Popular Posts

ေက်းလက္ခေမာက္လုပ္ငန္း

ေက်းလက္ရိုးရာ ၀ါးခေမာက္လုပ္ငန္းေလးပါ....နတ္တလင္းၿမိဳ႕နယ္၊ဥသ်ွစ္ကုန္းေက်းရြာမွာလယ္ယာလုပ္ငန္းကိုအဓိကထားလုပ္ကိုင္ေပမယ့္အားတဲ့အခ်ိန္ေလးေတြမွာေက်းလက္ရိုးရာ၀ါးခေမာက္ေလးေတြ လုပ္ကိုင္ရင္း ၀င္ေငြအပိုရေစတာမို႕ ကိုယ့္ၿမိဳ႕ကိုယ့္ရြာမွာ ရွိေနတဲ့ မိသားစုတစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္လက္ခစားလုပ္ငန္းေလးဆိုေပမယ့္ရြာလံုးကၽြတ္ နီးပါး လုပ္ကိုင္ေနၾကတာမို႕ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းၾကီးတစ္ခုအသြင္ေျမေတာင္ေျမာက္ေပးႏိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္လာေစခ်င္တဲ့ အတြက္ရယ္ ...ကိုယ့္ၿမိဳ႕ ကိုယ့္ရြာမွာဒီလို၀ါးခေမာက္လုပ္ငန္းေလးရွိေနတာ သိေစခ်င္တဲ့အတြက္ ရယ္တင္ျပေပးရျခင္းျဖစ္ပါတယ္... 
ို႕ပါဓာတ္ပံုရွင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ မ၀င္း၀င္းႏြယ္၊မႏြဲ႕ရီ၀င္း၊မခင္မိုးေ၀ႏွင့္မဇင္မာ၀င္းတို႕ညီအစ္မ(၄)ဦး(တစ္ဦးဓာတ္ပံုတြင္မပါ)အေနျဖင့္ (၁၀)တန္း အထိေက်ာင္းပညာေနခဲ့ၾကၿပီး ေက်းရြာဓေလ့ ေရွးရိုးအတိုင္း မိဘမ်ားဆႏၵ၊သားသမီးမ်ားဆႏၵအရေက်ာင္းမွထြက္ခဲ့ၾကၿပီး မိဘလက္ငုတ္လက္ရင္း လယ္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခဲ့ေပမယ့္ စီးပြားေရး အသင့္အတင့္ အဆင္ေျပေသာ မိသားစု ျဖစ္ပါတယ္....ယင္းညီအစ္မ(၄)ဦးအေနျဖင့္ မိဘမ်ားႏွင့္အတူ ေတာင္သူဘ၀ကို အရိုးစြဲလုပ္ကိုင္ ေနၾကေပမယ့္ အားလပ္သည့္အခ်ိန္မ်ားတြင္ ရိုးရာခေမာက္မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ၀င္ေငြရရွိလွ်က္ရွိပါတယ္....
၀ါးခေမာက္မ်ားျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ ေမးျမန္းရာတြင္ ၎တို႕ေနထိုင္ရာ ဥသ်ွစ္ကုန္းရြာတြင္ အိမ္ေျခ(၁၀၀)ေက်ာ္ခန္႕ရွိတဲ့အနက္ အိမ္ေျခ (၈၀)ခန္႕က ေတာင္သူမိသားစု၀င္ေတြဟာ အဆိုပါ ၀ါးခေမာက္လုပ္ငန္းအား လုပ္ကိုင္ၾကရာတြင္ ၁။အဖူးလုပ္ခ တစ္ခုလွ်င္(၃၅)က်ပ္၊ ၂။အဖူး ခ်ဳပ္ခတစ္ခုလွ်င္(၃၅)က်ပ္၊ ၃။ေဘးဖတ္၀င္တစ္ခုလွ်င္(၃၅)က်ပ္၊ ၄။နဖူးေဆးတံကပ္တစ္ခုလွ်င္(၁၅)က်ပ္၊ ၅။ ၾကာဖူးပိတ္တစ္ခုလွ်င္(၁၀)က်ပ္၊ ၆။အရြက္စပ္တစ္ခုလွ်င္(၁၀)က်ပ္၊ ၇။အရြက္ကြပ္(ၾကိမ္ကြပ္)တစ္ခုလွ်င္(၃၅)က်ပ္၊ ၈။အရြက္လံုးတံတင္တစ္ခုလွ်င္(၁၀)က်ပ္၊ ၉။အရြက္အံု တြဲတစ္ခု လွ်င္(၁၅)က်ပ္၊ ၁၀။အရြက္ေဖာက္ႏွီးေခြတတ္တစ္ခုလွ်င္(၅)က်ပ္၊ ရရွိေၾကာင္း၊ လက္ခအငွားလုပ္ကိုင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ယင္းလုပ္ငန္း၊ တစ္ခုခ်င္းစီ အလိုက္ အပ္ထည္မ်ားေပးၿပီး လုပ္ကိုင္ၾကသျဖင့္ ၀င္ေငြမ်ားရရွိေၾကာင္း သိရပါတယ္.....
၎တို႕ညီအစ္မ(၄)ဦးမွာ လက္ခစားမဟုတ္ဘဲ ကိုယ္ပိုင္အရင္းအႏွီးျဖင့္ လုပ္ကိုင္ၾကျခင္းျဖစ္၍ ၀ါးခေမာက္တစ္လံုးတြင္ အျမတ္ေငြ (၁၂၀)က်ပ္ခန္႕ရရွိသည့္ အျပင္ လက္ခစားမ်ားအားေပးရသည့္ အဖိုးအခပါရရွိေၾကာင္း၊ ၎တို႕အေနျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ကိုင္ရသည့္အတြက္ ၁။၀ါးရြက္ ၂။ ၾကိမ္၊ ၃။ႏွီး၀ါး၊ ၄။ဖေယာင္း၊ ၅။ခ်ည္ျဖဴ/ခ်ည္စိမ္း၊ ၆။ထိပ္ဖူး၊ သံဗူး၊ ၇။ပလပ္စတစ္ၾကိဳးေခြ၊ ၈။အပ္ၾကီး/အပ္ေသး၊ ၉။ခေမာက္လွီးဒါး၊ တို႕ကို ၀ယ္ယူရေၾကာင္း၊ ၀ါးရြက္(၁၀၀)လွ်င္ (၅၀၀ိ/-)က်ပ္ေစ်းေပးရၿပီး ၀ါးရြက္(၆၀၀)တြင္ ခေမာက္အလံုးေရ(၁၀၀၀)နီးပါး ရရွိေၾကာင္း၊ ၎တို႕ ညီအစ္မေလးဦးအေနျဖင့္ လက္ခစားမဟုတ္ဘဲ ေသေသသပ္သပ္ ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ တစ္ဦးလွ်င္ (၁)ရက္ ၀ါးခေမာက္(၃/၄)လံုးခန္႔သာ ၿပီးစီးေၾကာင္း၊ လက္ခစားလုပ္ကိုင္သူမ်ားမွ ပိုမိျမန္ဆန္သျဖင့္ အလံုးေရ ပိုမိုၿပီးစီးေၾကာင္း၊ ခေမာက္အပ္ထည္မ်ားရွိသေလာက္ ရြာအေနျဖင့္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ရြာအေနျဖင့္ လက္ခစားလုပ္ကိုင္သူမ်ားျပားသည့္အတြက္ အပ္ထည္မ်ားရွိပါကလည္း အျမန္ၿပီးစီးေအာင္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ၾကေၾကာင္းႏွင့္ ျပဳလုပ္ၿပီး ၀ါးခေမာက္မ်ားအား တာပြန္၊ နတ္တလင္းၿမိဳ႕ႏွင့္ ဇီးကုန္းၿမိဳ႕တို႕ရွိ ေဖာက္သည္ဆိုင္မ်ားအား တင္ပို႕ေပးရေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းဆိုင္မ်ားမွလည္း လုိအပ္ခ်က္ရွိရင္ရွိသလို မွာယူျခင္းမ်ားရွိေၾကာင္းတို႕အားအမ်ားသူငွာသိရွိႏိုင္ေရးကိုယ့္ၿမိဳ႕ကိုယ့္ရြာက၀ါးခေမာက္လုပ္ငန္းတစ္ခုအားအက်ိဳး ေဆာင္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္......
ဥသ်ွစ္ကုန္းေက်းရြာရွိ မိသားစု ညီအမမ်ား ခေမာက္ခ်ဳပ္ေနပံု
တာပြန္ရွိ ခေမာက္ဆိုင္ တစ္ဆိုင္
တာပြန္ ခေမာက္ဆိုင္
နတ္တလင္းေစ်းအတြင္းရွိ ခေမာက္ဆိုင္
ကိုယ့္ၿမိဳ႕ကိုယ့္ရြာက ရိုးရာခေမာက္လုပ္ငန္းေလး လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ေက်းရြာအေၾကာင္းကို သိရွိေစဖို႕ရည္ရြယ္လွ်က္......

No comments:

Post a Comment

Nattalin Township

သူရိယ အလင္း - လိုင္းေပါင္းစံု

ေရာင္ေတာ္ဖြင့္လူငယ္အဖြဲ႕ လွုပ္ရွားမွု(နတ္တလင္းၿမိဳ႕)

HEART TO HEART

ဟိတကာရီ နာေရးကူညီမွုအသင္း

DoReMe

Pyithu Hluttaw - ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

ရဲဇာနည္

Eleven Media Group

Shwemyanmar media group

Health Articles

အိပ္ေရးပ်က္တဲ့ညမ်ား

ေနာက္တစ္ၾကိမ္ လာလည္ဖို႕ ဖိတ္ေခၚပါတယ္ ဆက္လက္ၾကိဳးစားေပးပါမယ္ .... တာရာ ပြႀကီး