Popular Posts

ေဖ့ဘြတ္ ရီပို႕တင္နည္း .....

Facebook တုိ႔ Blogger တို႔ဟာ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းက်က်န႔ဲ
လည္ပတ္ေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ႀကိဳက္တာတင္ခြင့္၊
ေရးခြင့္ေပးထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အမ်ားထင္ေနၾကသလိုမ်ိဳး
စည္းမ့ကဲ မ္းမ့ေဲ တာ့ မဟုတ္ပါ။ လူတစ္ေယာက္ တင္တ့ဲအေၾကာင္းအရာ၊
ဓာတ္ပုံ စတာေတြဟာ မူပိုင္ခငြ ့္န႔ၿဲငိစနြ ္းရင္၊
လူမ်ိဳးေရးဘာသာေရးတိုက္ခိုက္မႈျဖစ္ရင္၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ
ရိုင္းစိုင္းမႈေတြပါရင္၊ ပုဂိၢဳလ္ေရးတိုက္ခိုက္မႈေတြဆိုရင္ Report လုပ္ၿပီး
ဖ်က္ဖို႔ေတာင္းဆိုႏိုင္ခြင့္ေတြ ေပးထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔
ကၽနြ ္ေတာ္တို႔အေနန႔ ဲ အထက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ိဳးေတြ
တစ္စုံတစ္ေယာက္က သူ႔ Facebook မွာ တင္တ့ဲအခါမွာ ၀ိုင္းၿပီးေတာ့
ဆဲေနမယ့္ အစား Facebook ဆီ Report ၀ိုင္းတင္ၿပီး ဖ်က္ေပးဖို႔
ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါတယ္။ Report တင္တ့သဲ ူမ်ားရင္ Facebook က
ဖ်က္ေပးမွာ အေသအခ်ာပါပဲ။ Facebook ရဲ႕ အယူအဆကေတာ့
ရွင္းပါတယ္။ အမ်ားက လက္မခံရင္ သူတို႔ဘက္က ဖ်က္ေပးမယ္ဆိုတာပါပဲ။
ပံုမွာျပထားသလိုမ်ိဳး သူတင္လိုက္တ့ဲ Status ရ႕ဲ ညာဘက္ေထာင့္မွာရိွတ့ဲ
ၾကက္ေျခခတ္ခလုတ္ေလးကိုႏွိပ္ၿပီး Report/Mark as Spam ကို ေရြးေပးပါ။
အဒဲ ီအခါမွာ ပုံ(၂)မွာ ျပထားသလိုမ်ိဳး Thanks for Your Help ဆိုတ့ဲ
စာတမ္းေပၚလာပါလိမ့္မယ္။ အဒဲ ီမွာပါတ့ဲ Report ဆိုတ့ဲ Link ကို ထပ္ႏိွပ္ပါ။
အဲဒီအခါ ပံု (၃) လို Window တစ္ခု ထပ္ေပၚလာပါလိမ့္မယ္။ ဒီေနရာမွာ
သူတင္ထားတ့ဲ Post ဟာ ဘယ္လိုအေၾကာင္းအရာမ်ိဳးန႔ဲ
ျငိစြန္းတယ္ဆိုတာကို ကိုယ့္ဘက္က ေသခ်ာေရြးေပးရပါလိမ့္မယ္။
I don't like this post (ဒီပို႔စ္ကို ကၽြန္ေတာ္မႀကိဳက္ပါ)
It's harassing me (ဒီပို႔စ္ဟာ ကၽြန္ေတာ့္ကို တိုက္ခိုက္ေနတယ္)
It's harassing a friend (ဒီပို႔စ္ဟာ ကၽြန္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္းကို
တိုက္ခိုက္ေနတယ္)
Spam or scam (ဒီပို႔စ္ဟာ အက်ိဳးမရိွတ့ဲ Spam တစ္ခုျဖစ္တယ္)
Hate Speech (ရိုင္းစိုင္းၾကမ္းတမ္းတ့ ဲ စကားေျပာျဖစ္တယ္)
သူ႔ကိုေရြးလိုက္ရင္ေတာ့ ေနာက္ထပ္ ေရြးစရာေတြ ထပ္ေပၚလာပါလိမ့္မယ္
* Target a Race or Ethnicity (လူမ်ိဳးေရးတိုက္ခိုက္မႈ)
* Target a religious group (ဘာသာေရးတိုက္ခိုက္မႈ)
* Targets based on gender or orientation (ေယာက်ာ္းျဖစ္မႈ၊
မိန္းမျဖစ္မႈကို တိုက္ခိုက္မႈ)
* Targets people with disability or disease
(မသန္မစြမ္းသူမ်ားကို တိုက္ခိုက္မႈ)
Violence or harmful behavior (ခ်ိဳးေဖာက္မႈ သို႔ ၾကမ္းတမ္းရိုင္းစိုင္းတဲ့
အျပဳအမူျဖစ္တယ္) သူ႔ကိုေရြးလိုက္ရင္ေတာ့ ေနာက္ထပ္ ေရြးစရာေတြ
ထပ္ေပၚလာပါလိမ့္မယ္
* Credible threat of violence (ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ)
* Self-Harm
* Suicidal Content (ကိုယ့္ကိုယ္ကို ေသေၾကာင္းႀကံစည္မႈႏွင့္
ဆက္ႏြယ္ေသာအေၾကာင္းအရာ)
* Graphic Violence (ပံုရိပ္ပိုင္း ခ်ိဳးေဖာက္မႈ - အျခားသူပံုမ်ားကို
အခြင့္မရွိပဲ တင္ျခင္း)
* Theft or vandalism (ခိုးယူမႈ သို႔ ရမ္းကားဖ်က္ဆီးမႈ)
* Illegal drug use (မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈ)
Sexually explicit content (လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ မသင့္ေတာ္ေသာ
အခ်က္အလက္မ်ားပါ၀င္ေနမႈ)
My friend's account might be compromised or hacked
(ကၽြန္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္းရဲ႕ အေကာင့္ကို ခိုးယူၿပီးသံုးစြဲေနျခင္း)
အထက္ပါေရြးစရာေတြထဲကမွ သင့္ေတာ္တာကို ေရြးၿပီး Continue ကို
ႏွိပ္ပါ။ အဲဒီအခါ ပံု ၄ မွာ ျပထားသလိုမ်ိဳး Window တစ္ခု
ထပ္ေပၚလာပါလိမ့္ဦးမယ္။
Block ကို ေရးြ ေပးလိုက္ရင္ေတာ့ သူန႔ဲကိုယ္န႔ဲ Facebook မွာ ဆက္သယြ ္လို႔
မရေတာ့ပါဘူး။
Get help..... ကို ေရးြ ေပးရင္ေတာ့ ကိုယ္န႔ဲအတူ Report ၀ိုင္းတင္ဖို႔
သူငယ္ခ်င္းေတြ အကူအညီေတာင္းႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။
မျဖစ္မေနလုပ္ရမွာကေတာ့ ေအာက္ဆံုးက Report to Facebook ကို
အမွန္ျခစ္ၿပီး Continue ကို ဆက္ႏွိပ္ပါ။
ေနာက္ဆံုး Thank you ေပၚလာရင္ေတာ့ Report တင္တာ
ေအာင္ျမင္သြားပါၿပီ။
----------------------------------------------
Reporting လုုပ္တယ္ဆိုုတာ ဒီလိုု လုုပ္ရပါတယ္
Report -> This timeline is pretending to be someone or is fake -> Doesn't not represent a real person -> write down anything you want to say

please give admin right to previous admins, and remove all fake admins. thanks!


Nattalin Township

သူရိယ အလင္း - လိုင္းေပါင္းစံု

ေရာင္ေတာ္ဖြင့္လူငယ္အဖြဲ႕ လွုပ္ရွားမွု(နတ္တလင္းၿမိဳ႕)

HEART TO HEART

ဟိတကာရီ နာေရးကူညီမွုအသင္း

DoReMe

Pyithu Hluttaw - ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

ရဲဇာနည္

Eleven Media Group

Shwemyanmar media group

Health Articles

အိပ္ေရးပ်က္တဲ့ညမ်ား

ေနာက္တစ္ၾကိမ္ လာလည္ဖို႕ ဖိတ္ေခၚပါတယ္ ဆက္လက္ၾကိဳးစားေပးပါမယ္ .... တာရာ ပြႀကီး