Popular Posts

ဗုဒၶဘာသာ၀င္တစ္ဦး၏ တစ္ေန႕တာလုပ္ငန္း


၁။ ေမတၱာျဖင့္ ႏိုးထျခင္း

အရုဏ္ဦးအခ်ိန္ကာလကား ေန႕တစ္ေန႕၏ အစျဖစ္၏။ ထိုအခ်ိန္ကာလတြင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တစ္ဦးသည္ ေမတၱာျဖင့္ ႏိုးထ၍ ေန႕တစ္ေန႕ကို စတင္သင့္၏။

သတၱ၀ါမွန္သမွ် ကိုယ္စိတ္ႏွျဖာ ခ်မ္းသာၾကပါေစ ဟု ေမတၱာပို႕ျခင္းသည္ အလြန္မြန္ျမတ္ေသာ အလုပ္ျဖစ္၏။ ေလာကကို ေမတၱာျဖင့္ ရႈျမင္ျခင္း၊ အေကာင္းျမင္ အျမင္ျဖင့္ စတင္ႏုိးထျခင္းျဖစ္၏။ ဘာသာတ၇ားကိုထိန္းသိမ္း၍ သူေတာ္ေကာင္းဘ၀ျဖင့္ တစ္ေန႕တာ ဆက္လက္ရပ္တည္ျခင္းလည္း မည္၏။ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈတို႕၌ မေမ့မေလ်ာ့ျခင္း စေသာ မဂၤလာတရားႏွင့္လည္း ညီ၏။ (၀ါ) မဂၤလာရွိေပ၏။

ေရွးဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႕သည္ အရုဏ္ဦးႏိုးထစ ကာလမွာ ဘုရား၀တ္ျပဳျခင္း၊ ေမတၱာပို႕သျခင္း၊ ကုသိုလ္အမွ်ကို ေပးေ၀ျခင္းျဖင့္ ေၾကးစည္သံတေ၀ေ၀ လြင့္ပ်ံ႕ေအာင္ ရိုက္ခတ္ေလ့ရွိၾကသည္။ ေၾကးစည္သံသည္ ဘာသာတရားကိုင္းရိႈင္းမႈ၏ သေကၤတ၊ သူေတာ္ေကာင္း၏ သဘာ၀၊ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ၏ အလွအပတစ္ခုျဖစ္၏။ ထိုအစဥ္အလာေကာင္းကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းသင့္ေပသည္။
၂။ ရတနာသံုးပါးအား ရွိခိုးျခင္း

ရတနာသံုးပါးကို ရွိခိုးသည့္အခါ ထိျခင္းငါးပါး ျဖင့္ ရွိခိုးရ၏။" ေျခ၊ လက္၊ နဖူး၊ တံေတာင္၊ ဒူး ငါးဦးၾကမ္းမွာတည္္ " ဟူသည္ႏွင့္အညီ ေျခဖ်ား၊ လက္ဖ၀ါး၊ နဖူး၊ တံေတာင္ႏွစ္ဖက္၊ ဒူးႏွစ္ဖက္ႏွင့္ ၾကမ္းျပင္ကို ထိျပီး ဤထိျခင္း (တည္ျခင္း) ငါးပါးျဖင့္ ရတနာသံုးပါး၏ ဂုဏ္ေတာ္ကို ရည္မွန္း၍ -

ဗုဒၶံ ပူေဇမိ (ျမတ္စြာဘုရားကို ပူေဇာ္ပါ၏)

ဓမၼံ ပူေဇမိ (တရားေတာ္ျမတ္ကို ပူေဇာ္ပါ၏)

သံဃံ ပူေဇမိ (သံဃာေတာ္ျမတ္ကို ပူေဇာ္ပါ၏)

ဟူ၍ စိတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ႏႈတ္ျဖင့္ အသံထြက္ ရြတ္ဆုိ၍ ျဖစ္ေစ ရွိခိုးဦးခ်ရပါမည္။

ယင္းေနာက္ ၾသကာသ ကန္ေတာ့ခ်ိဳး ျဖင့္ အျပစ္ခပ္သိမ္း ပေပ်ာက္ေစရန္ ကန္ေတာ့ရပါမည္။ (မိမိအိမ္ရွိ ဘုရားဆင္းတုေတာ္ေ၇ွ႕၌ ရြတ္ဆိုႏိုင္ပါသည္။)
၃။ ၾသကာသ ကန္ေတာ့ခ်ိဳး

ၾသကာသ ၾသကာသ ၾသကာသ ကာယကံ ၀စီက မေနာကံ သဗၺေဒါသ ခပ္သိမ္းေသာ အျပစ္တို႕ကို ေပ်ာက္ပါေစျခင္း အက်ိဳးငွာပထမ ဒုတိယ တတိယ တစ္ၾကိမ္ ႏွစ္ၾကိမ္ သံုးၾကိမ္ေျမာက္ေအာင္ ဘုရား ရတနာ တရားရတနာ သံဃာရတနာ ရတနာျမတ္သံုးပါးတို႕ကို အရိုအေသ အေလးအျမတ္ လက္အုပ္မိုး၍ ရွိခိုးပူေဇာ္ ဖူးေျမာ္ မာန္ေလွ်ာ့ ကန္ေတာ့ပါ၏ အရွင္ဘုရား။

ကန္ေတာ့ရေသာ အက်ိဳးအားေၾကာင့္ အပါယ္ေလးပါး၊ ကပ္သံုးပါး၊ ရပ္ျပစ္ရွစ္ပါး၊ ရန္သူမ်ိဳးငါးပါး၊ ၀ိပတၱိတရားေလးပါး၊ ဗ်သနတရားငါးပါးတို႕မွအခါခပ္သိမ္း ကင္းလြတ္ျငိမ္းသည္ျဖစ္၍ မဂ္တရား ဖိုလ္တရား နိဗၺာန္တရားေတာ္ျမတ္ကို ရပါလို၏ အရွင္ဘုရား။

မွတ္ခ်က္ ။ ။ (ကန္ေတာ့သူဆိုရန္) အကယ္၍ ဘုန္းၾကီးထံမွာဆိုပါက ဘုန္းၾကီးက ဆုေပးလွ်င္ ေပးေသာဆုႏွင့္ ျပည့္စံုရပါလို၏ ဟုဆိုရပါမည္။

(ကန္ေတာ့ခန္းရွင္းလင္းခ်က္ ၾကည့္ရန္)
၄။ သရဏဂံုႏွင့္ ငါးပါးသီလေတာင္းပံု ပါဠိ

အဟံ ဘေႏၱ တိသရေဏန သဟ ပဥၥသီလံ ဓမၼံ ယာစာမိ၊ အႏုဂၢဟံ ကတြာ သီလံ ေဒထ ေမ ဘေႏၱ။

ဒုတိယမၸိ အဟံ ဘေႏၱ တိသရေဏန သဟ ပဥၥသီလံ ဓမၼံ ယာစာမိ၊ အႏုဂၢဟံ ကတြာ သီလံ ေဒထ ေမ ဘေႏၱ။

တတိယမၸိ အဟံ ဘေႏၱ တိသရေဏန သဟ ပဥၥသီလံ ဓမၼံ ယာစာမိ၊ အႏုဂၢဟံ ကတြာ သီလံ ေဒထ ေမ ဘေႏၱ။

[အကယ္၍ ဘုန္းၾကီးထံမွာျဖစ္ပါက ယ မဟံ ၀ဒါမိ၊ တံ ၀ေဒထ (ငါဆိုေသာ စကားကို လိုက္ဆုိၾက) ဟု ဘုန္းၾကီးက ဆိုေသာအခါ အာမ ဘေႏၱ (မွန္ပါဘုရား) ဟု ကန္ေတာ့သူကဆိုရမည္။]

ဘုရားရွိခိုးပံု

နေမာ တႆ ဘဂ၀ေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။
နေမာ တႆ ဘဂ၀ေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။
နေမာ တႆ ဘဂ၀ေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။

သရဏဂံု ေဆာက္တည္ပံုပါဠိ

ဗုဒၶံသရဏံ ဂစၦာမိ။ ဓမၼံသရဏံ ဂစၦာမိ။ သံဃံသရဏံ ဂစၦာမိ။

ဒုတိယမၸိ ဗုဒၶံသရဏံ ဂစၦာမိ။ ဒုတိယမၸိ ဓမၼံသရဏံ ဂစၦာမိ။ ဒုတိယမၸိ သံဃံသရဏံ ဂစၦာမိ။

တတိယမၸိ ဗုဒၶံသရဏံ ဂစၦာမိ။ တတိယမၸိ ဓမၼံသရဏံ ဂစၦာမိ။ တတိယမၸိ သံဃံသရဏံ ဂစၦာမိ။

[အကယ္၍ ဘုန္းၾကီးထံမွာျဖစ္ပါက တိသရဏဂမနံ ပရိပုဏၰံ (သရဏဂံု ေဆာက္တည္ျခင္းကိစၥျပည့္စံုျပီ) ဟု ဘုန္းၾကီးက ဆုိေသာအခါ အာမ ဘေႏၱ (မွန္ပါဘုရား) ဟု ကန္ေတာ့သူကဆိုရမည္။]

ငါးပါးသီလ ခံယူေဆာက္တည္ပံု ပါဠိ

ပါဏာတိပါတာ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။

အဒိႏၷာဒါနာ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။

ကာေမသုမိစၦာစာရာ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။

မုသာ၀ါဒါ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။

သုရာေမရယမဇၨပၸမာဒ႒ာနာ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။

[အကယ္၍ ဘုန္းၾကီးထံမွာျဖစ္ပါက တိသရဏဂမနံ သဟ ပဥၥသီလံ ဓမၼံ သာဓုကံ ကတြာ အပၸမာေဒန သမၸာေဒထ (သရဏဂံု ႏွင့္ ငါးပါးသီလကို ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ မေမ့မေလ်ာ့ ေစာင့္ေရွုာက္ေလ) ဟု ဘုန္းၾကီးက ဆုိေသာအခါ အာမ ဘေႏၱ (မွန္ပါဘုရား) ဟု ကန္ေတာ့သူကဆိုရမည္။]

ငါးပါးသီလေဆာက္တည္ပံု ပါဠိ ျပီး၏။
၅။ ရွစ္ပါးသီလေတာင္းပံု ပါဠိ

ၾသကာသ ကန္ေတာ့ခ်ိဳး ဆိုရန္

သရဏဂံုႏွင့္ ရွစ္ပါးသီလေတာင္းပံု ပါဠိ

အဟံ ဘေႏၱ တိသရေဏန သဟ အ႒ဂၤသမႏၷာဂတံ ဥေပါသထသီလံ ဓမၼံ ယာစာမိ၊ အႏုဂၢဟံ ကတြာ သီလံ ေဒထ ေမ ဘေႏၱ။

ဒုတိယမၸိ အဟံ ဘေႏၱ တိသရေဏန သဟ အ႒ဂၤသမႏၷာဂတံ ဥေပါသထသီလံ ဓမၼံ ယာစာမိ၊ အႏုဂၢဟံ ကတြာ သီလံ ေဒထ ေမ ဘေႏၱ။

တတိယမၸိ အဟံ ဘေႏၱ တိသရေဏန သဟ အ႒ဂၤသမႏၷာဂတံ ဥေပါသထသီလံ ဓမၼံ ယာစာမိ၊ အႏုဂၢဟံ ကတြာ သီလံ ေဒထ ေမ ဘေႏၱ။

နေမာတႆ ဘုရားရွိခိုးပံု ဆုိရန္

သရဏဂံု ဆုိရန္

ရွစ္ပါးသီလခံယူေဆာက္တည္ပံုပါဠိ

ပါဏာတိပါတာ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။

အဒိႏၷာဒါနာ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။

အျဗဟၼစရိယာ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။

မုသာ၀ါဒါ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။

သုရာေမရယမဇၨပၸမာဒ႒ာနာ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။

၀ိကာလေဘာဇနာ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။

နစၥ ဂီတ ၀ါဒိတ ၀ိသူက ဒႆန မာလာ ဂႏၶ ၀ိေလပန ဓာရဏ မ႑န ၀ိဘူသန႒ာနာ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။

ဥစၥာသယန မဟာသယနာ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။

ရွစ္ပါးသီလ ေဆာက္တည္ပံု ပါဠိ ျပီး၏။

၆။ ကိုးပါးသီလေတာင္းပံု ပါဠိ

ၾသကာသ ကန္ေတာ့ခ်ိဳး ဆိုရန္

သရဏဂံုႏွင့္ ကိုးပါးသီလေတာင္းပံု ပါဠိ

အဟံ ဘေႏၱ တိသရေဏန သဟ န၀မသမႏၷာဂတံ ဥေပါသထသီလံ ဓမၼံ ယာစာမိ၊ အႏုဂၢဟံ ကတြာ သီလံ ေဒထ ေမ ဘေႏၱ။

ဒုတိယမၸိ အဟံ ဘေႏၱ တိသရေဏန သဟ န၀မသမႏၷာဂတံ ဥေပါသထသီလံ ဓမၼံ ယာစာမိ၊ အႏုဂၢဟံ ကတြာ သီလံ ေဒထ ေမ ဘေႏၱ။

တတိယမၸိ အဟံ ဘေႏၱ တိသရေဏန သဟ န၀မသမႏၷာဂတံ ဥေပါသထသီလံ ဓမၼံ ယာစာမိ၊ အႏုဂၢဟံ ကတြာ သီလံ ေဒထ ေမ ဘေႏၱ။

နေမာတႆ ဘုရားရွိခိုးပံု ဆုိရန္

သရဏဂံု ဆုိရန္

ကိုးပါးသီလခံယူေဆာက္တည္ပံုပါဠိ

ပါဏာတိပါတာ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။

အဒိႏၷာဒါနာ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။

အျဗဟၼစရိယာ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။

မုသာ၀ါဒါ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။

သုရာေမရယမဇၨပၸမာဒ႒ာနာ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။

၀ိကာလေဘာဇနာ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။

နစၥ ဂီတ ၀ါဒိတ ၀ိသူက ဒႆန မာလာ ဂႏၶ ၀ိေလပန ဓာရဏ မ႑န ၀ိဘူသန႒ာနာ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။

ဥစၥာသယန မဟာသယနာ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။

ေမတၱာသဟဂေတန ေစတသာ သဗၺပါဏ ဘူေတသု ဖရိတြာ ၀ိဟရာမိ။

ကိုးပါးသီလေဆာက္တည္ပံု ပါဠိ ျပီး၏။
၇။ အာဇီ၀႒မကသီလေတာင္းပံု

ၾသကာသ ကန္ေတာ့ခ်ိဳး ဆိုရန္

သရဏဂံုႏွင့္ အာဇီ၀႒မကသီလေတာင္းပံု ပါဠိ

အဟံ ဘေႏၱ တိသရေဏန သဟ အာဇီ၀႒မကသီလံ ဓမၼံ ယာစာမိ၊ အႏုဂၢဟံ ကတြာ သီလံ ေဒထ ေမ ဘေႏၱ။

ဒုတိယမၸိ အဟံ ဘေႏၱ တိသရေဏန သဟ အာဇီ၀႒မကသီလံံ ဓမၼံ ယာစာမိ၊ အႏုဂၢဟံ ကတြာ သီလံ ေဒထ ေမ ဘေႏၱ။

တတိယမၸိ အဟံ ဘေႏၱ တိသရေဏန သဟ အာဇီ၀႒မကသီလံ ဓမၼံ ယာစာမိ၊ အႏုဂၢဟံ ကတြာ သီလံ ေဒထ ေမ ဘေႏၱ။

နေမာတႆ ဘုရားရွိခိုးပံု ဆုိရန္

သရဏဂံု ဆုိရန္

အာဇီ၀႒မကသီလခံယူေဆာက္တည္ပံုပါဠိ

ပါဏာတိပါတာ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။

အဒိႏၷာဒါနာ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။

အျဗဟၼစရိယာ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။

မုသာ၀ါဒါ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။

ပိသုဏ၀ါစာ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။

ဖရုသ၀ါစာ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။

သမၹပၸလာပါ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။

မိစၦာဇီ၀ါ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။

အာဇီ၀႒မကသီလ ဆာက္တည္ပံု ပါဠိ ျပီး၏။
၈။ ဆြမ္း၊ ေရခ်မ္း၊ ပန္း၊ ဆီမီး ကပ္လွဴျခင္း

အရဟတာဒိ န၀ဂုေဏဟိ - အရဟံအစရွိေသာ ကိုးပါးေသာ ဂုဏ္ေတာ္တုိ႕ႏွင့္၊ သမႏၷာဂတံ - ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ၊ နာထံ - လူနတ္တို႕၏ ကိုးကြယ္ရာျဖစ္ေတာ္မူထေသာ၊ ဗုဒၶံ - သက္ေတာ္ထင္၇ွား သဗၺညဳ ျမတ္စြာဘုရားကို ဥဒၵိႆ - ရည္မွတ္၍၊ ၀ဏၰ ဂႏၺ ရသ သမၺႏၷံ - အဆင္းအနံ႕ အရသာႏွင့္ျပည့္စံုေသာ -

ဣမံ ပိ႑ပါတံ - ဤဆြမ္းေတာ္ကို၊

ဣမံ ဥဒကံ - ဤေသာက္ေတာ္ေရခ်မ္းကို၊

ဣမံ ပုပၸံ - ဤပန္းကို၊

ဣမံ ပဒီပံ - ဤဆီမီးကို၊

အဟံ - ကၽြႏု္ပ္သည္၊ ေဒမိ ပူေဇမိ - ကပ္လွဴပူေဇာ္ပါ၏ အရွင္ဘုရား၊ ေမ - အကၽြႏု္ပ္၏၊ ဣဒံ ပုညံ ဤေကာင္းမႈသည္၊ အာသ ၀ကၡယံ - အာသေ၀ါတရား ေလးပါးတို႕၏ ကုန္ရာကုန္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္ နိဗၺာန္ကို၊ အာ၀ဟံ - ရြက္ေဆာင္ႏိုင္သည္၊ ေဟာတု - ျဖစ္ပါေစသတည္း။

[ ဆြမ္း၊ ေရခ်မ္း၊ ပန္း၊ ဆီမီးတို႕ကို တစ္မ်ိဳးခ်င္း ကပ္လွဴလိုပါက မလိုအပ္သည္မ်ားကို ခ်န္၍ ကပ္လွဴပါ။ ]

၉။ ေမတၱာပို႕ျခင္း

ဘုရားရွိခိုးျပီးေနာက္ ပရိတ္ၾကီး (၁၁) သုတ္မွ လိုရာသုတ္ကိုျဖစ္ေစ၊ အႏၱရာယ္ကင္းပရိတ္ဂါထာကိုျဖစ္ေစ၊ အျခားမိမိတို႕ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ပရိတ္ဂါထာမ်ားကို ျဖစ္ေစ ရြတ္ပြား၍ ဘ၀အတြက္ အရံအတား ျပဳလုပ္ရပါမည္။

ပရိတ္ေတာ္အရံအတားျပဳျပီးေနာက္ သတၱ၀ါတို႕အား ေမတၱာပို႕သရမည္။ အရပ္မ်က္ႏွာ အသီးသီးကို ျဖန္႕ၾကက္၍ ပို႕သေသာ (ဒိသာဖရဏ) ေမတၱာပို႕ကို ေဖာ္ျပေပးပါမည္။

တိပိဋကဓရ ဓမၼဘ႑ာဂါရိက အဘိဓဇမဟာရ႒ဂုရု ဘဒၵ ႏၱ၀ိစိတၱသာရာဘိ၀ံသဆရာေတာ္က ပဋိသမၻိဒါမဂ္ပါဠိေတာ္ႏွင့္အညီ ေရးသားေတာ္မူသည့္ေမတၱာပို႕ျဖစ္သည္။

အေရွ႕အရပ္၌ရွိေသာ အနႏၱစၾက၀ဠာ အနႏၱသတၱ၀ါတို႕ - ေဘးရန္ခပ္သိမ္း ျငိမ္းၾကပါေစ။ ေဒါသခပ္သိမ္း ျငိမ္းၾကပါေစ။ ဆင္းရဲခပ္သိမ္း ျငိမ္းၾကပါေစ။ ႏွလံုးစိတ္၀မ္း ေအးခ်မ္းၾကပါေစ။

အေနာက္အရပ္၌ရွိေသာ အနႏၱစၾက၀ဠာ အနႏၱသတၱ၀ါတို႕ - ေဘးရန္ခပ္သိမ္း ျငိမ္းၾကပါေစ။ ေဒါသခပ္သိမ္း ျငိမ္းၾကပါေစ။ ဆင္းရဲခပ္သိမ္း ျငိမ္းၾကပါေစ။ ႏွလံုးစိတ္၀မ္း ေအးခ်မ္းၾကပါေစ။

ေျမာက္အရပ္၌ရွိေသာ အနႏၱစၾက၀ဠာ အနႏၱသတၱ၀ါတို႕ - ေဘးရန္ခပ္သိမ္း ျငိမ္းၾကပါေစ။ ေဒါသခပ္သိမ္း ျငိမ္းၾကပါေစ။ ဆင္းရဲခပ္သိမ္း ျငိမ္းၾကပါေစ။ ႏွလံုးစိတ္၀မ္း ေအးခ်မ္းၾကပါေစ။

ေတာင္အရပ္၌ရွိေသာ အနႏၱစၾက၀ဠာ အနႏၱသတၱ၀ါတို႕ - ေဘးရန္ခပ္သိမ္း ျငိမ္းၾကပါေစ။ ေဒါသခပ္သိမ္း ျငိမ္းၾကပါေစ။ ဆင္းရဲခပ္သိမ္း ျငိမ္းၾကပါေစ။ ႏွလံုးစိတ္၀မ္း ေအးခ်မ္းၾကပါေစ။

အေရွ႕ေတာင္ေထာင့္အရပ္၌ရွိေသာ အနႏၱစၾက၀ဠာ အနႏၱသတၱ၀ါတို႕ - ေဘးရန္ခပ္သိမ္း ျငိမ္းၾကပါေစ။ ေဒါသခပ္သိမ္း ျငိမ္းၾကပါေစ။ ဆင္းရဲခပ္သိမ္း ျငိမ္းၾကပါေစ။ ႏွလံုးစိတ္၀မ္း ေအးခ်မ္းၾကပါေစ။

အေနာက္ေျမာက္ေထာင့္အရပ္၌ရွိေသာ အနႏၱစၾက၀ဠာ အနႏၱသတၱ၀ါတို႕ - ေဘးရန္ခပ္သိမ္း ျငိမ္းၾကပါေစ။ ေဒါသခပ္သိမ္း ျငိမ္းၾကပါေစ။ ဆင္းရဲခပ္သိမ္း ျငိမ္းၾကပါေစ။ ႏွလံုးစိတ္၀မ္း ေအးခ်မ္းၾကပါေစ။

အေရွ႕ေျမာက္ေထာင့္အရပ္၌ရွိေသာ အနႏၱစၾက၀ဠာ အနႏၱသတၱ၀ါတို႕ - ေဘးရန္ခပ္သိမ္း ျငိမ္းၾကပါေစ။ ေဒါသခပ္သိမ္း ျငိမ္းၾကပါေစ။ ဆင္းရဲခပ္သိမ္း ျငိမ္းၾကပါေစ။ ႏွလံုးစိတ္၀မ္း ေအးခ်မ္းၾကပါေစ။

အေနာက္ေတာင္ေထာင့္အရပ္၌ရွိေသာ အနႏၱစၾက၀ဠာ အနႏၱသတၱ၀ါတို႕ - ေဘးရန္ခပ္သိမ္း ျငိမ္းၾကပါေစ။ ေဒါသခပ္သိမ္း ျငိမ္းၾကပါေစ။ ဆင္းရဲခပ္သိမ္း ျငိမ္းၾကပါေစ။ ႏွလံုးစိတ္၀မ္း ေအးခ်မ္းၾကပါေစ။

ေအာက္အရပ္၌ရွိေသာ အနႏၱစၾက၀ဠာ အနႏၱသတၱ၀ါတို႕ - ေဘးရန္ခပ္သိမ္း ျငိမ္းၾကပါေစ။ ေဒါသခပ္သိမ္း ျငိမ္းၾကပါေစ။ ဆင္းရဲခပ္သိမ္း ျငိမ္းၾကပါေစ။ ႏွလံုးစိတ္၀မ္း ေအးခ်မ္းၾကပါေစ။

အထက္အရပ္၌ရွိေသာ အနႏၱစၾက၀ဠာ အနႏၱသတၱ၀ါတို႕ - ေဘးရန္ခပ္သိမ္း ျငိမ္းၾကပါေစ။ ေဒါသခပ္သိမ္း ျငိမ္းၾကပါေစ။ ဆင္းရဲခပ္သိမ္း ျငိမ္းၾကပါေစ။ ႏွလံုးစိတ္၀မ္း ေအးခ်မ္းၾကပါေစ။

ေမတၱာဘာ၀နာ (၁၁) မ်ိဳး

ဤေမတၱာဘာ၀နာ (၁၁) မ်ိဳးကား ေမတၱသုတ္ ပရိတ္ေတာ္လာ ေမတၱာပို႕နည္းျဖစ္သည္။

တိပိဋကဓရ ဓမၼာဘ႑ာဂါရိက အဘိဓဇမဟာရ႒ဂုရု ဘဒၵ ႏၱ၀ိစိတၱသာရာဘိ၀ံသ ဆရာေတာ္က ရြတ္ဆိုလြယ္ေစရန္ သံေပါက္ကဗ်ာျဖင့္ ေရးဖြဲထားပါသည္။

လံုးစံုမ်ားစြာ သတၱ၀ါ၊ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ ျမဲပါေစ။ ဥပဒ္ရန္ေဘး၊ ကင္းစင္ေ၀း၊ ျငိမ္းေအးၾကပါေစ။

ေၾကာက္တတ္၊ မေၾကာက္တတ္၊ ႏွစ္ရပ္မ်ားစြာ သတၱ၀ါ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ ျမဲပါေစ။ ဥပဒ္ရန္ေဘး၊ ကင္းစင္ေ၀း၊ ျငိမ္းေအးၾကပါေစ။

ျမင္အပ္၊ မျမင္အပ္၊ ႏွစ္ရပ္မ်ားစြာ သတၱ၀ါ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ ျမဲပါေစ။ ဥပဒ္ရန္ေဘး၊ ကင္းစင္ေ၀း၊ ျငိမ္းေအးၾကပါေစ။

ေ၀းေန နီးေန၊ ႏွစ္ေထြမ်ားစြာ သတၱ၀ါ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ ျမဲပါေစ။ ဥပဒ္ရန္ေဘး၊ ကင္းစင္ေ၀း၊ ျငိမ္းေအးၾကပါေစ။

ဘ၀ဇာတ္ဆံုး၊ မဆံုးမ်ားစြာ သတၱ၀ါ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ ျမဲပါေစ။ ဥပဒ္ရန္ေဘး၊ ကင္းစင္ေ၀း၊ ျငိမ္းေအးၾကပါေစ။

ရွည္၊ တို၊ အလတ္၊ သံုးရပ္ခႏၶာ သတၱ၀ါ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ ျမဲပါေစ။ ဥပဒ္ရန္ေဘး၊ ကင္းစင္ေ၀း၊ ျငိမ္းေအးၾကပါေစ။

ၾကီး၊ ငယ္၊ အလတ္၊ သံုးရပ္ခႏၶာ သတၱ၀ါ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ ျမဲပါေစ။ ဥပဒ္ရန္ေဘး၊ ကင္းစင္ေ၀း၊ ျငိမ္းေအးၾကပါေစ။

ဆူ၊ ၾကံဳ၊ အလတ္၊ သံုးရပ္ခႏၶာ သတၱ၀ါ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ ျမဲပါေစ။ ဥပဒ္ရန္ေဘး၊ ကင္းစင္ေ၀း၊ ျငိမ္းေအးၾကပါေစ။

လူအခ်င္းခ်င္း၊ လွည့္ပတ္ျခင္း၊ ကင္းရွင္းၾကပါေစ။

အထင္ေသးျခင္း၊ အခ်င္းခ်င္း၊ ကင္းရွင္းၾကပါေစ။

ဆင္းရဲလိုျခင္း၊ အခ်င္းခ်င္း၊ ကင္းရွင္းၾကပါေစ။

ေမတၱာပို႕ျပီး၏။

၁၀။ ဆုေတာင္းအမွ်ေ၀

ေမတၱာပို႕ျပီးေသာအခါ အာနာပါန (ထြက္သက္ ၀င္သက္ ရႈမွတ္မႈ) စေသာ သမထက်င့္စဥ္ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကိုျဖစ္ေစ၊ ၀ိပႆနာက်င့္စဥ္ကိုျဖစ္ေစ ရႈမွတ္ရမည္။ လုပ္ငန္းအားလံုး ျပီးဆံုးျပီးေနာက္ ျပဳလုပ္ျပီးသမွ် ကုသိုလ္ေကာင္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဖာ္ျပလတၱံ႔ပါအတိုင္း ဆုေတာင္းျပီး အမွ်ေ၀ရမည္ ျဖစ္သည္။

ဤသို႕ျပဳရ၊ ျမတ္ပုညေၾကာင့္၊ ခ်မ္းျမေအးၾကည္၊ ေဘးမဲ့မည္သည္၊ ေရႊျပည္ထုတ္ေခ်ာက္၊ လမ္းမေကာက္ဘဲ၊ ေရာက္ရပါလို၊ ေတာင္းဆုဆို၏။ ထိုထိုဘ၀၊ က်င္လည္ရလည္း၊ ဒုကၡေဘးဒဏ္၊ ရန္မာန္အေပါင္း၊ မေကာင္းဟူသမွ်၊ မေတြ႕ရဘဲ၊ သဗၺဣ စၦာ၊ မဂၤလာကို၊ ရြယ္ကာ တ တိုင္းရေစေသာ္။

ယေန႕ယခု၊ ျပဳျပဳသမွ်၊ ျမတ္ဘာဂကို၊ မိဘဆရာ၊ မ်ိဳးသဟာႏွင့္၊ ကိုယ္မွာေစာင့္ၾကပ္၊ ကိုယ္ေစာင့္နတ္က၊ အရင္းစ၍၊ ရွိသမွ်လံုးစံု၊ ဘံုသံုးဆယ့္တစ္၊ ျဖစ္ျဖစ္သမွ်၊ ေ၀ေနယ်တို႕၊ ရၾကပါေစ၊ ေပးငွေ၀သည္၊ မ်ားေထြသာဓုေခၚေစေသာ္။

ဆုေတာင္းအမွ်ေ၀ျပီး၏။

ေအးခ်မ္းမြန္မွ ျမန္မာျပည္မွျမန္မာလူမ်ဳိး တြင္ေဖာ္ျပေသာ သတင္းကို မူရင္းအတိုင္းမွ်ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္
https://www.facebook.com/excellencemedia

Photo: ဗုဒၶဘာသာ၀င္တစ္ဦး၏ တစ္ေန႕တာလုပ္ငန္း

၁။ ေမတၱာျဖင့္ ႏိုးထျခင္း

အရုဏ္ဦးအခ်ိန္ကာလကား ေန႕တစ္ေန႕၏ အစျဖစ္၏။ ထိုအခ်ိန္ကာလတြင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တစ္ဦးသည္ ေမတၱာျဖင့္ ႏိုးထ၍ ေန႕တစ္ေန႕ကို စတင္သင့္၏။

သတၱ၀ါမွန္သမွ် ကိုယ္စိတ္ႏွျဖာ ခ်မ္းသာၾကပါေစ ဟု ေမတၱာပို႕ျခင္းသည္ အလြန္မြန္ျမတ္ေသာ အလုပ္ျဖစ္၏။ ေလာကကို ေမတၱာျဖင့္ ရႈျမင္ျခင္း၊ အေကာင္းျမင္ အျမင္ျဖင့္ စတင္ႏုိးထျခင္းျဖစ္၏။ ဘာသာတ၇ားကိုထိန္းသိမ္း၍ သူေတာ္ေကာင္းဘ၀ျဖင့္ တစ္ေန႕တာ ဆက္လက္ရပ္တည္ျခင္းလည္း မည္၏။ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈတို႕၌ မေမ့မေလ်ာ့ျခင္း စေသာ မဂၤလာတရားႏွင့္လည္း ညီ၏။ (၀ါ) မဂၤလာရွိေပ၏။

ေရွးဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႕သည္ အရုဏ္ဦးႏိုးထစ ကာလမွာ ဘုရား၀တ္ျပဳျခင္း၊ ေမတၱာပို႕သျခင္း၊ ကုသိုလ္အမွ်ကို ေပးေ၀ျခင္းျဖင့္ ေၾကးစည္သံတေ၀ေ၀ လြင့္ပ်ံ႕ေအာင္ ရိုက္ခတ္ေလ့ရွိၾကသည္။ ေၾကးစည္သံသည္ ဘာသာတရားကိုင္းရိႈင္းမႈ၏ သေကၤတ၊ သူေတာ္ေကာင္း၏ သဘာ၀၊ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ၏ အလွအပတစ္ခုျဖစ္၏။ ထိုအစဥ္အလာေကာင္းကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းသင့္ေပသည္။
၂။ ရတနာသံုးပါးအား ရွိခိုးျခင္း

ရတနာသံုးပါးကို ရွိခိုးသည့္အခါ ထိျခင္းငါးပါး ျဖင့္ ရွိခိုးရ၏။" ေျခ၊ လက္၊ နဖူး၊ တံေတာင္၊ ဒူး ငါးဦးၾကမ္းမွာတည္္ " ဟူသည္ႏွင့္အညီ ေျခဖ်ား၊ လက္ဖ၀ါး၊ နဖူး၊ တံေတာင္ႏွစ္ဖက္၊ ဒူးႏွစ္ဖက္ႏွင့္ ၾကမ္းျပင္ကို ထိျပီး ဤထိျခင္း (တည္ျခင္း) ငါးပါးျဖင့္ ရတနာသံုးပါး၏ ဂုဏ္ေတာ္ကို ရည္မွန္း၍ - 

ဗုဒၶံ ပူေဇမိ (ျမတ္စြာဘုရားကို ပူေဇာ္ပါ၏)

ဓမၼံ ပူေဇမိ (တရားေတာ္ျမတ္ကို ပူေဇာ္ပါ၏)

သံဃံ ပူေဇမိ (သံဃာေတာ္ျမတ္ကို ပူေဇာ္ပါ၏)

ဟူ၍ စိတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ႏႈတ္ျဖင့္ အသံထြက္ ရြတ္ဆုိ၍ ျဖစ္ေစ ရွိခိုးဦးခ်ရပါမည္။

ယင္းေနာက္ ၾသကာသ ကန္ေတာ့ခ်ိဳး ျဖင့္ အျပစ္ခပ္သိမ္း ပေပ်ာက္ေစရန္ ကန္ေတာ့ရပါမည္။ (မိမိအိမ္ရွိ ဘုရားဆင္းတုေတာ္ေ၇ွ႕၌ ရြတ္ဆိုႏိုင္ပါသည္။)
၃။ ၾသကာသ ကန္ေတာ့ခ်ိဳး

ၾသကာသ ၾသကာသ ၾသကာသ ကာယကံ ၀စီက မေနာကံ သဗၺေဒါသ ခပ္သိမ္းေသာ အျပစ္တို႕ကို ေပ်ာက္ပါေစျခင္း အက်ိဳးငွာပထမ ဒုတိယ တတိယ တစ္ၾကိမ္ ႏွစ္ၾကိမ္ သံုးၾကိမ္ေျမာက္ေအာင္ ဘုရား ရတနာ တရားရတနာ သံဃာရတနာ ရတနာျမတ္သံုးပါးတို႕ကို အရိုအေသ အေလးအျမတ္ လက္အုပ္မိုး၍ ရွိခိုးပူေဇာ္ ဖူးေျမာ္ မာန္ေလွ်ာ့ ကန္ေတာ့ပါ၏ အရွင္ဘုရား။

ကန္ေတာ့ရေသာ အက်ိဳးအားေၾကာင့္ အပါယ္ေလးပါး၊ ကပ္သံုးပါး၊ ရပ္ျပစ္ရွစ္ပါး၊ ရန္သူမ်ိဳးငါးပါး၊ ၀ိပတၱိတရားေလးပါး၊ ဗ်သနတရားငါးပါးတို႕မွအခါခပ္သိမ္း ကင္းလြတ္ျငိမ္းသည္ျဖစ္၍ မဂ္တရား ဖိုလ္တရား နိဗၺာန္တရားေတာ္ျမတ္ကို ရပါလို၏ အရွင္ဘုရား။

မွတ္ခ်က္ ။ ။ (ကန္ေတာ့သူဆိုရန္) အကယ္၍ ဘုန္းၾကီးထံမွာဆိုပါက ဘုန္းၾကီးက ဆုေပးလွ်င္ ေပးေသာဆုႏွင့္ ျပည့္စံုရပါလို၏ ဟုဆိုရပါမည္။

(ကန္ေတာ့ခန္းရွင္းလင္းခ်က္ ၾကည့္ရန္)
၄။ သရဏဂံုႏွင့္ ငါးပါးသီလေတာင္းပံု ပါဠိ

အဟံ ဘေႏၱ တိသရေဏန သဟ ပဥၥသီလံ ဓမၼံ ယာစာမိ၊ အႏုဂၢဟံ ကတြာ သီလံ ေဒထ ေမ ဘေႏၱ။

ဒုတိယမၸိ အဟံ ဘေႏၱ တိသရေဏန သဟ ပဥၥသီလံ ဓမၼံ ယာစာမိ၊ အႏုဂၢဟံ ကတြာ သီလံ ေဒထ ေမ ဘေႏၱ။

တတိယမၸိ အဟံ ဘေႏၱ တိသရေဏန သဟ ပဥၥသီလံ ဓမၼံ ယာစာမိ၊ အႏုဂၢဟံ ကတြာ သီလံ ေဒထ ေမ ဘေႏၱ။

[အကယ္၍ ဘုန္းၾကီးထံမွာျဖစ္ပါက ယ မဟံ ၀ဒါမိ၊ တံ ၀ေဒထ (ငါဆိုေသာ စကားကို လိုက္ဆုိၾက) ဟု ဘုန္းၾကီးက ဆိုေသာအခါ အာမ ဘေႏၱ (မွန္ပါဘုရား) ဟု ကန္ေတာ့သူကဆိုရမည္။]

ဘုရားရွိခိုးပံု

နေမာ တႆ ဘဂ၀ေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။
နေမာ တႆ ဘဂ၀ေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။
နေမာ တႆ ဘဂ၀ေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။

သရဏဂံု ေဆာက္တည္ပံုပါဠိ

ဗုဒၶံသရဏံ ဂစၦာမိ။ ဓမၼံသရဏံ ဂစၦာမိ။ သံဃံသရဏံ ဂစၦာမိ။

ဒုတိယမၸိ ဗုဒၶံသရဏံ ဂစၦာမိ။ ဒုတိယမၸိ ဓမၼံသရဏံ ဂစၦာမိ။ ဒုတိယမၸိ သံဃံသရဏံ ဂစၦာမိ။

တတိယမၸိ ဗုဒၶံသရဏံ ဂစၦာမိ။ တတိယမၸိ ဓမၼံသရဏံ ဂစၦာမိ။ တတိယမၸိ သံဃံသရဏံ ဂစၦာမိ။

[အကယ္၍ ဘုန္းၾကီးထံမွာျဖစ္ပါက တိသရဏဂမနံ ပရိပုဏၰံ (သရဏဂံု ေဆာက္တည္ျခင္းကိစၥျပည့္စံုျပီ) ဟု ဘုန္းၾကီးက ဆုိေသာအခါ အာမ ဘေႏၱ (မွန္ပါဘုရား) ဟု ကန္ေတာ့သူကဆိုရမည္။]

ငါးပါးသီလ ခံယူေဆာက္တည္ပံု ပါဠိ

ပါဏာတိပါတာ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။

အဒိႏၷာဒါနာ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။

ကာေမသုမိစၦာစာရာ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။

မုသာ၀ါဒါ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။

သုရာေမရယမဇၨပၸမာဒ႒ာနာ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။

[အကယ္၍ ဘုန္းၾကီးထံမွာျဖစ္ပါက တိသရဏဂမနံ သဟ ပဥၥသီလံ ဓမၼံ သာဓုကံ ကတြာ အပၸမာေဒန သမၸာေဒထ (သရဏဂံု ႏွင့္ ငါးပါးသီလကို ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ မေမ့မေလ်ာ့ ေစာင့္ေရွုာက္ေလ) ဟု ဘုန္းၾကီးက ဆုိေသာအခါ အာမ ဘေႏၱ (မွန္ပါဘုရား) ဟု ကန္ေတာ့သူကဆိုရမည္။]

ငါးပါးသီလေဆာက္တည္ပံု ပါဠိ ျပီး၏။
၅။ ရွစ္ပါးသီလေတာင္းပံု ပါဠိ 

ၾသကာသ ကန္ေတာ့ခ်ိဳး ဆိုရန္

သရဏဂံုႏွင့္ ရွစ္ပါးသီလေတာင္းပံု ပါဠိ 

အဟံ ဘေႏၱ တိသရေဏန သဟ အ႒ဂၤသမႏၷာဂတံ ဥေပါသထသီလံ ဓမၼံ ယာစာမိ၊ အႏုဂၢဟံ ကတြာ သီလံ ေဒထ ေမ ဘေႏၱ။

ဒုတိယမၸိ အဟံ ဘေႏၱ တိသရေဏန သဟ အ႒ဂၤသမႏၷာဂတံ ဥေပါသထသီလံ ဓမၼံ ယာစာမိ၊ အႏုဂၢဟံ ကတြာ သီလံ ေဒထ ေမ ဘေႏၱ။

တတိယမၸိ အဟံ ဘေႏၱ တိသရေဏန သဟ အ႒ဂၤသမႏၷာဂတံ ဥေပါသထသီလံ ဓမၼံ ယာစာမိ၊ အႏုဂၢဟံ ကတြာ သီလံ ေဒထ ေမ ဘေႏၱ။

နေမာတႆ ဘုရားရွိခိုးပံု ဆုိရန္

သရဏဂံု ဆုိရန္

ရွစ္ပါးသီလခံယူေဆာက္တည္ပံုပါဠိ 

ပါဏာတိပါတာ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။

အဒိႏၷာဒါနာ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။

အျဗဟၼစရိယာ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။

မုသာ၀ါဒါ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။

သုရာေမရယမဇၨပၸမာဒ႒ာနာ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။

၀ိကာလေဘာဇနာ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။

နစၥ ဂီတ ၀ါဒိတ ၀ိသူက ဒႆန မာလာ ဂႏၶ ၀ိေလပန ဓာရဏ မ႑န ၀ိဘူသန႒ာနာ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။

ဥစၥာသယန မဟာသယနာ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။

ရွစ္ပါးသီလ ေဆာက္တည္ပံု ပါဠိ ျပီး၏။

၆။ ကိုးပါးသီလေတာင္းပံု ပါဠိ

ၾသကာသ ကန္ေတာ့ခ်ိဳး ဆိုရန္

သရဏဂံုႏွင့္ ကိုးပါးသီလေတာင္းပံု ပါဠိ 

အဟံ ဘေႏၱ တိသရေဏန သဟ န၀မသမႏၷာဂတံ ဥေပါသထသီလံ ဓမၼံ ယာစာမိ၊ အႏုဂၢဟံ ကတြာ သီလံ ေဒထ ေမ ဘေႏၱ။

ဒုတိယမၸိ အဟံ ဘေႏၱ တိသရေဏန သဟ န၀မသမႏၷာဂတံ ဥေပါသထသီလံ ဓမၼံ ယာစာမိ၊ အႏုဂၢဟံ ကတြာ သီလံ ေဒထ ေမ ဘေႏၱ။

တတိယမၸိ အဟံ ဘေႏၱ တိသရေဏန သဟ န၀မသမႏၷာဂတံ ဥေပါသထသီလံ ဓမၼံ ယာစာမိ၊ အႏုဂၢဟံ ကတြာ သီလံ ေဒထ ေမ ဘေႏၱ။

နေမာတႆ ဘုရားရွိခိုးပံု ဆုိရန္

သရဏဂံု ဆုိရန္

ကိုးပါးသီလခံယူေဆာက္တည္ပံုပါဠိ 

ပါဏာတိပါတာ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။

အဒိႏၷာဒါနာ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။

အျဗဟၼစရိယာ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။

မုသာ၀ါဒါ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။

သုရာေမရယမဇၨပၸမာဒ႒ာနာ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။

၀ိကာလေဘာဇနာ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။

နစၥ ဂီတ ၀ါဒိတ ၀ိသူက ဒႆန မာလာ ဂႏၶ ၀ိေလပန ဓာရဏ မ႑န ၀ိဘူသန႒ာနာ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။

ဥစၥာသယန မဟာသယနာ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။

ေမတၱာသဟဂေတန ေစတသာ သဗၺပါဏ ဘူေတသု ဖရိတြာ ၀ိဟရာမိ။

ကိုးပါးသီလေဆာက္တည္ပံု ပါဠိ ျပီး၏။
၇။ အာဇီ၀႒မကသီလေတာင္းပံု

ၾသကာသ ကန္ေတာ့ခ်ိဳး ဆိုရန္

သရဏဂံုႏွင့္ အာဇီ၀႒မကသီလေတာင္းပံု ပါဠိ 

အဟံ ဘေႏၱ တိသရေဏန သဟ အာဇီ၀႒မကသီလံ ဓမၼံ ယာစာမိ၊ အႏုဂၢဟံ ကတြာ သီလံ ေဒထ ေမ ဘေႏၱ။

ဒုတိယမၸိ အဟံ ဘေႏၱ တိသရေဏန သဟ အာဇီ၀႒မကသီလံံ ဓမၼံ ယာစာမိ၊ အႏုဂၢဟံ ကတြာ သီလံ ေဒထ ေမ ဘေႏၱ။

တတိယမၸိ အဟံ ဘေႏၱ တိသရေဏန သဟ အာဇီ၀႒မကသီလံ ဓမၼံ ယာစာမိ၊ အႏုဂၢဟံ ကတြာ သီလံ ေဒထ ေမ ဘေႏၱ။

နေမာတႆ ဘုရားရွိခိုးပံု ဆုိရန္

သရဏဂံု ဆုိရန္

အာဇီ၀႒မကသီလခံယူေဆာက္တည္ပံုပါဠိ 

ပါဏာတိပါတာ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။

အဒိႏၷာဒါနာ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။

အျဗဟၼစရိယာ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။

မုသာ၀ါဒါ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။

ပိသုဏ၀ါစာ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။

ဖရုသ၀ါစာ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။

သမၹပၸလာပါ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။

မိစၦာဇီ၀ါ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။

အာဇီ၀႒မကသီလ ဆာက္တည္ပံု ပါဠိ ျပီး၏။
၈။ ဆြမ္း၊ ေရခ်မ္း၊ ပန္း၊ ဆီမီး ကပ္လွဴျခင္း

အရဟတာဒိ န၀ဂုေဏဟိ - အရဟံအစရွိေသာ ကိုးပါးေသာ ဂုဏ္ေတာ္တုိ႕ႏွင့္၊ သမႏၷာဂတံ - ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ၊ နာထံ - လူနတ္တို႕၏ ကိုးကြယ္ရာျဖစ္ေတာ္မူထေသာ၊ ဗုဒၶံ - သက္ေတာ္ထင္၇ွား သဗၺညဳ ျမတ္စြာဘုရားကို ဥဒၵိႆ - ရည္မွတ္၍၊ ၀ဏၰ ဂႏၺ ရသ သမၺႏၷံ - အဆင္းအနံ႕ အရသာႏွင့္ျပည့္စံုေသာ -

ဣမံ ပိ႑ပါတံ - ဤဆြမ္းေတာ္ကို၊

ဣမံ ဥဒကံ - ဤေသာက္ေတာ္ေရခ်မ္းကို၊

ဣမံ ပုပၸံ - ဤပန္းကို၊

ဣမံ ပဒီပံ - ဤဆီမီးကို၊

အဟံ - ကၽြႏု္ပ္သည္၊ ေဒမိ ပူေဇမိ - ကပ္လွဴပူေဇာ္ပါ၏ အရွင္ဘုရား၊ ေမ - အကၽြႏု္ပ္၏၊ ဣဒံ ပုညံ ဤေကာင္းမႈသည္၊ အာသ ၀ကၡယံ - အာသေ၀ါတရား ေလးပါးတို႕၏ ကုန္ရာကုန္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္ နိဗၺာန္ကို၊ အာ၀ဟံ - ရြက္ေဆာင္ႏိုင္သည္၊ ေဟာတု - ျဖစ္ပါေစသတည္း။

[ ဆြမ္း၊ ေရခ်မ္း၊ ပန္း၊ ဆီမီးတို႕ကို တစ္မ်ိဳးခ်င္း ကပ္လွဴလိုပါက မလိုအပ္သည္မ်ားကို ခ်န္၍ ကပ္လွဴပါ။ ]
႔
၉။ ေမတၱာပို႕ျခင္း

ဘုရားရွိခိုးျပီးေနာက္ ပရိတ္ၾကီး (၁၁) သုတ္မွ လိုရာသုတ္ကိုျဖစ္ေစ၊ အႏၱရာယ္ကင္းပရိတ္ဂါထာကိုျဖစ္ေစ၊ အျခားမိမိတို႕ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ပရိတ္ဂါထာမ်ားကို ျဖစ္ေစ ရြတ္ပြား၍ ဘ၀အတြက္ အရံအတား ျပဳလုပ္ရပါမည္။

ပရိတ္ေတာ္အရံအတားျပဳျပီးေနာက္ သတၱ၀ါတို႕အား ေမတၱာပို႕သရမည္။ အရပ္မ်က္ႏွာ အသီးသီးကို ျဖန္႕ၾကက္၍ ပို႕သေသာ (ဒိသာဖရဏ) ေမတၱာပို႕ကို ေဖာ္ျပေပးပါမည္။ 

တိပိဋကဓရ ဓမၼဘ႑ာဂါရိက အဘိဓဇမဟာရ႒ဂုရု ဘဒၵ ႏၱ၀ိစိတၱသာရာဘိ၀ံသဆရာေတာ္က ပဋိသမၻိဒါမဂ္ပါဠိေတာ္ႏွင့္အညီ ေရးသားေတာ္မူသည့္ေမတၱာပို႕ျဖစ္သည္။

အေရွ႕အရပ္၌ရွိေသာ အနႏၱစၾက၀ဠာ အနႏၱသတၱ၀ါတို႕ - ေဘးရန္ခပ္သိမ္း ျငိမ္းၾကပါေစ။ ေဒါသခပ္သိမ္း ျငိမ္းၾကပါေစ။ ဆင္းရဲခပ္သိမ္း ျငိမ္းၾကပါေစ။ ႏွလံုးစိတ္၀မ္း ေအးခ်မ္းၾကပါေစ။

အေနာက္အရပ္၌ရွိေသာ အနႏၱစၾက၀ဠာ အနႏၱသတၱ၀ါတို႕ - ေဘးရန္ခပ္သိမ္း ျငိမ္းၾကပါေစ။ ေဒါသခပ္သိမ္း ျငိမ္းၾကပါေစ။ ဆင္းရဲခပ္သိမ္း ျငိမ္းၾကပါေစ။ ႏွလံုးစိတ္၀မ္း ေအးခ်မ္းၾကပါေစ။

ေျမာက္အရပ္၌ရွိေသာ အနႏၱစၾက၀ဠာ အနႏၱသတၱ၀ါတို႕ - ေဘးရန္ခပ္သိမ္း ျငိမ္းၾကပါေစ။ ေဒါသခပ္သိမ္း ျငိမ္းၾကပါေစ။ ဆင္းရဲခပ္သိမ္း ျငိမ္းၾကပါေစ။ ႏွလံုးစိတ္၀မ္း ေအးခ်မ္းၾကပါေစ။

ေတာင္အရပ္၌ရွိေသာ အနႏၱစၾက၀ဠာ အနႏၱသတၱ၀ါတို႕ - ေဘးရန္ခပ္သိမ္း ျငိမ္းၾကပါေစ။ ေဒါသခပ္သိမ္း ျငိမ္းၾကပါေစ။ ဆင္းရဲခပ္သိမ္း ျငိမ္းၾကပါေစ။ ႏွလံုးစိတ္၀မ္း ေအးခ်မ္းၾကပါေစ။

အေရွ႕ေတာင္ေထာင့္အရပ္၌ရွိေသာ အနႏၱစၾက၀ဠာ အနႏၱသတၱ၀ါတို႕ - ေဘးရန္ခပ္သိမ္း ျငိမ္းၾကပါေစ။ ေဒါသခပ္သိမ္း ျငိမ္းၾကပါေစ။ ဆင္းရဲခပ္သိမ္း ျငိမ္းၾကပါေစ။ ႏွလံုးစိတ္၀မ္း ေအးခ်မ္းၾကပါေစ။

အေနာက္ေျမာက္ေထာင့္အရပ္၌ရွိေသာ အနႏၱစၾက၀ဠာ အနႏၱသတၱ၀ါတို႕ - ေဘးရန္ခပ္သိမ္း ျငိမ္းၾကပါေစ။ ေဒါသခပ္သိမ္း ျငိမ္းၾကပါေစ။ ဆင္းရဲခပ္သိမ္း ျငိမ္းၾကပါေစ။ ႏွလံုးစိတ္၀မ္း ေအးခ်မ္းၾကပါေစ။

အေရွ႕ေျမာက္ေထာင့္အရပ္၌ရွိေသာ အနႏၱစၾက၀ဠာ အနႏၱသတၱ၀ါတို႕ - ေဘးရန္ခပ္သိမ္း ျငိမ္းၾကပါေစ။ ေဒါသခပ္သိမ္း ျငိမ္းၾကပါေစ။ ဆင္းရဲခပ္သိမ္း ျငိမ္းၾကပါေစ။ ႏွလံုးစိတ္၀မ္း ေအးခ်မ္းၾကပါေစ။

အေနာက္ေတာင္ေထာင့္အရပ္၌ရွိေသာ အနႏၱစၾက၀ဠာ အနႏၱသတၱ၀ါတို႕ - ေဘးရန္ခပ္သိမ္း ျငိမ္းၾကပါေစ။ ေဒါသခပ္သိမ္း ျငိမ္းၾကပါေစ။ ဆင္းရဲခပ္သိမ္း ျငိမ္းၾကပါေစ။ ႏွလံုးစိတ္၀မ္း ေအးခ်မ္းၾကပါေစ။

ေအာက္အရပ္၌ရွိေသာ အနႏၱစၾက၀ဠာ အနႏၱသတၱ၀ါတို႕ - ေဘးရန္ခပ္သိမ္း ျငိမ္းၾကပါေစ။ ေဒါသခပ္သိမ္း ျငိမ္းၾကပါေစ။ ဆင္းရဲခပ္သိမ္း ျငိမ္းၾကပါေစ။ ႏွလံုးစိတ္၀မ္း ေအးခ်မ္းၾကပါေစ။

အထက္အရပ္၌ရွိေသာ အနႏၱစၾက၀ဠာ အနႏၱသတၱ၀ါတို႕ - ေဘးရန္ခပ္သိမ္း ျငိမ္းၾကပါေစ။ ေဒါသခပ္သိမ္း ျငိမ္းၾကပါေစ။ ဆင္းရဲခပ္သိမ္း ျငိမ္းၾကပါေစ။ ႏွလံုးစိတ္၀မ္း ေအးခ်မ္းၾကပါေစ။

ေမတၱာဘာ၀နာ (၁၁) မ်ိဳး

ဤေမတၱာဘာ၀နာ (၁၁) မ်ိဳးကား ေမတၱသုတ္ ပရိတ္ေတာ္လာ ေမတၱာပို႕နည္းျဖစ္သည္။ 

တိပိဋကဓရ ဓမၼာဘ႑ာဂါရိက အဘိဓဇမဟာရ႒ဂုရု ဘဒၵ ႏၱ၀ိစိတၱသာရာဘိ၀ံသ ဆရာေတာ္က ရြတ္ဆိုလြယ္ေစရန္ သံေပါက္ကဗ်ာျဖင့္ ေရးဖြဲထားပါသည္။

လံုးစံုမ်ားစြာ သတၱ၀ါ၊ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ ျမဲပါေစ။ ဥပဒ္ရန္ေဘး၊ ကင္းစင္ေ၀း၊ ျငိမ္းေအးၾကပါေစ။

ေၾကာက္တတ္၊ မေၾကာက္တတ္၊ ႏွစ္ရပ္မ်ားစြာ သတၱ၀ါ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ ျမဲပါေစ။ ဥပဒ္ရန္ေဘး၊ ကင္းစင္ေ၀း၊ ျငိမ္းေအးၾကပါေစ။

ျမင္အပ္၊ မျမင္အပ္၊ ႏွစ္ရပ္မ်ားစြာ သတၱ၀ါ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ ျမဲပါေစ။ ဥပဒ္ရန္ေဘး၊ ကင္းစင္ေ၀း၊ ျငိမ္းေအးၾကပါေစ။

ေ၀းေန နီးေန၊ ႏွစ္ေထြမ်ားစြာ သတၱ၀ါ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ ျမဲပါေစ။ ဥပဒ္ရန္ေဘး၊ ကင္းစင္ေ၀း၊ ျငိမ္းေအးၾကပါေစ။

ဘ၀ဇာတ္ဆံုး၊ မဆံုးမ်ားစြာ သတၱ၀ါ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ ျမဲပါေစ။ ဥပဒ္ရန္ေဘး၊ ကင္းစင္ေ၀း၊ ျငိမ္းေအးၾကပါေစ။

ရွည္၊ တို၊ အလတ္၊ သံုးရပ္ခႏၶာ သတၱ၀ါ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ ျမဲပါေစ။ ဥပဒ္ရန္ေဘး၊ ကင္းစင္ေ၀း၊ ျငိမ္းေအးၾကပါေစ။

ၾကီး၊ ငယ္၊ အလတ္၊ သံုးရပ္ခႏၶာ သတၱ၀ါ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ ျမဲပါေစ။ ဥပဒ္ရန္ေဘး၊ ကင္းစင္ေ၀း၊ ျငိမ္းေအးၾကပါေစ။

ဆူ၊ ၾကံဳ၊ အလတ္၊ သံုးရပ္ခႏၶာ သတၱ၀ါ ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ ျမဲပါေစ။ ဥပဒ္ရန္ေဘး၊ ကင္းစင္ေ၀း၊ ျငိမ္းေအးၾကပါေစ။

လူအခ်င္းခ်င္း၊ လွည့္ပတ္ျခင္း၊ ကင္းရွင္းၾကပါေစ။

အထင္ေသးျခင္း၊ အခ်င္းခ်င္း၊ ကင္းရွင္းၾကပါေစ။

ဆင္းရဲလိုျခင္း၊ အခ်င္းခ်င္း၊ ကင္းရွင္းၾကပါေစ။

ေမတၱာပို႕ျပီး၏။

၁၀။ ဆုေတာင္းအမွ်ေ၀

ေမတၱာပို႕ျပီးေသာအခါ အာနာပါန (ထြက္သက္ ၀င္သက္ ရႈမွတ္မႈ) စေသာ သမထက်င့္စဥ္ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကိုျဖစ္ေစ၊ ၀ိပႆနာက်င့္စဥ္ကိုျဖစ္ေစ ရႈမွတ္ရမည္။ လုပ္ငန္းအားလံုး ျပီးဆံုးျပီးေနာက္ ျပဳလုပ္ျပီးသမွ် ကုသိုလ္ေကာင္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဖာ္ျပလတၱံ႔ပါအတိုင္း ဆုေတာင္းျပီး အမွ်ေ၀ရမည္ ျဖစ္သည္။

ဤသို႕ျပဳရ၊ ျမတ္ပုညေၾကာင့္၊ ခ်မ္းျမေအးၾကည္၊ ေဘးမဲ့မည္သည္၊ ေရႊျပည္ထုတ္ေခ်ာက္၊ လမ္းမေကာက္ဘဲ၊ ေရာက္ရပါလို၊ ေတာင္းဆုဆို၏။ ထိုထိုဘ၀၊ က်င္လည္ရလည္း၊ ဒုကၡေဘးဒဏ္၊ ရန္မာန္အေပါင္း၊ မေကာင္းဟူသမွ်၊ မေတြ႕ရဘဲ၊ သဗၺဣ စၦာ၊ မဂၤလာကို၊ ရြယ္ကာ တ တိုင္းရေစေသာ္။

ယေန႕ယခု၊ ျပဳျပဳသမွ်၊ ျမတ္ဘာဂကို၊ မိဘဆရာ၊ မ်ိဳးသဟာႏွင့္၊ ကိုယ္မွာေစာင့္ၾကပ္၊ ကိုယ္ေစာင့္နတ္က၊ အရင္းစ၍၊ ရွိသမွ်လံုးစံု၊ ဘံုသံုးဆယ့္တစ္၊ ျဖစ္ျဖစ္သမွ်၊ ေ၀ေနယ်တို႕၊ ရၾကပါေစ၊ ေပးငွေ၀သည္၊ မ်ားေထြသာဓုေခၚေစေသာ္။

ဆုေတာင္းအမွ်ေ၀ျပီး၏။

ေအးခ်မ္းမြန္မွ  ျမန္မာျပည္မွျမန္မာလူမ်ဳိး တြင္ေဖာ္ျပေသာ သတင္းကို မူရင္းအတိုင္းမွ်ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္
https://www.facebook.com/excellencemedia

Nattalin Township

သူရိယ အလင္း - လိုင္းေပါင္းစံု

ေရာင္ေတာ္ဖြင့္လူငယ္အဖြဲ႕ လွုပ္ရွားမွု(နတ္တလင္းၿမိဳ႕)

HEART TO HEART

ဟိတကာရီ နာေရးကူညီမွုအသင္း

DoReMe

Pyithu Hluttaw - ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

ရဲဇာနည္

Eleven Media Group

Shwemyanmar media group

Health Articles

အိပ္ေရးပ်က္တဲ့ညမ်ား

ေနာက္တစ္ၾကိမ္ လာလည္ဖို႕ ဖိတ္ေခၚပါတယ္ ဆက္လက္ၾကိဳးစားေပးပါမယ္ .... တာရာ ပြႀကီး