Popular Posts

"ခင္ပြန္းႀကီး (၁၀)ပါး ကန္ေတာ့နည္း "


"ခင္ပြန္းႀကီး (၁၀)ပါး ကန္ေတာ့နည္း "
••••••••••••••••••••••••••••••


ဘုရားတပည့္ေတာ္သည္ သံသရာအစမွစ၍ ယေန႔တိုင္ေအာင္ -

၁။ ဂုဏ္ေက်းဇူး ႀကီးမားၾကကုန္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္
ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ၾကီးတို႔အေပၚ၌

၂။ဂုဏ္ေက်းဇူး ၾကီးမားၾကကုန္ေသာ ပေစၥကဗုဒၶါအရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ၾကီးတို႔အေပၚ၌

၃။ဂုဏ္ေက်းဇူး ၾကီးမားၾကကုန္ေသာ အဂၢသာ၀က၊မဟာသာ၀က ရဟႏၱာ အရွင္ျမတ္ႀကီးတို႔အေပၚ၌

၄။ဂုဏ္ေက်းဇူး ႀကီးမားၾကကုန္ေသာ ရဟႏၱာ အရွင္ျမတ္ႀကီးတို႔အေပၚ၌

၅။ဂုဏ္ေက်းဇူး ႀကီးမားၾကကုန္ေသာ မိခင္တို႔အေပၚ၌

၆။ဂုဏ္ေက်းဇူး ႀကီးမားၾကကုန္ေသာ ဖခင္တို႔အေပၚ၌

၇။ဂုဏ္ေက်းဇူး ၾကီးမားၾကကုန္ေသာ လိမၼာေစရန္ က်ိဳးေၾကာင္းျပ၍ဆံုးမတတ္ေသာဆရာသမားတို႔
၏ အေပၚ၌

၈။ဂုဏ္ေက်းဇူးႀကီးမားၾကကုန္ေသာ သီလဂုဏ္၊ပညာဂုဏ္ တို႔ကို ဆည္းပူးျဖည့္က်င့္လွ်က္ရွိၾကကုန္
ေသာ လူပုဂၢဳိလ္ ရဟန္းပုဂၢဳိလ္တို႔၏အေပၚ၌

၉။ဂုဏ္ေက်းဇူး ၾကီးမားၾကကုန္ေသာ တရားဓမၼတို႔ကို ေဟာေျပာျပသ ဆံုးမတတ္ေသာ ဆရာသမား
တို႔၏အေပၚ၌

၁၀။ထမင္းတစ္လုပ္ ၊ေရတစ္မႈတ္ စသည္ျဖင့္ေပးကမ္းခ်ီးျမွင့္ေထာက္ပံ့ဖူးေသာ ေက်းဇူးရွင္ပုဂၢဳိလ္တို႔၏
အေပၚ၌

ကာယကံ ၊ ၀စီကံ ၊ မေနာကံ သံုးပါးေသာ
ကံတို႔ျဖင့္ျပစ္မွားမိခဲ့သည္ ရွိခဲ့ပါေသာ္ ထုိအျပစ္
တို႔ကိုေပ်ာက္ပါေစျခင္းအက်ဳိးငွာ ရိုေသျမတ္ႏိုး
လက္စံုမိုး၍ ရွိခိုးပါ၏ ဘုရား ...........။_/|\_


ဤသို႔ ရိွခိုး ပူးေဇာ္ ဖူးေျမာ္ မာန္ေလွ်ာ့ ကန္ေတာ့ရေသာေကာင္းမႈကံ ေစတနာတို႔ေၾကာင့္ အလံုးစံုေသာ ေဘးေရာဂါအႏၱရာယ္အေပါင္းတို႔မွ ကင္းေ၀းၿပီးလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ေဟာၾကား
ေတာ္မႈေသာ သစၥာေလးပါး ျမတ္တရားကို ေကာင္းစြာ
သိျမင္၍ နိဗၺာန္သို႔ ၀င္ႏိုင္ေသာကိုယ္ ျဖစ္ရ
ပါေစသား အရွင္ဘုရား ..............။_/|\_


ေလာကီမဂၤလာ အျဖာျဖာတို႔သည္လည္း
စိတ္ၾကံတိုင္းေတာင္းတတိုင္း လြယ္ကူလ်င္ျမန္စြာ
ျပည့္စံု၍ ႏုလံုးစိတ္၀မ္းေအးခ်မ္းရပါေစသား
အရွင္ဘုရား ......... ။_/|\_"ခင္ပြန္းႀကီး (၁၀)ပါး ျပစ္မွားသူတို႔ၾကံဳရမည့္ ဒဏ္ (၁၀)ပါး"
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

၁။ ျပင္းထန္ေသာ ဦးေခါင္းနာ စသည့္ ေ၀ဒနာမ်ားျဖစ္ျခင္း။

၂။ ပိုင္ဆိုင္ေသာ ဥစၥာပစၥည္းမ်ား ဆုတ္ယုတ္ပ်က္စီးျခင္း။

၃။ လက္ ေျချပတ္ျခင္း ၊ ကိုယ္အဂၤါ ပ်က္စီးျခင္း။

၄။ ကုသ၍ မရႏိုင္ေသာ ႀကီးေလးသည့္ ေရာဂါမ်ားျဖစ္ျခင္း။

၅။ ရူးသြပ္ျခင္း ၊ စိတ္မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ျခင္း။

၆။ မင္းျပစ္ မင္းဒဏ္ ခံရျခင္း။

၇။ မတရားသျဖင့္ စြပ္စဲြခံရျခင္း။

၈။ ေဆြမ်ဳိးေကာင္း ၊ မိတ္ေဆြေကာင္း မရရွိျခင္း။

၉။ စည္းစိမ္ဥစၥာ အေျခြအရံမ်ား ပ်က္စီးျခင္း။

၁၀။ ေနရာ တိုက္ အိမ္ မီးေလာင္ပ်က္စီးျခင္း။

ပစၥဳပၸန္ဘ၀၌ ထိုဒဏ္(၁၀)ပါး သင့္မည့္အျပင္
ေသလြန္ေသာအခါ၌လည္း အပါယ္ငရဲသို႔ က်ေရာက္
ႏိုင္ပါသည္။


"ခင္ပြန္းၾကီး (၁၀)ပါး ပူေဇာ္ျခင္း အက်ိဳး"
•••••••••••••••••••••••••••••••••

၁။ အစားအစာ မရွားပါးျခင္း။

၂။ ေရာက္ရာအရပ္၌ ေလးစားပူေဇာ္ခံရျခင္း။

၃။ ရန္သူမ်ိဳးငါးပါး ႏွင့္ ကင္းေ၀းႏုိင္ျခင္း။

၄။ လူခ်စ္လူခင္ ေပါမ်ားျခင္း။

၅။ ပရိသတ္အလယ္၌ တင့္တယ္စြာ ေနႏိုင္ျခင္း။

၆။ ေကာင္းသတင္းဂုဏ္ ေက်ာ္ေစာျခင္း။

၇။ အေျခြအရံ မ်ားျခင္း။

၈။ စီးပြားဥစၥာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ျခင္း။

၉။ ေဘးဒုကၡႀကံဳေသာ္ အကူအညီရရွိျခင္း။

၁၀။ သားေကာင္း သမီးေကာင္း ရရွိႏိုင္ျခင္း။


Dhamma Danã Source ►
https://www.facebook.com/aiko.honey.lay &
www.facebook.com/youngbuddhistassociation.mm

Re-Post By ACM 14-3-2013
ေအးခ်မ္းမြန္ Credit to >>Young Buddhist's Association<< Thank

No comments:

Post a Comment

Nattalin Township

သူရိယ အလင္း - လိုင္းေပါင္းစံု

ေရာင္ေတာ္ဖြင့္လူငယ္အဖြဲ႕ လွုပ္ရွားမွု(နတ္တလင္းၿမိဳ႕)

HEART TO HEART

ဟိတကာရီ နာေရးကူညီမွုအသင္း

DoReMe

Pyithu Hluttaw - ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

ရဲဇာနည္

Eleven Media Group

Shwemyanmar media group

Health Articles

အိပ္ေရးပ်က္တဲ့ညမ်ား

ေနာက္တစ္ၾကိမ္ လာလည္ဖို႕ ဖိတ္ေခၚပါတယ္ ဆက္လက္ၾကိဳးစားေပးပါမယ္ .... တာရာ ပြႀကီး