Popular Posts

သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရာတြင္ ေက်ာင္းဆရာ/မ ၁၂၀,၀၀၀ သံုးမည္

ျမန္မာႏုိင္ငံ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ မူလတန္းႏွင့္ အလယ္တန္း
ေက်ာင္းဆရာ/ဆရာမ တသိန္း ႏွစ္ေသာင္း အသံုးျပဳသြားမည္ဟု လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီး ဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ၾကီး ဦးခင္ရီက ၾကာသပေတးေန႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားသြားသည္။

“မူလတန္းျပ ဆရာ/မ တသိန္းခန္႔ကို လူဦးေရ စာရင္းေကာက္ခံျပဳစုရာမွာ အသံုးျပဳသြားမွာျဖစ္ၿပီး အလယ္တန္းျပ ဆရာ/မ ႏွစ္ေသာင္းခန္႔ကိုေတာ့ စာရင္းေတြ စစ္ေဆးရာမွာ အသံုးျပဳသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာဆိုသြားသည္။

အဆိုပါ ေက်ာင္းဆရာ/မမ်ားမွာ တႏိုင္ငံလံုးရွိ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၃ဝဝ ေက်ာ္မွ အိမ္ေျခ ၁၁ သန္းခန္႔သို႔ ကိုယ္တိုင္သြား
ေရာက္ကာ စစ္တမ္းမ်ား လိုက္လံေကာက္ခံရမည္ျဖစ္သည္။ ၎တို႔အား ညႊန္ၾကားေပးမည့္ သင္တန္းဆရာမ်ားကို ကုလသမဂၢမွ သင္တန္းမ်ားေပးမည္ ျဖစ္သည္။
khinyi
ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ အၾကာတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ခံေရးအတြက္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးခင္ရီ သည္ ကုလသမဂၢႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္။ (ဓါတ္ပံု - မဇၥ်ိမ)

ထို႔ျပင္ အထူးသျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနမႈေၾကာင့္ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ လူဦးေရမွာ
ေကာက္ခံရာတြင္ က်န္ရစ္ခဲ့ဖြယ္ရွိေၾကာင္းလည္း ဝန္ႀကီးက ေျပာဆိုသြားသည္။

သို႔ေသာ္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ေခၚ မူဆလင္မ်ားကိစၥကိုမူ ထည့္သြင္း ေျပာဆိုသြားျခင္း မရွိေပ။ ကုလသမဂၢကမူ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ခန္႔မွန္းေျခ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ၈ သိန္းခန္႔မွာ ကမၻာေပၚတြင္ ႏွိပ္စက္ အညွဥ္းပမ္းခံရဆံုး လူမ်ဳိး တမ်ဳိးျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း ျမန္မာအစိုးရကမူ ၎တို႔အား ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳမထားေပ။

၃၁ ႏွစ္အၾကာတြင္ ျပန္လည္ေကာက္ခံသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူဦးေရ သန္းေခါင္စာရင္းကုိ ၃ ႏွစ္ႏွင့္ ၁ဝ လၾကာ
ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အၿပီးထုတ္ျပန္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ၾကီးက လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာဆိုသြား သည္။

မေကြးတုိင္း၊ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚဝင္းေမာ္ထြန္း၏ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္လံုးကြ်တ္ သန္းေခါင္စာရင္း
ေကာက္ယူေရး ေမးခြန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဦးခင္ရီ က ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမည့္ အစီအမံ တခုလံုးကုိ သံုးႏွစ္ႏွင့္ ၁ဝ လၾကာ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး လာမည့္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၌ လူဦးေရဆုိင္ရာ အေျခခံ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း” ဟု ေသာၾကာေန႔ ထုတ္ ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ စတင္ေကာက္ယူမည့္ လူဦးေရ သန္းေခါင္စာရင္းကုိ လုပ္ငန္းအဆင့္ ေလးဆင့္ခြဲ၍ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ၾကိဳတင္ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ စာရင္းေကာက္ျခင္း၊ စာရင္းျပဳစုျခင္း၊ ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံစာ ျပဳစုထုတ္ျပန္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ကုိ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

၁၉၈၃ ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္း အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ သန္းေခါင္စာရင္း မေကာက္ယူႏုိင္ခဲ့သည့္အတြက္ ယခု ျပည္လံုးကြ်တ္အဆင့္ သန္းေခါင္ စာရင္းတြင္ ႏွစ္ ၃ဝ ၾကာမွ ေကာက္ယူရသည့္ အေတြ႔အၾကံဳျပတ္လပ္မႈေၾကာင့္ လစ္ဟာမႈ မရွိေစရန္ အခ်ိန္ယူ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္ဟု ဆုိသည္။

၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလကုန္ပုိင္းက ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ မစၥတာ ဘန္ကီမြန္း ျမန္မာျပည္ခရီးစဥ္အတြင္း
ျမန္မာႏုိင္ငံ သန္းေခါင္းစာရင္း ေကာက္ယူေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကုလမွ နည္းပညာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ေငြေၾကးအရ ပံ့ပုိင္းကူညီမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ဟု ဆိုသည္။

လူဦးေရစာရင္းမ်ား တိက်မႈ မရွိသျဖင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂ဝ၁ဝ ႏွင့္ ၂ဝ၁၂ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ စာရင္း တိက်မႈ မရသျဖင့္ မဲေပးပုိင္ခြင့္မ်ား ဆံုးရႈံးမႈ အမ်ားအျပား ရွိခဲ့သည္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားမွာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား တခုႏွင့္တခု တူညီမႈ မရွိခဲ့ၾကေပ။ ကမၻာ့ဘဏ္ ကိန္းဂဏန္းအရ ၄၈ သန္းဟု ခန္႔မွန္းၿပီး အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္က သန္း ၆ဝ ဟု ခန္႔မွန္းကာ ႏိုင္ငံတကာ
ေငြေၾကး ရန္ပံုေငြ အဖြဲ႔ၾကီးကမူ ၆၄ သန္းဟု ခန္႔မွန္းထားၾကသည္။

ကုလသမဂၢ လူဦးေရဆိုင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႔ (UNFPA) ကိုယ္စားလွယ္ Mohamed Abdel-Ahad ကလည္း သန္းေခါင္စာရင္း၏ အေရးပါပံုကို “သန္းေခါင္စားရင္း ေကာက္ယူမႈေတြဟာ လူဦးေရတိုးပြားမႈရဲ႕ တိက်မွန္ကန္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ ေပးပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ လတ္တေလာနဲ႔ အနာဂတ္မွာ ေက်ာင္းေတြ၊ ဆရာေတြ၊ ေဆး႐ုံေတြ၊ ဆရာဝန္ေတြနဲ႔ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း၊ လူမႈလံုၿခံဳေရးေတြ လိုအပ္မႈကိုလည္း ခန္႔မွန္း တြက္ခ်က္ႏိုင္ဖို႔ အေထာက္အကူျပဳပါတယ္” ဟု ေမလအတြင္းက ေနျပည္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာၾကားသြားသည္။

ဖနိဒါ | ခ်င္းမုိင္(မဇၥ်ိမ)

No comments:

Post a Comment

Nattalin Township

သူရိယ အလင္း - လိုင္းေပါင္းစံု

ေရာင္ေတာ္ဖြင့္လူငယ္အဖြဲ႕ လွုပ္ရွားမွု(နတ္တလင္းၿမိဳ႕)

HEART TO HEART

ဟိတကာရီ နာေရးကူညီမွုအသင္း

DoReMe

Pyithu Hluttaw - ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

ရဲဇာနည္

Eleven Media Group

Shwemyanmar media group

Health Articles

အိပ္ေရးပ်က္တဲ့ညမ်ား

ေနာက္တစ္ၾကိမ္ လာလည္ဖို႕ ဖိတ္ေခၚပါတယ္ ဆက္လက္ၾကိဳးစားေပးပါမယ္ .... တာရာ ပြႀကီး