Popular Posts

စိုက္နည္းစနစ္နဲ႕ နည္းပညာကၽြမ္းက်င္လို႕မဟုတ္ပါဘူး

စိုက္နည္းစနစ္နဲ႕ နည္းပညာကၽြမ္းက်င္လို႕မဟုတ္ပါဘူ
လက္ေတြ႕မွာဖတ္ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ဂ်ာနယ္အခ်ိဳ႕က ေဖာ္ျပခ်က္ေတြ.. ကြဲလြဲစြာရွိခဲ့မွုေတြ...စုေဆာင္းၿပီး တိုက္ဆိုင္ၾကည့္ျဖစ္ရင္း ေလ့လာျဖစ္တာေလးေဆြးေႏြးၾကည့္တာပါ....ကိုယ့္ႏိုင္ငံက စပါး၊ပဲစိုက္ တဲ့ေတာင္သူေတြမ်ားပါတယ္....ေတာင္သူအမ်ားစုက ဟိုေရွးကတည္းက မိရုိးဖလာစိုက္ပ်ိဳးတဲ့နည္းနဲ႕ ဓာတ္ဆားပက္ၾကဲၿပီးစိုက္လာခဲ့တာ သက္တမ္းမနည္းေတာ့ပါဘူး...ေတာင္သူအမ်ားစုက ဒီနွစ္ရာသီဥတု၊ မိုးေလ၀သ၊ ေျမဆီေျမနစ္တန္ဖိုးနဲ႕ စပါးမ်ိဳး၊ စပါးအထြက္ႏွုန္းေတြကို မွတ္တမ္းထားၿပီး တိုးတက္မွုရွိေအာင္ နည္းလမ္းရွာၾကံေလ့လာစိုက္ပ်ိဳးမွု အင္မတန္နည္းပါတယ္တဲ့...သက္တမ္းၾကာကတည္းက ..စပါးစိုက္ပ်ိဳး ခ်ိန္မွာ ဓာတ္ဆား(ပုလဲ)ကို တိုက္ရိုက္ပက္တယ္...စပါးၿပီးပဲစိုက္ပ်ိဳးခ်ိန္မွာ ပိုးသတ္ေဆး၊ ရြက္ဖ်န္းေဆးေတြ လို ဓာတုေဗဒေဆးေတြ ဖ်န္းၾကတယ္....ဓာတ္ဆားခ်ည္းႏွစ္တိုင္းတိုက္ရိုက္ပက္တယ္ သံုးစြဲတာၾကာ လာေတာ့ လယ္အခ်ည္ေဖာက္(လယ္ပ်က္)လာပါတယ္ဆိုၿပီးေရးထားတယ္....ဒီအတိုင္းသံုးစြဲတာၾကာ လာေတာ့လယ္ေျမဆီေျမႏွစ္ခန္းေျခာက္လာတယ္..အဲတာၿပီးေတာ့ ပိုးသတ္ေဆး၊ ရြက္ဖ်န္းေဆးေတြ ဖ်န္းပါတယ္....တကြင္းလံုးဖ်န္းထားေတာ့ ဆက္စပ္ေနတဲ့တကြင္းလံုးက ေခ်ာင္းေျမာင္းေတြထဲ မိုးရြာတာ နဲ႕ ေဆးၾကြင္းေဆးက်န္ေတြေမ်ာသြားပါတယ္...အဲကေန သံုးစြဲမွုမ်ားျပားတဲ့ပမဏအရ အေငြ႕ပ်ံၿပီး တခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမွာ အက္ဆစ္မိုးအျဖစ္ေတာင္ေျပာင္းသြားတယ္တဲ့...ဒီလိုဆိုးက်ိဳးေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေတြ႕ လာေတာ့တခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံေတြမွာ ဓာတ္ဆားကိုတိုက္ရိုက္မသံုးစြဲရ...ပိုးသတ္ေဆး၊ ဓာတုေဗဒေဆးေတြ မသံုးစြဲရ လို႕ဥပေဒေတြထုတ္ၿပီး တားတယ္ ေတာင္သူကို ဗဟုသုတျဖန္႕ေ၀တယ္ ထိေရာက္ေအာင္လုပ္တယ္ ....ကိုယ့္ဆီက ဘိုးဘြားေတာင္သူေတြအမ်ားစုက ဒါေတြသိတာနည္းတယ္ ... သူတို႕က ဓာတ္ဆား၊ ပိုးသတ္ေဆး၊ ရြက္ဖ်န္းေဆးေတြ တိုက္ရိုက္သံုးစြဲမွုကိုဘဲ အဓိကထားတယ္...အဲေတာ့ စိုက္ပ်ိဳးခ်ိန္ မွာလိုအပ္လာတဲ့ ဓာတ္ဆားေတြပိုးသတ္ေဆးေတြကို တျခားႏိုင္ငံကတင္သြင္းတဲ့အထိလုပ္တယ္.... အမ်ားအျပားတင္သြင္းတာကိုေလ့လာၾကည့္ရင္ေတြ႕ရမွာပါ..သူမ်ားႏိုင္ငံကဓာတ္ဆားကိုတိုက္ရိုက္မသံုးစြဲ ဘဲ ေအာ္ဂင္းနစ္နဲ႕တြဲသံုးတယ္...ပိုးသတ္ေဆးမသံုးရဆိုတဲ့ဥပေဒေတြထုတ္ျပန္ၿပီးတားျမစ္တယ္...ကိုယ့္ႏိုင္ငံကိုတင္သြင္းေရာင္းတဲ့အတြက္အဲဒီအေပၚမွာလည္းအက်ိဳးအျမတ္အမ်ား ၾကီးရွိတယ္လို႕ ယူဆတယ္. ..ဒီၾကားထဲ ထြက္လာတဲ့အသီးအႏွံကို ေအာ္ဂင္းနစ္တိုင္းၿပီး ၀ယ္တယ္ ကိုယ့္ဆီက ထြက္တဲ့ဆန္စပါးက အရည္အေသြး25%မျပည့္မွီဘူး ေအာ္ဂင္းနစ္မသံုးစြဲဘူးဆိုတဲ့ေပတံနဲ႕တိုင္းၿပီး ေစ်းႏွိမ္တယ္...ကိုယ္ရွာထား တဲ့ ေစ်းကြက္မွာ ဗီယက္နမ္တို႕ထိုင္းတို႕နဲ႕ယွဥ္ေရာင္းရင္ေနာက္က်က်န္ခဲ့ၿပီး ကိုယ့္ေစ်းကြက္ေလ်ာ့ နည္းသြားတယ္..ပဲမွာလည္းဒီအတိုင္းဘဲ ေအာ္ဂင္းနစ္မသံုး တဲ့အတြက္ ကေနဒါတိုးေဖာက္မွုကို မယွဥ္ႏိုင္တဲ့ႏွစ္ရွိခဲ့တယ္...ကိုယ့္ေစ်းကြက္ကို ဒီေကာင္ေတြ ပညာပါပါ လုသြားတာမ်ိဳးနည္းပညာနဲ႕လုပ္တာ ခံေနရတယ္...အဲတာေၾကာင့္ ကိုယ့္ဆီကေတာင္သူကိုလည္း ဗဟု သုတေတြ စိုက္ပ်ိဳးနည္းစနစ္ေတြ မ်ိဳးေကာင္းေတြ တကယ္လက္ေတြ႕သံုးစြဲရဲတဲ့သတၱိမ်ိဳးျဖစ္လာေအာင္ မီဒီယာေတြအကူအညီနဲ႕ျဖစ္ျဖစ္ တတ္သိကြ်မ္းက်င္တဲ့ပညာရွင္ေတြေျပာၾကားခ်က္ေတြ စာတမ္းေတြ ကို ေတာင္သူသိေနေအာင္ကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ခ်ျပသင့္တယ္ ေတာင္သူအေနနဲ႕ကိုယ့္လယ္ေျမအဆင့္အတန္းအရည္အေသြးကို ဘယ္ေလာက္ရွိလဲ ဓာတ္ခြဲစမ္းသပ္တာမ်ိဳးေလးေတြ အားေပးသင့္တယ္ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးမျဖစ္ေစဘဲ လက္လွမ္းမွီတဲ့ျမိဳ႕နယ္လိုေနရာေလးေတြမွာကို ေစ်းႏွုန္းသက္သက္သာသာနဲ႕ ဓာတ္ခြဲစမ္းသပ္အေျဖ ထုတ္ေပးႏိုင္တာမ်ိဳးေလးေတြရွိသင့္တယ္....ပိုးသတ္ေဆးအလြန္အကြ်ံသံုးစြဲမွုရဲဆိုး က်ိဳး/ေကာင္းက်ိဳးကို ဒြန္တြဲၿပီး ေတာင္သူသိရွိနားလည္ၿပီးအေလ့အက်င့္ေလးျဖစ္လာေအာင္ ပညာေပးသင့္ တယ္...ပိုးသတ္ေဆး ဆိုတာက ဖတ္လိုက္ရပါတယ္ တစ္ႏွစ္သံုးစြဲထားရင္ေဆးၾကြင္းေဆးက်န္က (၈) နွစ္ေလာက္မပ်ယ္ဘူး တဲ့.....အဲေတာ့ႏွစ္တိုင္းသံုးေနတဲ့အေနအထားပမဏကိုတြက္ၾကည့္ေပါ့ဗ်ာ.....ဘယ္ေလာက္ဆိုးက်ိဳးေတြ ရွိေနမလဲလို႕...မိုးရြာလို႕တကြင္းလံုးပိုးသတ္ေဆးေတြျပန္႕သြားရင္လည္း ေဂဟစနစ္ေတြကအစထိခိုက္ႏိုင္ တာမ်ိဳးဘဲ အနည္းဆံုးငါးသယံဇာတဘယ္ေလာက္ ပ်က္ဆီးမလဲတြက္ၾကည့္ႏိုင္ပါလိမ့္ မယ္....အဲေတာ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြကိုလည္း ေတာင္းပန္ေမတၱာရပ္ခံခ်င္တာက ကိုယ့္စီးပြားေရး အဆင္ေျပတာ ကိုလည္းမၾကည့္ပါနဲ႕ေရရွည္မွာ ဆိုးက်ိဳးရွိလာႏိုင္တာကို အတတ္ႏိုင္ဆံုးၾကည့္ရွုေဆာင္ရြက္ေပးပါလို႕ .....ေျပာခ်င္ပါတယ္...ကိုယ္ေျပာလို႕တတ္သိလို႕လည္းမဟုတ္ပါဘူး ...ဖတ္လိုက္ရတဲ့ စာအုပ္ေတြ ဂ်ာနယ္ေတြမွာပါတဲ့ ပညာရွင္ေတြရဲ႕ ေခါင္းစဥ္တစ္ခုခ်င္းက ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္စာတမ္းေလးကို ဆက္ စပ္ၿပီး အၾကံျပဳေဆြးေႏြးတာျဖစ္ပါတယ္.......
အြန္လိုင္းတြင္ ေဆြးေႏြးမွုတစ္ခုအာေဘာ္သာျဖစ္ပါသည္ .....

No comments:

Post a Comment

Nattalin Township

သူရိယ အလင္း - လိုင္းေပါင္းစံု

ေရာင္ေတာ္ဖြင့္လူငယ္အဖြဲ႕ လွုပ္ရွားမွု(နတ္တလင္းၿမိဳ႕)

HEART TO HEART

ဟိတကာရီ နာေရးကူညီမွုအသင္း

DoReMe

Pyithu Hluttaw - ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

ရဲဇာနည္

Eleven Media Group

Shwemyanmar media group

Health Articles

အိပ္ေရးပ်က္တဲ့ညမ်ား

ေနာက္တစ္ၾကိမ္ လာလည္ဖို႕ ဖိတ္ေခၚပါတယ္ ဆက္လက္ၾကိဳးစားေပးပါမယ္ .... တာရာ ပြႀကီး