Popular Posts

ေမေဒး ေန. သမုိင္း


လူသားမ်ား၏ေက်းဇူးရွင္မ်ားေန.(သို.)ေမေဒး ေန. သမုိင္း
========================================
 


ေမေဒး ေန.ဟု ေျပာလုိက္ရင္ လူတုိင္း လူတုိင္း သိၾကေပမယ္. ဘယ္လို ေပၚေပါက္လာတယ္ဆုိတာကေတာ. လူတုိင္း သိမည္ မဟုတ္ပါ။ အလုပ္သမားေတြဆိုသာ တစ္ကမၻာလံုး ၊ ေနရာတုိင္းမွာ ရွိသည္.အတြက္ ဒီေန.ကိုေတာ. လူတိုင္း သိထား ရင္းႏွီးကြ်မ္း၀င္ ျဖစ္သင္.သည္ဟု ကြ်န္ေတာ္ယူဆသည္.အတြက္ ကြ်န္ေတာ္ဖတ္ခဲ. တာေလးကို ျပန္လည္မွ်ေ၀ပါရေစ။ အမွန္အတုိင္း၀န္ခံရရင္ ကြ်န္ေတာ္ကိုယ္တုိင္လည္း ဒီသတင္းစာေလးကို မဖတ္ခဲ.သည္.အခ်ိန္တိုင္ေအာင္ ေမးေဒးေန. ဘယ္လိုေပၚေပါက္လာသည္ဆိုတာကို သဲသဲကြဲကြဲ မသိပါ။
အလုပ္သမားေတြဆိုတာ အမွန္ေတာ. ကြ်န္ေတာ္တို. လူသားေတြ အားလံုးရဲ.ေက်းဇူးရွင္ေတြပါ။ သူတို.ေတြ ရွိလို. ကြ်န္ေတာ္အားလံုး ေန.စဥ္ဘ၀ေတြမွာ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ.ေနတာ ဘယ္သူမွ ျငင္းလို.မရႏုိင္တာ အမွန္ဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေခတ္မွီစက္ပစၥည္းေတြ ဘယ္လိုဘဲေပၚထြက္လာပါေစ ကြ်န္ေတာ္တို. အလုပ္သမားထုကို အားကိုးေနရအုနး္မွာဘဲ ျဖစ္သည္။ အလုပ္သမားဟု ဆိုလုိက္လွ်င္ ေအာက္ေျခသိမ္းအလုပ္သမားက အစ အာကသနယ္ပယ္မ်ားအထိ အလုပ္လုပ္ေသာ သူမ်ားအားလံုးကို အလုပ္သမားဟု ေခၚဆိုပါတယ္။
လြန္ခဲ.ေသာ ၁၉ ရာစုတြင္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၌ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ေသာအရင္းရွင္ၾကီးမ်ားက အလုပ္သမားမ်ားအား အလုပ္ခ်ိိန္ မတန္တဆ ခုိင္းေစရမွ အလုပ္သမားအံုၾကြမႈၾကီးျဖစ္ကာ အလုပ္သမားေန. ေပၚေပါက္လာရျခင္း ျဖစ္သည္။ ၁၈၈၉ ခုႏွစ္က ျပင္သစ္ႏုိင္ငံပါရီျမိဳ.တြင္ က်င္းပေသာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမားအသင္းခ်ဳပ္ၾကီး၏ ဒုတိယအၾကိမ္ ညီလာခံက အေမရိကန္အလုပ္သမားမ်ား တုိက္ပြဲ၀င္ခဲ.ေသာ ေမ ၁ ရက္ေန.ကို ကမၻာ.အလုပ္သမားေန.အျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ တညီတညြတ္တည္း သေဘာတူ ဆံုးျဖတ္ရာမွ ကမၻာ.အလုပ္သမားေန.ၾကီး ေပၚေပါက္လာရ
ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုေန. ထိုအခ်ိန္မွစ၍ အလုပ္သမားမ်ား၏ အလုပ္ခ်ိန္မွာလည္း တစ္ေန. ၈ နာရီအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးႏုိင္ခဲ.ေပသည္။
မည္သည္.အလုပ္ တစ္ခုကို လုပ္ကိုင္သည္ျဖစ္ေစ အလုပ္သမား ပင္ျဖစ္သည္။ စက္ရံု အလုပ္ရံု၌ လုပ္ကိုင္သည္ျဖစ္ေစ၊ ရံုး၌လုပ္ကိုယ္သည္ ျဖစ္ေစ၊ ပုဂၢလိက အလုပ္အကိုင္ လုပ္သည္ျဖစ္ေစ အလုပ္တစ္ခုလုပ္ေနလွ်င္ အလုပ္သမားပင္ျဖစ္သည္။ ကာယ ႏွင္. ႕လုပ္သည္ျဖစ္ေစ ဥာဏႏွင္.လုပ္သည္ျဖစ္ေစ အလုပ္သမားပင္ ျဖစ္သည္။ ထုိအလုပ္သမားတုိ.သည္ကား လူ.ေဘာင္ ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတို.ကို ထုတ္လုပ္ေပးေနၾကသည္။ ထို.ေၾကာင္.ပင္ အလုပ္သမားတို. ၏ ေက်းဇူးကား ၾကီးမားလွပါသည္။
ကမၻာေပၚတြင္ ရွိရွိသမွ်ေသာအေဆာက္အအံုမ်ား၊အ၀တ္အထည္အသံုးအေဆာင္မ်ားမွအစ ယဥ္မ်ိဳးစံုအထိအဆံုး အားလံုးေသာအရာရာတုိင္းသည္ အလုပ္သမားတို.၏ တီထြင္မႈ၊ ထုတ္လုပ္မႈ ၊တည္ေဆာက္မႈမွတစ္ဆင္. ေပၚထြန္းလာရေပသည္။ ယေန.လူသားမ်ား ေခတ္မီစြာေနထိုင္ေနၾကျခင္းသည္
ပင္လွ်င္ အလုပ္သမားမ်ား၏ ေက်းဇူးတရားမ်ားႏွင္. မကင္းေပ။ အဘယ္ေၾကာင္.ဟူမူ အလုပ္သမားတုိင္းသည္ ဘ၀ရပ္တည္မႈ တစ္ခုအတြက္ အလုပ္လုပ္ေနၾကသည္ဟု ဆုိပင္ ဆုိျငားေသာ္လည္း လူသားေကာင္းက်ိဳးအတြက္ မိမိ၏ခြန္အားႏွင္. အၾကံဥာဏ္မ်ားကို အသံုးျပဳျပီး အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကျခင္းေၾကာင္.ေပတည္။
ထို.ေၾကာင္.ပင္ ျပည္သူတရပ္လံုးက အလုပ္သမားမ်ား၏ စြမ္းပကားကို ေလးစားဂုဏ္ျပဳၾကရ၏။ လူမႈစီးပြားဘ၀တုိးတက္ျမင္.မားေရးအတြက္ျဖည္.ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးၾကရ၏။အားေပးခ်ီးေျမွာက္ၾကရ၏။
အလုပ္သမားတို.၏ဘ၀ကိုစာနာေထာက္ထားျခင္းျဖင္. တတ္စြမ္းသေရြ. ေဖးမကူညီေပးၾကရ၏။ အလုပ္သမားတို.၏ ေက်းဇူးကား ၾကီးမားလွေပသည္။
သို.ျဖစ္ပါ၍ လူတုိင္းလူတုိင္းသည္ အလုပ္သမားတို.၏ေက်းဇူးႏွင္. မကင္းေပ။ တုိက္ရိုက္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ သြယ္၀ိုက္ေသာနည္းျဖင္.ေသာ္လညး္ေကာင္း ေက်းဇူးကားရွိ၏။ ထုိေက်းဇူးတရားမ်ားကုိ လူတုိင္းသတိမူေစျခင္းအား ႏွစ္စဥ္ ႏွစ္တုိင္း ေမလ ၁ ရက္ေန.ေရာက္ေလတုိင္းအလုပ္သမားေန.ေခၚ ေမ
ေဒးေန.ကို သတ္မွတ္ရျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထုိ.ေၾကာင္.ပင္ အလုပ္သမားေန.သည္ကား မေမ.အပ္ေသာ ေန.တစ္ေန. ပင္ျဖစ္ပါ သည္။
>> ကိုေမာင္ေမာင္

No comments:

Post a Comment

Nattalin Township

သူရိယ အလင္း - လိုင္းေပါင္းစံု

ေရာင္ေတာ္ဖြင့္လူငယ္အဖြဲ႕ လွုပ္ရွားမွု(နတ္တလင္းၿမိဳ႕)

HEART TO HEART

ဟိတကာရီ နာေရးကူညီမွုအသင္း

DoReMe

Pyithu Hluttaw - ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

ရဲဇာနည္

Eleven Media Group

Shwemyanmar media group

Health Articles

အိပ္ေရးပ်က္တဲ့ညမ်ား

ေနာက္တစ္ၾကိမ္ လာလည္ဖို႕ ဖိတ္ေခၚပါတယ္ ဆက္လက္ၾကိဳးစားေပးပါမယ္ .... တာရာ ပြႀကီး