပ)။
 ေနာက္၃မိနစ္ခန္႕အၾကာတြင္အားလံုးအသင့္ျဖစ္ေသာအခါကၽြန္ေတာ္ကမွိုင္းထိုးေနသူအားအခ်က္ျပလိုက္ သည္၊ထိုအခါမွိုင္းထိုးေနသူကေရနံရိုးရိုးႏွစ္ခြက္သံုးခြက္ဆင့္၍ေလာင္းထည့္ေပးလိုက္ရာမွိုင္းပံုးအ၀မွေန၍ မီးပံုးပ်ံအတြင္းသို႔မီးစြယ္ၾကီးတစ္ခုထိုး၀င္သြားၿပီးလွ်င္အားရွိပါးရွိရုန္းကန္လွ်က္ရွိေသာမီးပံုးပ်ံကိုထပ္ဆင့္ တြန္းအားေပးလိုက္သည္။
 ကၽြန္ေတာ္သည္ဒူးကိုအနည္းငယ္ေကြးညြတ္ခ်လိုက္ၿပီးပါးစပ္မွ'လႊတ္' ဟုေအာ္၍အခ်က္ေပးလိုက္သည္ႏွင့္ တျပဳိင္နက္ေခါက္တုပ္ၾကိဳးအရွင္ကိုင္ထားသူမ်ားကမိမိတို႕ၾကိဳးစမ်ားကိုၿပိဳင္တူဆြဲျဖဳတ္လိုက္ၾကသည္၊မီးပံုးပ်ံ လည္းတဟုန္ထိုးတက္သြားေတာ့သည္၊ ကၽြန္ေတာ္သည္ေရွ႕နားတြင္ေခြထားရာမွမီးပံုပ်ံေနာက္လိုက္ပါ သြား ေသာၾကိဳးကိုအားရံုးစိုက္ၾကည့္ေနၿပီးၾကိဳးတင္းလုသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္တအားခုန္ကာဘားတန္းကိုစြဲ၍ လိုက္သြားရသည္၊ဒိုးပတ္သံႏွင့္အတူပရိတ္သတ္၏လက္ခုပ္ၾသဘာသံမ်ားမွာ တကြင္းလံုးလ်ွံသြားေတာ့သည္
 ကၽြန္ေတာ္သည္ႏိုင္ငံေတာ္အလံကိုေ၀ွ႕ယမ္းျပယင္းေအာက္ဘားတန္းေပၚတြင္ရပ္လွ်က္လိုက္ပါသြားသည္၊ မီးပံုးပ်ံတက္သြားေသာအခါဖခင္နည္းအတူအေပၚဘားတန္းေပၚ၌ေနာက္ဂၽြမ္းပစ္၍လိုက္သြားရန္စိတ္ကူးထား သည္၊သို႕ေသာ္တကယ္တန္းတက္သြားေသာအခါမီးပံုးပ်ံဆြဲေစာင့္ရာသို႔ရိပ္ကနဲရိပ္ကနဲပါလိုက္သြားသည္ကို ပိတိျဖစ္ေနမိသည္ကတေၾကာင္း၊တၿမိဳ႕လံုးကိုအေပၚမွၾကည့္ေကာင္းေကာင္းႏွင့္ၾကည့္ေနမိ၍တေၾကာင္း၊ဂၽြမ္း ပစ္ဖို႕ပင္ေမ့ေနမိေတာ့သည္၊ေနာက္သတိရေသာအခါမီးပံုးပ်ံမွာအျမင့္ဆံုးသို႔ေရာက္လု၍ေနၿပီသို႕ရာတြင္ ဘားတန္းေပၚ၌ေနာက္ဂၽြမ္းတပတ္မွ်ပစ္လိုက္ၿပီးဘားတန္းကိုေျချပန္ခ်ိတ္၍ေနလိုက္သည္၊ထိုအျမင့္၌ကၽြန္ေတာ္ ရုတ္တရက္လွုပ္ရွားသြားသည္ကိုျမင္လိုက္ရေသာပရိသတ္အခ်ိဳ႕ကကၽြန္ေတာ္ျပဳတ္မ်ားက်ေလသေလာဟု စိတ္ပူမိသြားေသးေၾကာင္းေနာက္တြင္သိရသည္။
 မီးပံုးပ်ံသည္တက္သည့္ေနရာမွေလေဆာင္ရာေတာင္ဘက္သို႕တေရြ႕ေရြ႕ပါလိုက္သြားသည္၊အျမင့္ဆံုးေန ရာသို႔ေရာက္၍မီးပံုးပ်ံျငိမ္သြားေသာအခါကၽြန္ေတာ္သည္ညီဦးေက်ာ္ဆန္းရွိရာသို႕အလံကိုလွုပ္ခါ၍အခ်က္ျပ လိုက္သည္၊ၿပီးေနာက္အသင့္ယူေဆာင္သြားေသာေမာင္းျပန္ေမာင္းခ်ထားျဖင့္သဲအိတ္တစ္လံုးကိုျဖဳတ္ခ်လိုက္ သည္ကၽြန္ေတာ့္ညီကအိတ္က်စဥ္ေျမျပင္ေပၚေရာက္သည္အထိၾကာေသာအခ်ိန္ကိုစကင္းနာရီေခၚအခ်ိန္မွတ္ နာရီျဖင့္မွတ္ထားလိုက္သည္၊ထိုအခ်ိန္မွာ၈စကၠန္႕ခန္႕ၾကာသျဖင့္မီးပံုးပ်ံအျမင့္သို႕ေရာက္သည့္အျမင့္မွာေပ ၁၀၀၀ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း၊တြက္ခ်က္ရရွိသည္။
 မီးပံုးပ်ံတက္မည့္ဆဲဆဲအခ်ိန္တြင္နတ္တလင္းဘူတာသို႕ျပည္ရထား၀င္လာေနသည္၊သို႕ရာတြင္မီးရထားလမ္း တေလွ်ာက္၌ပရိသတ္ျပည့္က်ပ္လွ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ဘူတာသို႔မ၀င္ႏိုင္ဘဲလမ္းခုလတ္တြင္ရပ္ထားလိုက္ရသည္ ထို႕ေၾကာင့္မီးရထားျဖင့္လိုက္ပါလာၾကသူမ်ားသည္ကၽြန္ေတာ့္မီးပံုးပ်ံစီးျပသည္ကိုျမင္ေတြ႕သြားၾကရသည္။
 မီးပံုးပ်ံသည္တျဖည္းျဖည္းျပန္က်စျပဳရာကၽြန္ေတာ္သည္အက်ေႏွးေစရန္သဲအိတ္မ်ားကိုတအိတ္ၿပီးတအိတ္ျဖဳတ္ ခ်လိုက္သည္မီးပံုးပ်ံက်ရာေနာက္သို႕လူတစ္ခ်ိဳးေျပးလိုက္လာေနသည္ကိုအေပၚမွျမင္ေနရသည္၊မီးပံုးပ်ံသည္ စတက္သည့္ေနရာမွ၃ဖာလံုခန္႕အကြာလယ္ကြင္းထဲသို႔ခပ္ျဖည္းျဖည္းပင္ျပန္က်လာသည္ေျမၾကီးေပၚအေရာက္ တြင္သံဘားတန္းကိုကၽြန္ေတာ္လက္လႊတ္လိုက္သည္မီးပံုးပ်ံမွာထံုးစံအတိုင္းေျမၾကီးႏွင့္ေစာင့္ၿပီးေနာက္ထန္းႏွစ္ ဖ်ားသံုးဖ်ားခန္႕ျပန္တက္သြားေသးသည္။မီးပံုးပ်ံစတက္သည့္အခ်ိန္မွျပန္က်သည့္အခ်ိန္အထိ၁၃မိနစ္ခန္႕ၾကာေလ သည္။
 လူတစ္ရပ္ခန္႕ျမင့္ေသာစပါးပင္မ်ားအၾကား၌ကၽြန္ေတာ္ျမဳပ္ေနေသာေၾကာင့္ကၽြန္ေတာ့္ေနာက္သို႕လိုက္လာ သူမ်ားကၽြန္ေတာ္ကိုရုတ္တရက္ရွာမေတြ႕ဘဲျဖစ္ေနၾကသည္၊ကၽြန္ေတာ္အသံျပဳလိုက္မွကၽြန္ေတာ္ရွိရာသို႕ အေျပးလာၾကၿပီးလွ်င္ကၽြန္ေတာ္တားေနသည့္အၾကားမွကၽြန္ေတာ့္ကိုပခံုးေပၚအတင္းထမ္းၿပီးေခၚေဆာင္လာ ၾကသည္၊မူလကြင္းထဲသို႕ျပန္ေရာက္လာေသာအခါပရိသတ္ကေအာင္ၿပီ-ေအာင္ၿပီဟု၀မ္းပန္းတသာေၾကြးေၾကာ္ ၾကိဳဆိုၾက၍ ကၽြန္ေတာ္ကလည္းေအာင္ၿပီ-ေအာင္ၿပီဟုေၾကြးေၾကာ္ရင္းလိုက္ပါလာသည္၊ ၀မ္းသာအားရေျပာ ၾကဆိုၾကၿပီးေနာက္ကၽြန္ေတာ္တို႕မိသားစုကိုဂ်စ္ကားျဖင့္တင္ကာၿမိဳ႕တစ္ပတ္လွည့္လိုက္ၾကေသးသည္။
 ေနာက္ေန႕ႏို၀င္ဘာလ၃ရက္ေန႕တြင္နတ္တလင္းျပည္သူ႕ေဆးရံုသစ္ၾကီးဖြင့္ပြဲႏွင့္ၾကံဳၾကိဳက္လွ်က္ရွိရာကၽြန္ေတာ္ ကိုဧည့္ခံမ႑ပ္အတြင္း၌သာယာ၀တီအေရးပိုင္မစၥတာမက္သယူးႏွင့္အျခားဂုဏ္သေရရွိလူၾကီးမ်ားေရွ႕ေမွာက္၌ မီးပံုးပ်ံပံုပါေသာေရႊတံဆိပ္ျဖင့္ခ်ီးျမွင့္ဂုဏ္ျပဳၾကသည္၊တန္ေဆာင္တိုင္ေကာ္မတီႏွင့္သက္ဆိုင္ရာပုဂၢိဳလ္မ်ားက (ေနာက္ေန႕မွာဟုထင္သည္)ကၽြန္ေတာ့္ကိုလက္ဖက္ရည္ပြဲျဖင့္ဂုဏ္ျပဳခ်ီးက်ဴးၾကသည္၊ထိုဂုဏ္ျပဳပြဲ၌ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ပညာ့အလင္းျပပံုႏွိပ္တိုက္ပိုင္ရွင္ဦးၿဖိဳးကနတ္တလင္းႏွင့္ဦးေက်ာ္လင္း 'လင္းႏွစ္လင္း'တိုက္ေနသျဖင့္ မုခ် ေအာင္ရမည္ဟုတြက္ၿပီးသားျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၿပီးေနာက္ကၽြန္ေတာ္အားေနာက္ႏွစ္ခါတန္ေဆာင္မုန္း-စီးလွည့္ပါအံုးဟုဖိတ္မႏၱကၿပဳလိုက္ေသးသည္ကိုကၽြန္ေတာ္ၾကားေယာင္ေနမိေသးသည္၊ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္ မွုဖခင္ကိုတုရာက်မည္ကိုစိုး၍လည္းတေၾကာင္းေၾကာင့္ေနာက္ထပ္စီးျပဖို႕မၾကိဳးစားခဲ့ေပ။
 ကၽြန္ေတာ္တို႕နတ္တလင္းၿမိဳ႕၌ရွိစဥ္နတ္တလင္းၿမိဳ႕၏စည္ကားေသာတန္ေဆာင္တိုင္ပြဲေတာ္ကိုၾကည့္ရွုခြင့္ ရခဲ့ၾကသည္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႕ကိုျပည္ေရႊဆံေတာ္ဘုရားသို႕လည္းဂ်စ္ကားျဖင့္လိုက္ပို႔ေပးၾကေသးသည္၊ နတ္ တလင္းတြင္၅ရက္ခန္႔ေနၿပီးေနာက္ကၽြန္ေတာ္တို႕ရန္ကုန္သုိ႔ျပန္ခဲ့ၾကသည္၊ကၽြန္ေတာ္တို႕နတ္တလင္း၌ရွိေန စဥ္အတြင္းကၽြန္ေတာ္တို႕အားလိုေလေသးမရွိေအာင္ရင္းႏွီးခင္မင္စြာျပဳစုလိုက္ၾကေသာကၽြန္ေတာ္မိတ္ေဆြ ၾကီးမ်ား၏ေမတၱာႏွင့္ေစတနာတို႕အားကၽြန္ေတာ္တို႕ဘယ္ေတာ့မွ်ေမ့ႏိုင္ေတာ့မည္မဟုတ္ေပ၊ယခုတိုင္ျပန္ လည္ျမင္ေယာင္ေနမိေတာ့သတည္း။


ဦးေက်ာ္လင္း
၁၅.၃.၈၃

မီးပံုးပ်ံဦးေက်ာ္ရင္၏သားျဖစ္သူ၊ကိုယ္တိုင္မီးပံုးပ်ံစီးျပခဲ့ေသာဦးေက်ာ္လင္း၏ကိုယ္တိုင္ေရးအထုပၸတိသဖြယ္  စာေစာင္အေရးအသားျဖစ္၍ ေရးသားျပဳစုထားမွုစာသားမ်ားအတိုင္း သမိုင္းမွတ္တမ္းမပ်က္မယြင္းဘဲ ေလ့ လာႏိုင္ရန္အတြက္ ေဖာ္ျပထားရွိေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

မွတ္တမ္းေဖာ္ျပသူ
ကိုလင္း(မယ္လိုဒီ)

Nattalin Township

သူရိယ အလင္း - လိုင္းေပါင္းစံု

ေရာင္ေတာ္ဖြင့္လူငယ္အဖြဲ႕ လွုပ္ရွားမွု(နတ္တလင္းၿမိဳ႕)

HEART TO HEART

ဟိတကာရီ နာေရးကူညီမွုအသင္း

DoReMe

Pyithu Hluttaw - ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

ရဲဇာနည္

Eleven Media Group

Shwemyanmar media group

Health Articles

အိပ္ေရးပ်က္တဲ့ညမ်ား

ေနာက္တစ္ၾကိမ္ လာလည္ဖို႕ ဖိတ္ေခၚပါတယ္ ဆက္လက္ၾကိဳးစားေပးပါမယ္ .... တာရာ ပြႀကီး