Popular Posts

အိပ္ေရး မဝျခင္းသည္ ခႏၶာကိုယ္တြင္း အလုပ္လုပ္မႈအား ဆိုးက်ဳိးမ်ား သက္ေရာက္ေစႏိုင္


အိပ္ေရး မဝျခင္းသည္ ခႏၶာကိုယ္တြင္း အလုပ္လုပ္မႈအား ဆိုးက်ဳိးမ်ား သက္ေရာက္ေစႏိုင္
********************************************
အအိပ္အေန နည္းပါးမႈသည္ လူ႔ခႏၶာကိုယ္အတြင္း  လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အေပၚအက်ဳိး သက္ေရာက္ မႈ ရွိေစသည္ကို ၿဗိတိန္  ႏိုင္ငံမွ သုေတသီ မ်ားက ေတြ႕ရွိထားသည္။ တစ္ရက္လွ်င္ ၆ နာရီ ျပည့္ေအာင္  မအိပ္သူ မ်ားသည္  သီတင္းတစ္ပတ္ ၾကာသည့္ အခါ  ရာႏွင့္ခ်ီေသာ မ်ဳိးဗီဇမ်ား လႈပ္ရွားမႈ ေျပာင္းလဲ သြားေၾကာင္းကို ၎ တို႔က ေျပာၾကား ထားသည္။

ႏွလံုးေရာဂါ၊ ဆီးခ်ဳိေရာဂါ၊ အဝလြန္ ေရာဂါႏွင့္ ဦးေႏွာက္ အလုပ္လုပ္မႈ က်ဆင္းျခင္း တို႔သည္ လံုေလာက္ေသာ အိပ္စက္ အနားယူမႈ မရွိျခင္းႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္မႈ ရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။
ဆာေရး တကၠသိုလ္ရွိ သုေတသီ မ်ားက တစ္ညလွ်င္ အိပ္ခ်ိန္၁ဝ နာရီျဖင့္ သီတင္း တစ္ပတ္ၾကာ အိပ္စက္ ထားသူမ်ား၏ ေသြးမ်ားကို  ဆန္းစစ္ ေလ့လာခဲ့ၿပီး သီတင္းတစ္ပတ္လွ်င္  တစ္ညအိပ္ခ်ိန္ ၆  နာရီ  မျပည့္ေသာ သူမ်ား၏ ေသြးနမူနာ အေျဖမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာ ခဲ့ၾကရာ  မ်ဳိးဗီဇ ၇ဝဝ ေက်ာ္၏ ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားကို ေတြ႕ရသည္။ ဗီဇ တစ္ခုစီတြင္  ပ႐ိုတင္းဓာတ္ တစ္မ်ဳိး  တည္ေဆာက္မႈ အတြက္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ပါဝင္ၿပီး မ်ဳိးဗီဇမ်ား ပို၍ လႈပ္ရွားေလ ပ႐ိုတင္းဓာတ္မ်ား ပိုမို ထုတ္လႊတ္ ႏိုင္ေလ ျဖစ္သည္။ ပ႐ုိတင္းဓာတ္ မ်ားလာျခင္းသည္ ခႏၶာကိုယ္၏ ဓာတုေဗဒ ဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈကို ျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ၾကသည္။
အိပ္ေရး မဝျခင္းေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္၏ ဇီဝနာရီမွာ ပံုမွန္ အလုပ္လုပ္ ေနမႈမွ ပ်က္ျပားသြားၿပီး အခ်ဳိ႕ မ်ဳိးဗီဇမ်ားသည္ တစ္ေနကုန္ နိမ့္လိုက္ ျမင့္လိုက္ျဖင့္ လႈပ္ရွားေနေသာ အက်ဳိးဆက္ မ်ား ျဖစ္ေပၚျခင္းျဖစ္သည္။
အိပ္ေရးဝဝ မအိပ္စက္ျခင္းသည္  ဗီဇ အမ်ဳိးေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာ၏ လႈပ္ရွားမႈ အတြင္း ဆန္းၾကယ္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈကို ျဖစ္ေပၚေစၿပီး ကိုယ္ခံစြမ္းအား စနစ္ ေလ်ာ့နည္းမႈ၊ ခႏၶာကိုယ္ တံု႔ျပန္စြမ္းအား ပ်က္စီး ေစမႈႏွင့္ စိတ္ဖိစီး မႈကဲ့သို႔ေသာ အရာမ်ား ကုိလည္း ျဖစ္ေပၚ ေစေၾကာင္း၊ ႏွစ္ၿခိဳက္စြာ အိပ္စက္ ျခင္းသည္ ခႏၶာကိုယ္ ပံုမွန္ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္မႈ အေျခအေနအား ထိန္းသိမ္း ထားႏိုင္ျခင္း အတြက္ အေရးပါေၾကာင္း၊  က်န္းမာေရး ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈကို   ဦးတည္ ေစေသာ  ပ်က္စီး ဆံုး႐ႈံးမႈ  လကၡဏာမ်ား အားလံုး ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊   စင္စစ္ မိမိတို႔သည္ ဆဲလ္အသစ္ မ်ားကို ျပန္လည္ျဖည့္တင္း အစားထိုးႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ပါက ေရာဂါမ်ားကို ျဖစ္ေပၚ ေစႏိုင္ေၾကာင္း၊ လူအမ်ားစုသည္ မိမိတို႔ ေလ့လာမႈ ျပဳလုပ္ေသာ သူမ်ားထက္ ၎တို႔ ေန႔စဥ္ဘဝတြင္ အိပ္ေရး မဝမႈမွာ ပိုမို ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေၾကာင္း၊  ၎အခ်က္ကို ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲရန္ လိုေၾကာင္း ပါေမာကၡ စမစ္က အႀကံျပဳ ေျပာၾကားထားသည္။
အဆိုပါ ေလ့လာ ဆန္းစစ္မႈသည္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ေကာင္းသည္ဟု ကင္းဘရစ္ တကၠသိုလ္မွ ခႏၶာေဗဒ၏ သဘာဝ ကိစၥရပ္မ်ားအား ထိန္းေက်ာင္း ေစ့ေဆာ္ေပးမႈ ဆိုင္ရာအထူးကု ေဒါက္တာ အခီလက္ရွ္ရတ္ဒီက ေျပာၾကားထားသည္။
ေလ့လာမႈ အဓိက ေတြ႕ရွိခ်က္ မ်ားမွာ ကိုယ္ခံစြမ္းအား စနစ္အား ထိခိုက္ ေစျခင္းႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္ လႈ႔ံေဆာ္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎အက်ဳိးဆက္ မ်ားႏွင့္ ဆီးခ်ဳိေရာဂါ ကဲ့သို႔ေသာ က်န္းမာေရး ျပႆနာ ရပ္မ်ား အၾကား ဆက္စပ္မႈ ရွိသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း ေဒါက္တာ ရတ္ဒီက ေျပာၾကား ထားသည္။
ထို႔ျပင္ အိပ္ေရး ပ်က္ျခင္းကို ကုသႏိုင္ေသာ ေဆးဝါး ရွာေဖြျခင္းႏွင့္  အအိပ္အေန နည္းျခင္း အက်ဳိးဆက္ မ်ားကို ဆက္လက္ သုေတသနျပဳ ရွာေဖြျခင္းမ်ား  ျပဳလုပ္ ခဲ့ၾကသည္။ အိပ္စက္ျခင္းသည္ ဆဲလ္မ်ား အားလံုး ျပန္လည္ အင္အားျပည့္ဝ သန္စြမ္း လာေရး အတြက္အေျခခံ အားျဖင့္ အလြန္ အေရးႀကီး ပါသည္။   ။

No comments:

Post a Comment

Nattalin Township

သူရိယ အလင္း - လိုင္းေပါင္းစံု

ေရာင္ေတာ္ဖြင့္လူငယ္အဖြဲ႕ လွုပ္ရွားမွု(နတ္တလင္းၿမိဳ႕)

HEART TO HEART

ဟိတကာရီ နာေရးကူညီမွုအသင္း

DoReMe

Pyithu Hluttaw - ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

ရဲဇာနည္

Eleven Media Group

Shwemyanmar media group

Health Articles

အိပ္ေရးပ်က္တဲ့ညမ်ား

ေနာက္တစ္ၾကိမ္ လာလည္ဖို႕ ဖိတ္ေခၚပါတယ္ ဆက္လက္ၾကိဳးစားေပးပါမယ္ .... တာရာ ပြႀကီး