Popular Posts

Blog တစ္ခုေရးသားျခင္းမျပဳမီသိထားသင့္သည့္ အခ်က္(၁၀)ခ်က္

(၁) ဆြဲေဆာင္မွုရွိတဲ့ Blog တစ္ခုကို တည္ေဆာက္ပါ။
     မိမိေရးသားလိုက္တဲ့ Blog တစ္ခုဟာ ဘယ္လိုအေၾကာင္းအရာမ်ိဳးကိုပဲ ဦးတည္ေနပါေစ၊ ဆြဲေဆာင္မွု ရွိေနဖို႕ လိုအပ္ပါသည္..ဒါမွသာ စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားစြာ ရရွိနိုင္မွာ ျဖစ္သလို မိမိရဲ႕အေရးအသားစြမ္းရည္ ကိုလည္း ႏွစ္သက္လက္ခံလာၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
(၂) မိမိရဲ႕အေတြးအျမင္ေတြကို စုစည္းေဖာ္ျပပါ။
      Blog ေရးသားတယ္ဆိုတာဟာ မိမိရဲ႕အေတြးအျမင္ အယူအဆေတြကို လိုရင္းတိုးရွင္းနဲ႕ အဓိပၸါယ္ျပည့္ စံုစြာ ေဖာ္ျပထားတာ ျဖစ္ပါတယ္၊ သမာရိုးက်မီဒီယာေလာကနဲ႕မတူဘဲ မိမိေျပာလိုတဲ့အေၾကာင္းအရာရဲ႕ အဓိကအခ်က္ကို သတင္းအခ်က္အလက္ျပည့္အစံုေဖာ္ျပေပးႏိုင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
(၃) မိမိရဲ႕ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္မွုေတြကိုမွ်ေ၀ပါ၊
      Blog ေရးသားျခင္းျဖင့္ မိမိကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္ထားတဲ့ ပညာရပ္နယ္ပယ္အတြင္းမွာ ပညာရွင္ အခ်င္းခ်င္းအသိပညာဖလွယ္ျခင္းေတြျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္၊ မိမိမသိရွိေသးတဲ့ အေၾကာင္းအရာသစ္ေတြ ကို ေလ့လာသိရွိရမွာျဖစ္သလို မိမိသိရွိၿပီးသားအေၾကာင္းအရာေတြကိုလည္း မေမ့ေလ်ာ့ဘဲ အျမဲ အမွတ္ရေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
(၄) မိမိရဲ႕ Personal Profile ကိုေကာင္းမြန္စြာ တည္ေဆာက္ပါ၊
      ၀က္ဆိုဒ္ေပၚကတဆင့္ ကုန္ပစၥည္းေၾကာ္ျငာသလို Blogger ေတြအေနနဲ႕လည္း ၄င္းတို႕ရဲ႕ပင္ကို အရည္ အေသြးေတြကို Blog Personal Profile ေတြကေနတဆင့္မသိမသာေဖာ္ျပေပးတတ္ပါတယ္၊ ဒါဟာ အလုပ္အ ကိုင္ေကာင္းေတြရရွိဖို႕နဲ႕ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့အလုပ္တစ္ခုကိုဖန္တီးဖို႕အတြက္နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္၊
(၅) အစဥ္အျမဲဆန္းသစ္တီထြင္ေနပါ၊
     Blogger တစ္ေယာက္မွာ သာမန္လူေတြထက္ပိုမိုထူးျခားတဲ့ ဖန္တီးလုပ္ေဆာင္မွုေတြအျပင္ မိမိရဲ႕ Blog ကို အစဥ္အျမဲဆန္းသစ္ေနေစဖို႕အတြက္လည္း စြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္းေတြ လိုအပ္ပါတယ္၊ မိမိရဲ႕ Blog ဟာဆန္းသစ္တီထြင္မွုရွိၿပီး ႏွစ္လိုဖြယ္အေၾကာင္းအရာေတြကို ေဖာ္ျပႏိုင္တယ္ဆိုရင္ ပရိသတ္ေတြမ်ားစြာ ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
(၆) Blog ေရးရတဲ့အေၾကာင္းရင္းကို ေသခ်ာစြာသိရွိပါ၊
      Blogging ဟာအေတာ္ေလးက်ယ္၀န္းတဲ့နယ္ပယ္တစ္ခုျဖစ္သလို Blog အသစ္ေတြဟာလည္း ေန႕စဥ္နဲ႕ အမွ် အစဥ္ေရးသားေဖာ္ျပေနတတ္ၾကတာျဖစ္ပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ Blog တစ္ခုကို စတင္ေရးသားေတာ့မယ္ ဆိုရင္ ကိုယ္ေပးခ်င္တဲ့သတင္းအခ်က္အလက္နဲ႕ ဖတ္ရွုမယ့္လူေတြကို သိရွိထားရမွာျဖစ္ပါတယ္၊ မဟုတ္ ရင္ေတာ့ မိမိရဲ႕ Blog ဟာ ဘယ္လိုရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႕ေရးသားထားတယ္ဆိုတာကို သိရွိဖို႕ အေတာ္ေလးခက္ခဲ ပါတယ္။
(၇) မိမိကၽြမ္းက်င္သေလာက္နဲ႕ တင္းတိမ္ေရာင့္ရဲပါ၊
     Blogging နယ္ပယ္အတြင္းကို စတင္၀င္ေရာက္လာတဲ့ Blogger အသစ္ေတြအေနနဲ႕ ကၽြမ္းက်င္တတ္ကၽြမ္း တဲ့ problogger တစ္ဦးျဖစ္လာဖို႕အတြက္ကို အခ်ိန္အနည္းငယ္ေတာ့ ေပးဆပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္၊ မိမိစတင္ေရး သားလိုက္တဲ့ Blog တစ္ခုကို မိမိကိုယ္တိုင္စိတ္ေက်နပ္မွဳရွိဖို႕နဲ႕ မိမိကိုယ္မိမိ ယံုၾကည္မွုရွိေနဖို႕ လိုအပ္ပါ တယ္။
(၈) ကိုယ္ပိုင္စြမ္းရည္နဲ႕အသစ္ေတြ ဖန္တီးပါ၊
      ေရးသားလိုက္တဲ့ Blog တစ္ခုဟာ ကိုယ္ပိုင္တီထြင္ဖန္တီးမွုရွိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္၊ ပံုေသစနစ္တစ္ခုတည္း မွာ ပံုေသအေၾကာင္းအရာတစ္ခုကိုပဲ ေဖာ္ျပေနမယ္ဆိုရင္ ၄င္း Blog ဟာ စာဖတ္သူေတြအတြက္ ဘယ္လို မွဆြဲေဆာင္မွု ရွိေတာ့မွာမဟုတ္ပါဘူး၊ မိမိရဲ႕ Blog reader ေတြကို တန္ဖိုးထားၿပီး အသစ္အသစ္ေသာ ဖန္တီး မွုေတြကို အစဥ္ျပဳလုပ္ေပးေနသင့္ပါတယ္၊
(၉) စိန္ေခၚမွုအသစ္ေတြကို လက္ခံေပးပါ၊
      Blog ေလာကဟာလည္း ၿပိဳင္ဆိုင္မွုေတြမ်ားျပားတဲ့ေလာကတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္၊ Blogger ေတြဟာ အစဥ္ သျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မွုေတြကို ၾကံဳေတြ႕ေနရမွာျဖစ္တာေၾကာင့္ Blogger တစ္ဦးအျဖစ္ရပ္တည္ခ်င္သူေတြအေနနဲ႕ အဆိုပါ ယွဥ္ၿပိဳင္စိန္ေခၚမွုေတြကုိလက္ခံေပးႏိုင္ဖို႕လိုအပ္ပါတယ္၊ မိမိကၽြမ္းက်င္တဲ့နယ္ပယ္ကေနၿပီး အျခား သူေတြကိုယွဥ္ၿပိဳင္ကာ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားတဲ့ Blogger တစ္ဦးအျဖစ္ ၾကိဳးစားရပ္တည္ႏိုင္ပါတယ္။
(၁၀) ေငြေၾကးအတြက္ Blog တစ္ခုကိုမဖန္တီးပါနဲ႕၊
       Blogတစ္ခုကိုစတင္ေရးသားတဲ့အခါမွာ ေရးသားရတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ကအလြန္အေရးၾကီးပါ တယ္၊ မိမိ ေရးသားလိုက္တဲ့ Blog တစ္ခုဟာ မိမိရဲ႕ဘ၀ရပ္တည္ေရးအတြက္ ေငြေၾကးရွာေဖြရယူတဲ့ေနရာတစ္ခု မဟုတ္သလိုအဆိုပါလုပ္ရပ္မ်ိဳး မျပဳလုပ္မိေစဖို႕လည္းအလြန္အေရးၾကီးပါတယ္။

No comments:

Post a Comment

Nattalin Township

သူရိယ အလင္း - လိုင္းေပါင္းစံု

ေရာင္ေတာ္ဖြင့္လူငယ္အဖြဲ႕ လွုပ္ရွားမွု(နတ္တလင္းၿမိဳ႕)

HEART TO HEART

ဟိတကာရီ နာေရးကူညီမွုအသင္း

DoReMe

Pyithu Hluttaw - ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

ရဲဇာနည္

Eleven Media Group

Shwemyanmar media group

Health Articles

အိပ္ေရးပ်က္တဲ့ညမ်ား

ေနာက္တစ္ၾကိမ္ လာလည္ဖို႕ ဖိတ္ေခၚပါတယ္ ဆက္လက္ၾကိဳးစားေပးပါမယ္ .... တာရာ ပြႀကီး