Popular Posts

အဂတိလိုက္စားမွုပေပ်ာက္ေရး ဆိုလားဘဲ...?


၀န္ထမ္းေတြ အဂတိလိုက္စားမွုပေပ်ာက္ေရးအျမင္နဲ႕ အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာေနၾကတာ ေတြ႕ရပါတယ္ ... လစာတိုးေပးမွတို႕ အေရးယူေပးသင့္တယ္တို႕ အမ်ိဳးမ်ိဳးအဖံုဖံုရွိၾကပါတယ္ ... သိုေသာ္လည္း ျဖစ္ေစခ်င္တဲ့ေစတနာနဲ႕ အၾကံျပဳေျပာၾကတာလား ... အျမင္မၾကည္လင္တဲ့စိတ္နဲ႕ ေျပာၾကတာလားဆိုတာေတာ့ ကိုယ္တိုင္ေျပာသူေတြသာအသိဆံုးျဖစ္ၾကမွာပါ ...
ဘယ္လိုပေပ်ာက္ေရးလုပ္ၾကမွာတုန္း ..... ေျပာဆိုေ၀ဖန္ေထာက္ျပသူမ်ားအေနျဖင့္လည္း ၀န္ထမ္းေတြဘ၀ကို ကိုယ္တိုင္လက္ေတြ႕လုပ္ကိုင္ခဲ့ဘူးသလား ..ေလ့လာဘူးခဲ့သလားဆိုတာလည္းလိုပါမယ္ ..... တစ္ဖက္ဖက္တည္းကအျမင္နဲ႕ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးလို႕မရႏိုင္ပါဘူး ....
၀န္ထမ္းတစ္ဦး ေပးထားတဲ့လစာေလာက္ငရဲ႕လား ... မွီခိုသူဘယ္ႏွစ္ဦး ရွိသလဲ ... တေန႕တာကုန္က်စရိတ္ ... စားေရး/၀တ္ေရး/က်န္းမာေရး/ပညာေရး/ ေန႕တဓူ၀ လူမူေရး/သာေရး/နာေရး ကိစၥေတြ ေန႕စဥ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္ ဘာေတြကုန္က်မွုရွိသလဲ .. ႏိုင္ငံေတာ္ကဘယ္ေလာက္ေထာက္ပံ့ထားသလဲ .... ပံ့ပိုးမွုေပးထားသလဲ ....ကိုယ္ပိုင္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း မိသားစုကိုေသာ္လည္းေကာင္း ...အမွီအခိုကင္းကင္း အာမခံခ်က္ဘာေတြေပးထားၿပီလဲ ... တစ္ႏွစ္ လုပ္အားခၿပီးတိုင္းဘာေတြ အက်ိဳးခံစားခြင့္ေတြနဲ႕ဆြဲေဆာင္ထားၿပီလဲ ... ငါးႏွစ္..ဆယ္ႏွစ္...အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္...အႏွစ္သံုးဆယ္...သက္ျပည့္သည္အထိ စြဲစြဲၿမဲၿမဲလုပ္ကိုင္ထားတဲ့၀န္ထမ္းတစ္ဦးကို ဘာေတြနဲ႕ခ်ီးျမင့္ထားၿပီးၿပီလဲ .... အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ႏုတ္ထြက္သြားသူ၀န္ထမ္းတစ္ဦးဘာေတြ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရသြားခဲ့သလဲ ... အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ႏုတ္ထြက္သြားသူ၀န္ထမ္းတစ္ဦး ဘာေတြနစ္နာသြားရသလဲ... မီွခိုသူေတြ ဘယ္လိုဒုကၡေရာက္ၿပီး နစ္နာသြားခဲ့ရမလဲ....လုပ္သက္ျပည့္သြားသူ၀န္ထမ္းတစ္ဦးဘာေတြ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရသြားမလဲ ... သက္ျပည့္လုပ္ကိုင္သူ၀န္ထမ္းတစ္ဦးဘာေတြ အမွီအခိုကင္းကင္းရသြားၿပီလဲဆိုတာေတြပါ အားလံုး ... အားလံုးေပါ့ .... လူ႕အခြင့္အေရးဆိုတာနဲ႕ တိုင္းတာရင္ တိုင္းတာသေလာက္ရသင့္ရထိုက္တာေတြပါ ထည့္ေပါင္းမယ္ဆိုရင္ ဘာေတြ ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႕လိုအပ္အံုးမလဲ ... အရင္ေလ့လာေတြ႕ထိၿပီးမွ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးအဂတိတရားကင္းေအာင္ အၾကံျပဳႏိုင္မယ္ ဖန္တီးေပးႏိုင္မယ္ ယူဆတယ္ ....၀န္ထမ္းတစ္ဦးမွာ ဘယ္လိုဒုကၡေတြရွိေနသလဲ ဘယ္သူေလ့လာဘူးသလဲ.....ဘယ္သူေ၀ဖန္ေထာက္ျပဘူးသလဲ.... ၀န္ထမ္းဆိုရင္ အျမင္မၾကည္လင္တဲ့ သေဘာထားေတြနဲ႕အ ျပစ္တင္ခ်င္တယ္ .... တခ်ိဳ႕ဆို ၀န္ထမ္းဆို မ်က္မွန္စိမ္းေတြ တပ္ထားၾကတုန္းဘဲ ... ၀န္ထမ္းေတြလည္း ေအးခ်မ္းတဲ့ ဒီမိုကေရစီလြတ္လပ္ခြင့္ အခြင့္အေရးတန္းတူရပိုင္ခြင့္ေမ်ာ္လင့္ေနတာပါဘဲ ....ဒီမိုကေရစီလိုလားသူေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ၀န္ထမ္းနဲ႕ဒီမိုကေရစီမဆိုင္သလိုအျမင္မ်ားက မေျပာင္းလဲႏိုင္ေသးဘူး ... ၀န္ထမ္းေတြ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွမဟုတ္ပါဘူး ၀န္ထမ္းအေပၚျမင္တဲ့အျမင္ေတြကိုလည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ေအာင္ၾကိဳးစားဖို႕လည္းလိုေနပါတယ္.... အစိုးရအလုပ္ကို လုပ္ေနရင္ ႏိုင္ငံေရးမွာ မပါ၀င္တာနဲ႕ ၀န္ထမ္းကို အျမင္မၾကည္လင္တဲ့အျမင္နဲ႕ အျပစ္ျမင္ ေကာက္ေအာ္ေတာ့တာမ်ားေနတယ္ ... ၀န္ထမ္း ၀န္ထမ္းအလုပ္သစၥာရွိတာမဟုတ္ဘူးလားဗ်ာ ... တည္ဆဲအစိုးရ လမ္းညြန္မွုကို မတိမ္းမေစာင္းလုပ္ႏိုင္မွ တည္ေဆာက္ေရး ယႏၱရားသြက္လက္ျမန္ဆန္မယ္မဟုတ္ဘူးလား ... ေ၀ဖန္အျပစ္ဖို႕ ေျမာက္ေပးေနသူေတြ အျမင္ေတြကိုက ၀န္ထမ္းေတြ လမ္းမွားေရာက္ေအာင္ သစၥာမရွိေအာင္ ေျပာဆိုေနတာမ်ိဳးေတြ ျဖစ္ေနတာေရာ သတိထားမိၾကရဲ႕လားမသိဘူး ..... ရွင္းရွင္းေလးပါ ၀န္ထမ္းတိုင္း ၀န္ထမ္းအလုပ္ဘဲ လုပ္ၾကရမွာပါဘဲ ဒါမွ တိုင္းျပည္၀န္ထမ္းေကာင္းျဖစ္ေတာ့မေပါ့ ....၀န္ထမ္းေတြ အရည္အေသြးျမင့္လာေအာင္ အျပဳသေဘာေထာက္ျပေ၀ဖန္မွုေလးေတြလည္းရွိသင့္တာေပါ့ ...၀န္ထမ္းမွားရင္ျဖဳတ္ အေရးယူဘဲ ေအာ္ခ်င္တယ္ မမွားရင္လည္း အတၱေၾကာင့္ ၀န္ထမ္းအမွားလုပ္ေအာ္တဲ့သူေတြလည္းရွိေနေသး တယ္.....လမ္းမွန္ျဖစ္သင့္တာ ေလ့လာသင္ယူထားတဲ့ နည္းပညာေတြ အခ်ိန္ကာလေတြ ...အေတြ႕အၾကံဳေတြ...ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံခဲ့မွုေတြ.... အလဟႆေလလြင့္ဆံုးရွဳံးမွုမရွိေအာင္ အၾကံျပဳတဲ့ပို႕မ်ိဳး အေၾကာင္းအရာမ်ိဳး တခုမွ မဖတ္ဘူးသလိုဘဲ ... အျမင္မၾကည္လင္တာ အရင္းခံေတြနဲ႕ အျပစ္ဆိုခ်င္တာ...ေ၀ဖန္ခ်င္တာေတြက မ်ားေနတယ္ ...... တည္ဆဲအစိုးရညြန္ၾကားမွုနဲ႕အလုပ္လုပ္ေနတဲ့၀န္ထမ္းတိုင္းအတြက္ အလုပ္လုပ္တဲ့သူဟာအမွားဆိုတာရွိတတ္တာပဲ ဘာမွမလုပ္ဘဲေအာ္ေနသူေတြသာ ေျပာဆိုမွုလြယ္ကူတာပါ .. ကိုယ္တိုင္ လက္ေတြ႕၀င္လုပ္ၾကည့္မွ မလြယ္ကူမွန္းသိတတ္တာမ်ိဳးပါ .... အဲေတာ့ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးရဲ႕ ရပ္တည္လွုပ္ရွားမွုကို ကိုယ္တိုင္လက္ေတြ႕မလုပ္ဖူးသ၍ မေလ့လာသ၍ ျပဳျပင္ေပးႏိုင္ အေကာင္းဆံုးေထာက္ျပေပးႏိုင္ ဖန္တီးေပးႏိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူး ...ဘယ္၀န္ထမ္းမွ သိကၡာမရွိတဲ့ လာဘ္လာဘကို အရွက္မရွိရယူခ်င္မယ္ မထင္ဘူး လူတိုင္းသိကၡာရွိရွိေနခ်င္ၾကတဲ့သူေတြခ်ည္းပဲလို႕ထင္တယ္.....သိကၡာရွိစြာ ေနၾကတဲ့သူေတြၾကေတာ့လည္း ဒီေကာင္ကိန္းၾကီးတယ္ ဘာေကာင္မိုလို႕လဲ ဆိုတာမ်ိဳးနဲ႕ အဲ၀န္ထမ္းေျပာင္းေရြ႕သြားေအာင္ အေရးယူခံရေအာင္လုပ္ခ်င္တာလည္း ဒီလူေတြပါဘဲ .... မရွိခိုးႏိုးအေနအထားမ်ိဳး မသံုးမစားႏိုင္တဲ့ ႏွိမ္ခ်င္းမ်ိဳးအျမင္မ်ိဳးနဲ႕ဘဲ အားကိုးမဲ့လာေအာင္ သူတို႕ေစလိုရာေစႏိုင္သူမ်ိဳးျဖစ္ဖို႕ ဆက္ဆံခ်င္ေနၾကတယ္ .....အက်င့္စာရိတၱပ်က္ျပားေအာင္ သင္ေပးတာလဲ ဒီလူေတြပါဘဲ ... ႏွစ္ဖက္လံုးအျပစ္မလြတ္ပါဘူး ... ၀န္ထမ္းေတြလာဘ္ေပးလာဘ္ယူကင္းေအာင္ လစာေတြ တိုးေပးတာလည္း အၾကိမ္ၾကိမ္ပါဘဲ .....ေအာင္ျမင္သလား မေအာင္ျမင္လို႕ အၾကိမ္ၾကိမ္တိုးေပးေနရတယ္လို႕ယူဆပါတယ္ .... အေရးယူတိုင္းလည္း ကင္းစင္မယ္ဆိုရင္ အေရးယူၿပီးၿပီးသား၀န္ထမ္းအေရအတြက္ ဘယ္ေလာက္ရွိခဲ့ၿပီလဲဆိုတာကလည္း သက္ေသပါဘဲ ...ေအာင္ျမင္မွုရခဲ့သလား.... ေနာက္ထပ္ဘယ္ႏွစ္ေယာက္အေရးယူၿပီးရင္ ကင္းစင္မလဲ.......၀န္ထမ္းတစ္ဦးေမ်ာ္လင့္ခ်က္က လစာတိုးမွုမဟုတ္ဘူးလို႕ထင္ပါတယ္.... အမွီအခိိုကင္းတဲ့ အက်ိဳးခံစားခြင့္ေတြ ရွိေနတဲ့ ဥပေဒေတြ ရွိေနေစခ်င္တာမ်ိဳးပါ အျပင္ပုဂၢလိက၀န္ထမ္းက ဒီအလုပ္မၾကိဳက္ေနာက္အလုပ္ေျပာင္းလုပ္တတ္ၾကတယ္ အစိုးရ၀န္ထမ္းတစ္ဦးက အလုပ္တစ္ခုမွာ စြဲစြဲၿမဲၿမဲ ႏွစ္ကာလရွည္ၿပီး လုပ္တယ္ ... တစ္ႏွစ္လုပ္ၿပီး အလုပ္တိုးတက္မွု အက်ိဳးရလာဘ္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရခ်င္တယ္ .. ၅ ႏွစ္ ၁၀ ႏွစ္ ဆိုသလုိ သူလုပ္ခဲ့တဲ့ သက္တမ္းအလိုက္ အက်ိဳးခံစားခြင့္တရား၀င္ရသင့္ရထိုက္တာနဲ႕ ဆြဲေဆာင္ထားတာမ်ိဳးနဲ႕လုပ္ခ်င္ၾကတယ္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ အလုပ္ထြက္သြားရင္ လုပ္ခဲ့တဲ့ သက္တမ္းအလိုက္ တရား၀င္အက်ိဳးခံစားမွုေလးေတြရွိေနေစခ်င္တယ္ .... အက်ိဳးခံစားမွုေလးေတြနဲ႕ ဆြဲေဆာင္ထားမွုေလးေတြနဲ႕ အလုပ္အေပၚမက္ေမာ္တြယ္တာေနမွ အဂတိတရားကင္းေအာင္ထိန္းသိမ္းလာမယ္လို႕ ေမ်ာ္လင့္တယ္ မက္ေမာတြယ္တာမွုမထားဘဲ ျပဳတ္ရင္ျပဳတ္ပါေစကြာဆိုတာမ်ိဳးေတြကို ၾကံဳဘူးသလား ေလ့လာၾကည့္ဘူးသလား ...တခ်ိဳ႕ဆို လုပ္ခဲ့တဲ့ လုပ္သက္ကာလသံေယာဇဥ္နဲ႕ အမွီခိုရွိေနသူေတြ ငဲ့ညွာေထာက္ထားၿပီးေနၾကလို႕သာ မထြက္ျဖစ္ၾကဘဲ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ နဲ႕ ေစာင့္ေမွ်ာ္လုပ္ေနသူေတြလည္းတပံုၾကီးပါ.... ဒီလို ကိစၥမ်ိဳးေတြလည္း တကယ္မျမင္ၾကတာလား .... မျမင္ဟန္ေဆာင္ေနၾကတာလား... ဆိုတာေတြေသခ်ာေလ့လာၾကည့္ၿပီးမွ ဘာလုပ္ေပးသင့္တယ္ ဖန္တီးေပးရမယ္ဆိုတာ သိလာမယ္ ...ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္လာတဲ့ေခတ္အဆက္ဆက္တာ၀န္ထမ္းမယ့္၀န္ထမ္းေတြအတြက္ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ လူေလးစားမွုရွိတဲ့ ၀န္ထမ္းေတြျဖစ္ေစဖို႕ အလုပ္အေပၚ မက္ေမာတြယ္တာစြာ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိေနေစတာမ်ိဳးျဖစ္ဖို႕ ဘာေတြလုပ္ေပးသင့္သလဲ ...ေသခ်ာလုပ္ေစခ်င္တယ္ .... ႏိုင္ငံေတာ္တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေကာင္းမြန္တဲ့ ယႏၱရားျဖစ္ဖို႕လြတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရးေခတ္ ေဆြးေႏြးလုပ္ကိုင္လို႕ရေနတဲ့အခ်ိန္အခါမွာ အက်ိဳးရွိေစတာကို အျပဳသေဘာေဆြးေႏြးလုပ္ကိုင္ၾကဖို႕လိုမယ္...အျပစ္လုပ္လို႕ အေရးယူခံရတယ္ဆိုတာထက္ .... အလုပ္ကိုမက္ေမာတြယ္တာစိတ္နဲ႕ အမွားအယြင္းမရွိေအာင္ တက္ၾကြစြာလုပ္ေနတာမ်ိဳးျဖစ္သင့္တယ္လို႕ယူဆတယ္ .... ကဲဘယ္သူေတြ ေလ့လာၿပီး ဘာလုပ္ၾကမွာလဲ....အရည္အခ်င္းေကာင္းတဲ့ ပညာရွင္ေခါင္းေဆာင္ေတြ အမ်ားၾကီးရွိေနၿပီလို႕ ယူဆၿပီး အက်ိဳးခံစားခြင့္ေတြေကာင္းၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္ၾကပ္မတ္မွုေကာင္းတဲ့ ဥပေဒေကာင္းေတြေပၚထြက္ႏိုင္ဖို႕ အျပဳသေဘာေဆြးေႏြးတင္ျပတာပါ .....
ၾဆာပြ ... (မိုက္ကယ္လင္း)

Photo: အဂတိလိုက္စားမွုပေပ်ာက္ေရး ဆိုလားဘဲ...?

၀န္ထမ္းေတြ အဂတိလိုက္စားမွုပေပ်ာက္ေရးအျမင္နဲ႕ အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာေနၾကတာ ေတြ႕ရပါတယ္ ... လစာတိုးေပးမွတို႕ အေရးယူေပးသင့္တယ္တို႕ အမ်ိဳးမ်ိဳးအဖံုဖံုရွိၾကပါတယ္ ... သိုေသာ္လည္း ျဖစ္ေစခ်င္တဲ့ေစတနာနဲ႕ အၾကံျပဳေျပာၾကတာလား ... အျမင္မၾကည္လင္တဲ့စိတ္နဲ႕ ေျပာၾကတာလားဆိုတာေတာ့ ကိုယ္တိုင္ေျပာသူေတြသာအသိဆံုးျဖစ္ၾကမွာပါ ...
ဘယ္လိုပေပ်ာက္ေရးလုပ္ၾကမွာတုန္း ..... ေျပာဆိုေ၀ဖန္ေထာက္ျပသူမ်ားအေနျဖင့္လည္း ၀န္ထမ္းေတြဘ၀ကို ကိုယ္တိုင္လက္ေတြ႕လုပ္ကိုင္ခဲ့ဘူးသလား ..ေလ့လာဘူးခဲ့သလားဆိုတာလည္းလိုပါမယ္ ..... တစ္ဖက္ဖက္တည္းကအျမင္နဲ႕ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးလို႕မရႏိုင္ပါဘူး ....
၀န္ထမ္းတစ္ဦး ေပးထားတဲ့လစာေလာက္ငရဲ႕လား ... မွီခိုသူဘယ္ႏွစ္ဦး ရွိသလဲ ... တေန႕တာကုန္က်စရိတ္ ... စားေရး/၀တ္ေရး/က်န္းမာေရး/ပညာေရး/ ေန႕တဓူ၀ လူမူေရး/သာေရး/နာေရး ကိစၥေတြ ေန႕စဥ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္ ဘာေတြကုန္က်မွုရွိသလဲ .. ႏိုင္ငံေတာ္ကဘယ္ေလာက္ေထာက္ပံ့ထားသလဲ .... ပံ့ပိုးမွုေပးထားသလဲ ....ကိုယ္ပိုင္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း မိသားစုကိုေသာ္လည္းေကာင္း ...အမွီအခိုကင္းကင္း အာမခံခ်က္ဘာေတြေပးထားၿပီလဲ ... တစ္ႏွစ္ လုပ္အားခၿပီးတိုင္းဘာေတြ အက်ိဳးခံစားခြင့္ေတြနဲ႕ဆြဲေဆာင္ထားၿပီလဲ ... ငါးႏွစ္..ဆယ္ႏွစ္...အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္...အႏွစ္သံုးဆယ္...သက္ျပည့္သည္အထိ စြဲစြဲၿမဲၿမဲလုပ္ကိုင္ထားတဲ့၀န္ထမ္းတစ္ဦးကို ဘာေတြနဲ႕ခ်ီးျမင့္ထားၿပီးၿပီလဲ .... အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ႏုတ္ထြက္သြားသူ၀န္ထမ္းတစ္ဦးဘာေတြ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရသြားခဲ့သလဲ ... အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ႏုတ္ထြက္သြားသူ၀န္ထမ္းတစ္ဦး ဘာေတြနစ္နာသြားရသလဲ... မီွခိုသူေတြ ဘယ္လိုဒုကၡေရာက္ၿပီး နစ္နာသြားခဲ့ရမလဲ....လုပ္သက္ျပည့္သြားသူ၀န္ထမ္းတစ္ဦးဘာေတြ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရသြားမလဲ ... သက္ျပည့္လုပ္ကိုင္သူ၀န္ထမ္းတစ္ဦးဘာေတြ အမွီအခိုကင္းကင္းရသြားၿပီလဲဆိုတာေတြပါ အားလံုး ... အားလံုးေပါ့ .... လူ႕အခြင့္အေရးဆိုတာနဲ႕ တိုင္းတာရင္ တိုင္းတာသေလာက္ရသင့္ရထိုက္တာေတြပါ ထည့္ေပါင္းမယ္ဆိုရင္ ဘာေတြ ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႕လိုအပ္အံုးမလဲ ... အရင္ေလ့လာေတြ႕ထိၿပီးမွ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးအဂတိတရားကင္းေအာင္ အၾကံျပဳႏိုင္မယ္ ဖန္တီးေပးႏိုင္မယ္ ယူဆတယ္ ....၀န္ထမ္းတစ္ဦးမွာ ဘယ္လိုဒုကၡေတြရွိေနသလဲ ဘယ္သူေလ့လာဘူးသလဲ.....ဘယ္သူေ၀ဖန္ေထာက္ျပဘူးသလဲ.... ၀န္ထမ္းဆိုရင္ အျမင္မၾကည္လင္တဲ့ သေဘာထားေတြနဲ႕အ ျပစ္တင္ခ်င္တယ္ .... တခ်ိဳ႕ဆို ၀န္ထမ္းဆို မ်က္မွန္စိမ္းေတြ တပ္ထားၾကတုန္းဘဲ ... ၀န္ထမ္းေတြလည္း ေအးခ်မ္းတဲ့ ဒီမိုကေရစီလြတ္လပ္ခြင့္ အခြင့္အေရးတန္းတူရပိုင္ခြင့္ေမ်ာ္လင့္ေနတာပါဘဲ ....ဒီမိုကေရစီလိုလားသူေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ၀န္ထမ္းနဲ႕ဒီမိုကေရစီမဆိုင္သလိုအျမင္မ်ားက မေျပာင္းလဲႏိုင္ေသးဘူး ... ၀န္ထမ္းေတြ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွမဟုတ္ပါဘူး ၀န္ထမ္းအေပၚျမင္တဲ့အျမင္ေတြကိုလည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ေအာင္ၾကိဳးစားဖို႕လည္းလိုေနပါတယ္.... အစိုးရအလုပ္ကို လုပ္ေနရင္ ႏိုင္ငံေရးမွာ မပါ၀င္တာနဲ႕ ၀န္ထမ္းကို အျမင္မၾကည္လင္တဲ့အျမင္နဲ႕ အျပစ္ျမင္ ေကာက္ေအာ္ေတာ့တာမ်ားေနတယ္ ... ၀န္ထမ္း ၀န္ထမ္းအလုပ္သစၥာရွိတာမဟုတ္ဘူးလားဗ်ာ ... တည္ဆဲအစိုးရ လမ္းညြန္မွုကို မတိမ္းမေစာင္းလုပ္ႏိုင္မွ တည္ေဆာက္ေရး ယႏၱရားသြက္လက္ျမန္ဆန္မယ္မဟုတ္ဘူးလား ... ေ၀ဖန္အျပစ္ဖို႕ ေျမာက္ေပးေနသူေတြ အျမင္ေတြကိုက ၀န္ထမ္းေတြ လမ္းမွားေရာက္ေအာင္ သစၥာမရွိေအာင္ ေျပာဆိုေနတာမ်ိဳးေတြ ျဖစ္ေနတာေရာ သတိထားမိၾကရဲ႕လားမသိဘူး ..... ရွင္းရွင္းေလးပါ ၀န္ထမ္းတိုင္း ၀န္ထမ္းအလုပ္ဘဲ လုပ္ၾကရမွာပါဘဲ ဒါမွ တိုင္းျပည္၀န္ထမ္းေကာင္းျဖစ္ေတာ့မေပါ့ ....၀န္ထမ္းေတြ အရည္အေသြးျမင့္လာေအာင္ အျပဳသေဘာေထာက္ျပေ၀ဖန္မွုေလးေတြလည္းရွိသင့္တာေပါ့ ...၀န္ထမ္းမွားရင္ျဖဳတ္ အေရးယူဘဲ ေအာ္ခ်င္တယ္ မမွားရင္လည္း အတၱေၾကာင့္ ၀န္ထမ္းအမွားလုပ္ေအာ္တဲ့သူေတြလည္းရွိေနေသး တယ္.....လမ္းမွန္ျဖစ္သင့္တာ ေလ့လာသင္ယူထားတဲ့ နည္းပညာေတြ အခ်ိန္ကာလေတြ ...အေတြ႕အၾကံဳေတြ...ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံခဲ့မွုေတြ.... အလဟႆေလလြင့္ဆံုးရွဳံးမွုမရွိေအာင္ အၾကံျပဳတဲ့ပို႕မ်ိဳး အေၾကာင္းအရာမ်ိဳး တခုမွ မဖတ္ဘူးသလိုဘဲ ... အျမင္မၾကည္လင္တာ အရင္းခံေတြနဲ႕ အျပစ္ဆိုခ်င္တာ...ေ၀ဖန္ခ်င္တာေတြက မ်ားေနတယ္ ...... တည္ဆဲအစိုးရညြန္ၾကားမွုနဲ႕အလုပ္လုပ္ေနတဲ့၀န္ထမ္းတိုင္းအတြက္ အလုပ္လုပ္တဲ့သူဟာအမွားဆိုတာရွိတတ္တာပဲ ဘာမွမလုပ္ဘဲေအာ္ေနသူေတြသာ ေျပာဆိုမွုလြယ္ကူတာပါ .. ကိုယ္တိုင္ လက္ေတြ႕၀င္လုပ္ၾကည့္မွ မလြယ္ကူမွန္းသိတတ္တာမ်ိဳးပါ .... အဲေတာ့ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးရဲ႕ ရပ္တည္လွုပ္ရွားမွုကို ကိုယ္တိုင္လက္ေတြ႕မလုပ္ဖူးသ၍ မေလ့လာသ၍ ျပဳျပင္ေပးႏိုင္ အေကာင္းဆံုးေထာက္ျပေပးႏိုင္ ဖန္တီးေပးႏိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူး ...ဘယ္၀န္ထမ္းမွ သိကၡာမရွိတဲ့ လာဘ္လာဘကို အရွက္မရွိရယူခ်င္မယ္ မထင္ဘူး လူတိုင္းသိကၡာရွိရွိေနခ်င္ၾကတဲ့သူေတြခ်ည္းပဲလို႕ထင္တယ္.....သိကၡာရွိစြာ ေနၾကတဲ့သူေတြၾကေတာ့လည္း ဒီေကာင္ကိန္းၾကီးတယ္ ဘာေကာင္မိုလို႕လဲ ဆိုတာမ်ိဳးနဲ႕ အဲ၀န္ထမ္းေျပာင္းေရြ႕သြားေအာင္ အေရးယူခံရေအာင္လုပ္ခ်င္တာလည္း ဒီလူေတြပါဘဲ .... မရွိခိုးႏိုးအေနအထားမ်ိဳး မသံုးမစားႏိုင္တဲ့ ႏွိမ္ခ်င္းမ်ိဳးအျမင္မ်ိဳးနဲ႕ဘဲ အားကိုးမဲ့လာေအာင္ သူတို႕ေစလိုရာေစႏိုင္သူမ်ိဳးျဖစ္ဖို႕ ဆက္ဆံခ်င္ေနၾကတယ္ .....အက်င့္စာရိတၱပ်က္ျပားေအာင္ သင္ေပးတာလဲ ဒီလူေတြပါဘဲ ... ႏွစ္ဖက္လံုးအျပစ္မလြတ္ပါဘူး ... ၀န္ထမ္းေတြလာဘ္ေပးလာဘ္ယူကင္းေအာင္ လစာေတြ တိုးေပးတာလည္း အၾကိမ္ၾကိမ္ပါဘဲ .....ေအာင္ျမင္သလား မေအာင္ျမင္လို႕ အၾကိမ္ၾကိမ္တိုးေပးေနရတယ္လို႕ယူဆပါတယ္ .... အေရးယူတိုင္းလည္း ကင္းစင္မယ္ဆိုရင္ အေရးယူၿပီးၿပီးသား၀န္ထမ္းအေရအတြက္ ဘယ္ေလာက္ရွိခဲ့ၿပီလဲဆိုတာကလည္း သက္ေသပါဘဲ ...ေအာင္ျမင္မွုရခဲ့သလား.... ေနာက္ထပ္ဘယ္ႏွစ္ေယာက္အေရးယူၿပီးရင္ ကင္းစင္မလဲ.......၀န္ထမ္းတစ္ဦးေမ်ာ္လင့္ခ်က္က လစာတိုးမွုမဟုတ္ဘူးလို႕ထင္ပါတယ္.... အမွီအခိိုကင္းတဲ့ အက်ိဳးခံစားခြင့္ေတြ ရွိေနတဲ့ ဥပေဒေတြ ရွိေနေစခ်င္တာမ်ိဳးပါ အျပင္ပုဂၢလိက၀န္ထမ္းက ဒီအလုပ္မၾကိဳက္ေနာက္အလုပ္ေျပာင္းလုပ္တတ္ၾကတယ္ အစိုးရ၀န္ထမ္းတစ္ဦးက အလုပ္တစ္ခုမွာ စြဲစြဲၿမဲၿမဲ ႏွစ္ကာလရွည္ၿပီး လုပ္တယ္ ... တစ္ႏွစ္လုပ္ၿပီး အလုပ္တိုးတက္မွု အက်ိဳးရလာဘ္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရခ်င္တယ္ .. ၅ ႏွစ္ ၁၀ ႏွစ္ ဆိုသလုိ သူလုပ္ခဲ့တဲ့ သက္တမ္းအလိုက္ အက်ိဳးခံစားခြင့္တရား၀င္ရသင့္ရထိုက္တာနဲ႕ ဆြဲေဆာင္ထားတာမ်ိဳးနဲ႕လုပ္ခ်င္ၾကတယ္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ အလုပ္ထြက္သြားရင္ လုပ္ခဲ့တဲ့ သက္တမ္းအလိုက္ တရား၀င္အက်ိဳးခံစားမွုေလးေတြရွိေနေစခ်င္တယ္ .... အက်ိဳးခံစားမွုေလးေတြနဲ႕ ဆြဲေဆာင္ထားမွုေလးေတြနဲ႕ အလုပ္အေပၚမက္ေမာ္တြယ္တာေနမွ အဂတိတရားကင္းေအာင္ထိန္းသိမ္းလာမယ္လို႕ ေမ်ာ္လင့္တယ္ မက္ေမာတြယ္တာမွုမထားဘဲ ျပဳတ္ရင္ျပဳတ္ပါေစကြာဆိုတာမ်ိဳးေတြကို ၾကံဳဘူးသလား ေလ့လာၾကည့္ဘူးသလား ...တခ်ိဳ႕ဆို လုပ္ခဲ့တဲ့ လုပ္သက္ကာလသံေယာဇဥ္နဲ႕ အမွီခိုရွိေနသူေတြ ငဲ့ညွာေထာက္ထားၿပီးေနၾကလို႕သာ မထြက္ျဖစ္ၾကဘဲ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ နဲ႕ ေစာင့္ေမွ်ာ္လုပ္ေနသူေတြလည္းတပံုၾကီးပါ.... ဒီလို ကိစၥမ်ိဳးေတြလည္း တကယ္မျမင္ၾကတာလား .... မျမင္ဟန္ေဆာင္ေနၾကတာလား... ဆိုတာေတြေသခ်ာေလ့လာၾကည့္ၿပီးမွ ဘာလုပ္ေပးသင့္တယ္ ဖန္တီးေပးရမယ္ဆိုတာ သိလာမယ္ ...ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္လာတဲ့ေခတ္အဆက္ဆက္တာ၀န္ထမ္းမယ့္၀န္ထမ္းေတြအတြက္ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ လူေလးစားမွုရွိတဲ့ ၀န္ထမ္းေတြျဖစ္ေစဖို႕ အလုပ္အေပၚ မက္ေမာတြယ္တာစြာ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိေနေစတာမ်ိဳးျဖစ္ဖို႕ ဘာေတြလုပ္ေပးသင့္သလဲ ...ေသခ်ာလုပ္ေစခ်င္တယ္ .... ႏိုင္ငံေတာ္တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေကာင္းမြန္တဲ့ ယႏၱရားျဖစ္ဖို႕လြတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရးေခတ္ ေဆြးေႏြးလုပ္ကိုင္လို႕ရေနတဲ့အခ်ိန္အခါမွာ အက်ိဳးရွိေစတာကို အျပဳသေဘာေဆြးေႏြးလုပ္ကိုင္ၾကဖို႕လိုမယ္...အျပစ္လုပ္လို႕ အေရးယူခံရတယ္ဆိုတာထက္ .... အလုပ္ကိုမက္ေမာတြယ္တာစိတ္နဲ႕ အမွားအယြင္းမရွိေအာင္ တက္ၾကြစြာလုပ္ေနတာမ်ိဳးျဖစ္သင့္တယ္လို႕ယူဆတယ္ .... ကဲဘယ္သူေတြ ေလ့လာၿပီး ဘာလုပ္ၾကမွာလဲ....အရည္အခ်င္းေကာင္းတဲ့ ပညာရွင္ေခါင္းေဆာင္ေတြ အမ်ားၾကီးရွိေနၿပီလို႕ ယူဆၿပီး အက်ိဳးခံစားခြင့္ေတြေကာင္းၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္ၾကပ္မတ္မွုေကာင္းတဲ့ ဥပေဒေကာင္းေတြေပၚထြက္ႏိုင္ဖို႕ အျပဳသေဘာေဆြးေႏြးတင္ျပတာပါ .....
ကိုပြ ...

Nattalin Township

သူရိယ အလင္း - လိုင္းေပါင္းစံု

ေရာင္ေတာ္ဖြင့္လူငယ္အဖြဲ႕ လွုပ္ရွားမွု(နတ္တလင္းၿမိဳ႕)

HEART TO HEART

ဟိတကာရီ နာေရးကူညီမွုအသင္း

DoReMe

Pyithu Hluttaw - ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

ရဲဇာနည္

Eleven Media Group

Shwemyanmar media group

Health Articles

အိပ္ေရးပ်က္တဲ့ညမ်ား

ေနာက္တစ္ၾကိမ္ လာလည္ဖို႕ ဖိတ္ေခၚပါတယ္ ဆက္လက္ၾကိဳးစားေပးပါမယ္ .... တာရာ ပြႀကီး