Popular Posts

ဘုရား ဂုဏ္ေတာ္ (၉)ပါး

{ဗုဒၶဘာသာဝင္တိုင္း ယံုယံုၾကည္ၾကည္နဲ႕ ရြတ္ဆိုေစခ်င္းပါတယ္ ဘာေၾကာင့္လည္ဆိုေတာ့ က်ေနာ္ကိုယ္တိုင္ ေသေဘးနဲ႕ 6 ႀကိမ္းေလာက္ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ရဲ႕ေပးမယ့္ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ရလို႕ပါ ေနာက္ေတာ့ က်ေနာ္အလ်ဥ္သင့္တာနဲ႕ ေဖာ္ျပပါမယ္...က်ေနာ္ငယ္စဥ္ခေလးဘဝကေန ယေန႕တိုင္း အခ်ိန္အားတာနဲ႕ ဂုဏ္ေတာ္ (၉)ပါးနဲ႕သမၺဳေဒၶဂါထာေတာ္ကို အၿမဲရြတ္ဆိုေနတာပါ}

ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ (၉)ပါး ပါဋိ ႏွင့္ အနက္
(၁)အရဟံ
(က)အရဟံ = လူ၊ နတ္၊ ျဗဟၼာ၊ သတၱဝါအားလုံးတုိ ့၏ ပူေဇာ္အထူးကုိ ခံယူေတာ္မူထုိက္ေသာျမတ္စြာဘုရား။
(ခ)အရ ဟံံ= ကိေလသာကင္းစင္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။
(ဂ)အ ရဟံံ= ဆိတ္ကြယ္ရာအရပ္၌ပင္ မေကာင္းမႈကုိျပဳေတာ္မမူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။

(၂)သမၼာသမၺဳေဒါၶ= သိစရာအားလုံးတုိ ့ကုိ အမွန္အတုိင္း၊ ကုိယ္ပုိင္ဥာဏ္ျဖင့္ သိေတာ္မူေသာျမတ္စြာဘုရား။

(၃)ဝိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ= အသိဥာဏ္ေရာ၊အက်င့္ပါ ျပည့္စုံေတာ္မူေသာျမတ္စြာဘုရား။
(ဝိဇၨာသုံးပါး၊ ဝိဇၨာရွစ္ပါး၊ စရဏ တစ္ဆယ့္ငါးပါးႏွင့္ျပည့္စုံေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။)

(၄)သုဂေတာ= ေကာင္းေသာစကားကုိ ဆုိေတာ္မူေသာျမတ္စြာဘုရား။
(မွန္ကန္၍ အက်ဳိးရွိေသာ စကားကုိ ဆုိေတာ္မူေသာျမတ္စြာဘုရား။)
ေကာင္းေသာနိဗၺာန္သုိ ့ၾကြေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။

(၅)ေလာကဝိဒူ= ေလာကသုံးပါးကုိ သိေတာ္မူေသာျမတ္စြာဘုရား။
(သတၱေလာက၊ၾသကာသေလာက၊သခၤါရေလာက ဟုဆုိအပ္ေသာေလာကသုံးပါးကုိ
သိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား)

(၆)အႏုတၱေရာ ပုရိသဒမၼသာရထိ= ဆုံးမထုိက္ေသာ သတၱဝါတုိ ့ကုိ အတုမရွိဆုံးမေတာ္
မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား။

(ရ)သတၳေဒဝမႏုႆာနံ= လူ ၊ နတ္၊ျဗဟၼာ သတၱဝါအားလုံးတုိ ့၏ ဆရာတစ္ဆူျဖစ္ေတာ္
မူေသာျမတ္စြာဘုရား။
(နတ္ ၊ လူ၊ျဗဟၼာသတၱဝါအားလုံးတုိ ့အား ေကာင္းရာေကာင္းေၾကာင္း ညႊန္ျပေတာ္မူေသာ
ျမတ္စြာဘုရား)

(၈)ဗုေဒၶါ= သစၥာေလးပါးကုိ ကုိယ္တုိင္လည္း သိေတာ္မူ၊သူတစ္ပါးတုိ ့ကုိလည္း သိေအာင္
ေဟာေတာ္မူတတ္ေသာျမတ္စြာဘုရား။
(ဒုကၡသစၥာ၊ သမုဒယသစၥာ၊နိေရာဓသစၥာ၊မဂၢသစၥာ ဟုဆုိအပ္ေသာ သစၥာေလးပါးတုိ ့ကုိ
ကုိယ္တုိင္လည္းသိေတာ္မူ၊သူတစ္ပါးတုိ ့ကုိလည္းသိေအာင္ ေဟာေတာ္မူေသာ
ျမတ္စြာဘုရား။)

(၉)ဘဂဝါ= ဘုန္းေတာ္ေျခာက္ပါးႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။

ဘုန္းေတာ္ေျခာက္ပါးဆုိသည္မွာ-
(က)ဣႆရိယဘုန္းေတာ္- မိမိစိတ္ကုိေရာ တစ္ေလာကလုံးကုိပါ အစုိးရေတာ္မူေသာ
ျမတ္စြာဘုရား။

(ခ)ဓမၼဘုန္းေတာ္- မဂ္၊ဖုိလ္၊နိဗၺာန္တရားႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။

(ဂ)ယသဘုန္းေတာ္- မ်ားျပားေသာ အျခံအရံ ၊ ပ်ံ ့ႏွံ ့ေသာ အေက်ာ္အေစာနင့္ ျပည့္စုံ
ေတာ္မူေသာျမတ္စြာဘုရား။

(ဃ)သိရီဘုန္းေတာ္- အတုမရွိေသာ က်က္သေရေတာ္နွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူေသာ
ျမတ္စြာဘုရား။

(င)ကာမဘုန္းေတာ္- လုိအင္ဆႏၵ ေတာင့္တမႈမွန္သမွ် ခဏခ်က္ခ်င္း ျပည့္ဝေသာမူေသာ
ျမတ္စြာဘုရား။

(စ)ပယတၱဘုန္းေတာ္- အတုမရွိေသာ လုံ ့လဝီရိယႏွင့္ျပည့္စုံေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။
ဆရာေတာ္ အရွင္ဆႏၵာဓိက(ေရႊပါရမီေတာ္ရ) စာအုပ္မွ ကူးယူတင္ျပပါသည္ ။

Photo: ဘုရား ဂုဏ္ေတာ္ (၉)ပါး{ဗုဒၶဘာသာဝင္တိုင္း ယံုယံုၾကည္ၾကည္နဲ႕ ရြတ္ဆိုေစခ်င္းပါတယ္ ဘာေၾကာင့္လည္ဆိုေတာ့ က်ေနာ္ကိုယ္တိုင္ ေသေဘးနဲ႕ 6 ႀကိမ္းေလာက္ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ရဲ႕ေပးမယ့္ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ရလို႕ပါ ေနာက္ေတာ့ က်ေနာ္အလ်ဥ္သင့္တာနဲ႕ ေဖာ္ျပပါမယ္...က်ေနာ္ငယ္စဥ္ခေလးဘဝကေန ယေန႕တိုင္း အခ်ိန္အားတာနဲ႕ ဂုဏ္ေတာ္ (၉)ပါးနဲ႕သမၺဳေဒၶဂါထာေတာ္ကို အၿမဲရြတ္ဆိုေနတာပါ}

ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ (၉)ပါး ပါဋိ ႏွင့္ အနက္ 
(၁)အရဟံ
(က)အရဟံ = လူ၊ နတ္၊ ျဗဟၼာ၊ သတၱဝါအားလုံးတုိ ့၏ ပူေဇာ္အထူးကုိ ခံယူေတာ္မူထုိက္ေသာျမတ္စြာဘုရား။
(ခ)အရ ဟံံ= ကိေလသာကင္းစင္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။
(ဂ)အ ရဟံံ= ဆိတ္ကြယ္ရာအရပ္၌ပင္ မေကာင္းမႈကုိျပဳေတာ္မမူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။

(၂)သမၼာသမၺဳေဒါၶ= သိစရာအားလုံးတုိ ့ကုိ အမွန္အတုိင္း၊ ကုိယ္ပုိင္ဥာဏ္ျဖင့္ သိေတာ္မူေသာျမတ္စြာဘုရား။

(၃)ဝိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ= အသိဥာဏ္ေရာ၊အက်င့္ပါ ျပည့္စုံေတာ္မူေသာျမတ္စြာဘုရား။
(ဝိဇၨာသုံးပါး၊ ဝိဇၨာရွစ္ပါး၊ စရဏ တစ္ဆယ့္ငါးပါးႏွင့္ျပည့္စုံေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။)

(၄)သုဂေတာ= ေကာင္းေသာစကားကုိ ဆုိေတာ္မူေသာျမတ္စြာဘုရား။
(မွန္ကန္၍ အက်ဳိးရွိေသာ စကားကုိ ဆုိေတာ္မူေသာျမတ္စြာဘုရား။)
ေကာင္းေသာနိဗၺာန္သုိ ့ၾကြေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။

(၅)ေလာကဝိဒူ= ေလာကသုံးပါးကုိ သိေတာ္မူေသာျမတ္စြာဘုရား။
(သတၱေလာက၊ၾသကာသေလာက၊သခၤါရေလာက ဟုဆုိအပ္ေသာေလာကသုံးပါးကုိ
သိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား)

(၆)အႏုတၱေရာ ပုရိသဒမၼသာရထိ= ဆုံးမထုိက္ေသာ သတၱဝါတုိ ့ကုိ အတုမရွိဆုံးမေတာ္
မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား။

(ရ)သတၳေဒဝမႏုႆာနံ= လူ ၊ နတ္၊ျဗဟၼာ သတၱဝါအားလုံးတုိ ့၏ ဆရာတစ္ဆူျဖစ္ေတာ္
မူေသာျမတ္စြာဘုရား။
(နတ္ ၊ လူ၊ျဗဟၼာသတၱဝါအားလုံးတုိ ့အား ေကာင္းရာေကာင္းေၾကာင္း ညႊန္ျပေတာ္မူေသာ
ျမတ္စြာဘုရား)

(၈)ဗုေဒၶါ= သစၥာေလးပါးကုိ ကုိယ္တုိင္လည္း သိေတာ္မူ၊သူတစ္ပါးတုိ ့ကုိလည္း သိေအာင္
ေဟာေတာ္မူတတ္ေသာျမတ္စြာဘုရား။
(ဒုကၡသစၥာ၊ သမုဒယသစၥာ၊နိေရာဓသစၥာ၊မဂၢသစၥာ ဟုဆုိအပ္ေသာ သစၥာေလးပါးတုိ ့ကုိ
ကုိယ္တုိင္လည္းသိေတာ္မူ၊သူတစ္ပါးတုိ ့ကုိလည္းသိေအာင္ ေဟာေတာ္မူေသာ
ျမတ္စြာဘုရား။)

(၉)ဘဂဝါ= ဘုန္းေတာ္ေျခာက္ပါးႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။

ဘုန္းေတာ္ေျခာက္ပါးဆုိသည္မွာ-
(က)ဣႆရိယဘုန္းေတာ္- မိမိစိတ္ကုိေရာ တစ္ေလာကလုံးကုိပါ အစုိးရေတာ္မူေသာ
ျမတ္စြာဘုရား။

(ခ)ဓမၼဘုန္းေတာ္- မဂ္၊ဖုိလ္၊နိဗၺာန္တရားႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။

(ဂ)ယသဘုန္းေတာ္- မ်ားျပားေသာ အျခံအရံ ၊ ပ်ံ ့ႏွံ ့ေသာ အေက်ာ္အေစာနင့္ ျပည့္စုံ
ေတာ္မူေသာျမတ္စြာဘုရား။

(ဃ)သိရီဘုန္းေတာ္- အတုမရွိေသာ က်က္သေရေတာ္နွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူေသာ
ျမတ္စြာဘုရား။

(င)ကာမဘုန္းေတာ္- လုိအင္ဆႏၵ ေတာင့္တမႈမွန္သမွ် ခဏခ်က္ခ်င္း ျပည့္ဝေသာမူေသာ
ျမတ္စြာဘုရား။

(စ)ပယတၱဘုန္းေတာ္- အတုမရွိေသာ လုံ ့လဝီရိယႏွင့္ျပည့္စုံေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။
ဆရာေတာ္ အရွင္ဆႏၵာဓိက(ေရႊပါရမီေတာ္ရ) စာအုပ္မွ ကူးယူတင္ျပပါသည္ ။

No comments:

Post a Comment

Nattalin Township

သူရိယ အလင္း - လိုင္းေပါင္းစံု

ေရာင္ေတာ္ဖြင့္လူငယ္အဖြဲ႕ လွုပ္ရွားမွု(နတ္တလင္းၿမိဳ႕)

HEART TO HEART

ဟိတကာရီ နာေရးကူညီမွုအသင္း

DoReMe

Pyithu Hluttaw - ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

ရဲဇာနည္

Eleven Media Group

Shwemyanmar media group

Health Articles

အိပ္ေရးပ်က္တဲ့ညမ်ား

ေနာက္တစ္ၾကိမ္ လာလည္ဖို႕ ဖိတ္ေခၚပါတယ္ ဆက္လက္ၾကိဳးစားေပးပါမယ္ .... တာရာ ပြႀကီး